Barnrättsprövningar uteblev i pandemin

4 maj 2021 • 4 min

Nästan alla folkbibliotek i Sverige stängde under en period och vissa har hållit stängt för besök i ett halvår eller mer. Trots att barnkonventionen har varit lag i över ett år verkar inte en enda barnrättsprövning ha gjorts.

– Det är klart att vi hade ett resonemang om barnperspektivet, men det finns inte någon utredning eller dokument, säger Jimmy Szigeti, biträdande kommundirektör i Motala.

Biblioteket i Motala stängde den 30 oktober förra året samtidigt som övriga folkbibliotek i Östergötland när smittspridningen ökade. Sedan dess har böcker kunnat hämtas och lämnas vid dörren, men lokalerna är fortsatt stängda för besökare. Planerna att öppna dem igen har skjutits fram till den 16 maj.

– Så som läget ser ut nu är det inte tänkbart att öppna, vi är i ett jätteallvarligt läge, säger Jimmy Szigeti.

Men någon regelrätt barnrättsprövning enligt barnkonventionen, alltså att inför beslutet gå igenom vilka konsekvenser det får för barn, har alltså inte gjorts vid något tillfälle.

Jag vet att det är barnen som blir lidande av det här, de behöver ha en förälder för att låna böcker

Louise Gladnipa, bibliotekschef i Norrtälje

Inför att barnkonventionen blev svensk lag förra året började arbetet på landets bibliotek med att implementera barnkonventionen i verksamheten. Ett steg är att göra barnrättsprövningar inför beslut som rör budgetfördelning eller verksamhetsförändringar.

I julas, när så gott som alla folkbibliotek i landet stängde på uppmaning av regeringen, lyfte Peter Alsbjer, chef för Regionbibliotek Örebro, frågan i Facebookgruppen Bibliotek i coronakris.

– Vi säger att det här ska användas när det är stora förändringar på gång. Hur många av folkbiblioteken har använt sig av den här metoden som har funnits i drygt ett år?

Huruvida besluten hade sett annorlunda ut om den hade använts är svårt att veta, men Peter Alsbjer fick åtminstone inte svar från någon som hade gjort en prövning.

– Poängen är att se till barnens bästa. När man ser att förskolor hålls öppna, kanske är det just barn som ska finnas på biblioteken då, inte deras föräldrar?

Johanna Hagelin, bibliotekschef i Motala, konstaterar att just barn och unga är svåra att nå under pandemin.

– De reserverar ju väldigt sällan böcker, det är en svår målgrupp att nå just nu när vi har stängda lokaler.

Även i Norrtälje håller biblioteken fortsatt lokalerna stängda. I slutet av förra året låstes dörrarna, för personalens skull.

– Det var omöjligt att hålla ordning, det blev trängsel och personalen kände sig som poliser. Men vi har alltid haft personal på plats och haft take away, berättar Louise Gladnipa, bibliotekschef i Norrtälje.

Hon vet inte när lokalerna kommer att öppna igen, men konstaterar liksom kollegan i Motala att barn och unga är särskilt svåra att nå.

– Jag tror tyvärr inte att det har gjorts någon barnrättsprövning. Vi jobbar med att implementera barnkonventionen i verksamheten, men jag har inte hört att de har gjort någon sådan.

Beslutet fattades, liksom i så många andra kommuner, högre upp.

– Jag vet att det är barnen som blir lidande av det här, de behöver ha en förälder för att låna böcker.

Norrtälje stadsbibliotek satsar på uteverksamhet när vädret tillåter. Särskilt fokus blir det på att nå barnen, som annars är svåra att nå när lokalerna är stängda.

När biblioteken snart startar uteverksamhet är målet att ha fokus på barn, just eftersom de har varit svåra att nå under pandemin.

Men kultur- och fritidsdirektör Adam Persson, som är den som har fattat stängningsbesluten på delegation, har uppfattningen att barnen inte har saknat att komma in i biblioteken i någon större utsträckning. Flera bibliotek finns i skolorna och där kan elever gå in tillsammans med lärare.

– Kanske finns det en lägre efterfrågan från barn i vår kommun? Att det skulle vara extremt många barn som inte har kunnat låna böcker har jag inget belägg för.

Ingen formell barnrättsprövning har gjorts, även om barnen har funnits med i diskussionerna om vilka konsekvenser stängningarna får.

– Varenda gång vi har ett vanligt tjänsteärende funderar vi kring hur det påverkar barnen, men det finns inte dokumenterat i någon form av skrift annat än i våra ordinarie anteckningar, säger han.

Biblioteken stängde när regeringen strax före jul uppmanade alla kommuner att stänga icke-nödvändig verksamhet. Eftersom det har fungerat så pass bra har de hållit fortsatt stängt så länge som smittläget är högt i kommunen.

– Vi har diskuterat jättemycket om vi uppfyller bibliotekslagen och det upplever vi att vi gör. Vi vill vara försiktiga och inte bidra till ökad smittspridning. I och med att vi känner att det fungerar bra, det gjorde vi redan i december, och har kunnat uppfylla de förfrågningar vi har, så har vi fortsatt.

I Sölvesborg har bibliotekslokalerna hållit stängt i drygt ett år, med undantag för ett par veckor i höstas. Det finns möjlighet att reservera böcker och hämta i entrén, men till en början var det helt stängt. Beslutet är politiskt och så vitt Anders Nylander, bibliotekschef sedan i höstas, känner till, har ingen barnrättsprövning gjorts.

– Det vore väl jättebra att titta på. Jag har inget emot stängningen egentligen, men det är bra att titta på såna här lagar, säger han.

Rolf Berg (SD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Sölvesborg, har dock inte svarat på vare sig mejl eller telefon på frågan om barnrättsprövning.

Biblioteket i Staffanstorp öppnade igen efter påsk. Då hade lokalerna varit stängda för besök i drygt fem månader. Foto: Johan Bävman.

Staffanstorp var tidiga med att stänga biblioteken när pandemin kom förra våren. Till hösten öppnade de igen, men stängde återigen i oktober. Båda gångerna var det politiska beslut, och båda gångerna utan barnrättsprövning.

– Mitt i kriser fattar man beslut och då står vissa värden över andra, säger Christian Sonneson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.

– Det handlar om hälsa och liv. Det är inte alltid man hinner göra den här typen av överväganden. Det här är beslut som vi normalt sett inte fattar, det är både för vuxnas och barns säkerhet. Vi värnar om människor i alla åldrar, naturligtvis om barn också.

Han skiljer på ordinarie verksamhet och akuta beslut. Skulle pandemin fortsätta och bli ännu mer utdragen är han beredd att analysera om stängningarna får andra negativa konsekvenser för folkhälsan.

– Då kanske man måste komplettera med andra insatser. Det här var tillfälliga nedstängningar.

Efter påsk öppnade biblioteken igen. Då hade de varit stängda i över fem månader i den senaste omgången.

– Ja, nu kan det nog vara närmare ett halvår. Så är det ibland när en ny komponent kommer in. Olika lagar står mot varandra. Ska man skydda från sjukdomar och smitta är det inte alltid lätt, säger Christian Sonneson.

– Alla har väl tänkt att det kan komma en pandemi, men det får man nog tillstå att Sverige inte var rustat för det.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min