Bibliotek beordrades ta bort inlägg om hbtq

15 feb 2021 • 2 min

I ett inlägg på Facebook berättade biblioteket i Svalöv om sin hbtq-certifering. På order av den politiska ledningen togs inlägget bort.

Efter att Svalövs bibliotek tvingats ta bort ett Facebookinlägg på Facebook om sin hbtq-certifieringen har den istället uppmärksammats av flera andra bibliotek.

I början av förra veckan lade biblioteket i Svalöv i nordvästra Skåne ut ett inlägg på sin Facebook-sida som berättade att personalen genomgått en kurs och blivit hbtq-certifierad.

På onsdagen kallade kommunens utbildningschef Hans Dahlqvist personalen till ett möte där han informerade om att han fått order att inlägget skulle plockas bort.

– Som jag förstått det var det ytterst ett politiskt beslut som jag förmedlade vidare. Det jag kommunicerade var att man fick ta bort den marknadsföring som var kopplat till hbtq-certifieringen, har Hans Dahlqvist sagt till Sydsvenskan.

Sedan förra valet är Sverigedemokraterna Svalövs ledande politiska parti, med hjälp av stöd från M, KD och L.

Invändningen från kommunledningen ska, enligt uppgifter till Sydsvenskan, dels hänga samman med ett beslut från 2018 om att inte hbtq-certifiera hela kommunen och dels med tvivel kring huruvida utbildningen har upphandlats i enlighet med gällande lagstiftning.

Liknande händelser har inträffat tidigare:

På Sverigedemokraternas begäran plockade biblioteket i Mölnlycke i augusti 2018 ner prideflaggor – politisk propaganda, hävdade SD. Och i oktober 2019 tog bibliotekschefen i Täby emot en skrivelse där partiet argumenterade för att stoppa ett evenemang där en författare skulle tala om normkritik och hur det är att leva som transperson – se artikel.

Eleonor Pavlov. Foto: privat

Eleonor Pavlov, barnbibliotekarie i Lund och medlem i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete med hbtq+, menar att det som har hänt följer ett välkänt mönster där kommuner med Sverigedemokraterna i framskjuten position utmärker sig.

– Det blir ett konkret problem i och med att de har något att säga till om på allt fler platser, säger hon.

Expertnätverket har tagit fram en skrift som förra veckan presenterades på Svensk biblioteksförenings styrelsemöte. Bakgrunden är en motion antagen vid förra årsmötet om att föreningen ska jobba mer aktivt med hbtq-frågor och meningen är att skriften ska vara färdig att spridas i samband med Biblioteksdagarna i maj.

– Det är en inspirationsskrift med konkreta exempel på saker som bibliotek kan göra, säger Eleonor Pavlov.

Biblioteksbladet har sökt Svalövs utbildningschef Hans Dahlqvist samt kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD).

Läs mer ›› Kritik mot order om hbtq-inlägg

6 kommentarer

 1. Hej!
  Utifrån tryckfrihet, medmänsklighet, allas lika rätt oavsett hudfärg, religion, sexuell tillhörighet m. m anser jag att ni fortsätter med det fina arbete ni påbörjat. Ge inte upp. Vi är många fler som står upp för Allas Lika Värde och Rättighet. 💖

 2. Jag tycker det är berömvärt att Svalövs kommun på detta sätt värnar idén om folkbibliotek som en plats där alla människor är välkomna, inte bara personer med de ”rätta” värderingarna.

  För låt oss ha detta väldigt klart för oss: en hbtq-certifiering sänder ut vissa signaler, varav ”vi bryr oss om våra homo-, bi- och transsexuella låntagare” bara är en, och kanske inte ens den främsta. Hela konceptet bottnar ju i en form av identitetspolitik, och detta må komma som en överraskning för vissa som lever i den vänsterbubbla biblioteksvärlden tenderar att vara, men ute i verkligheten är identitetspolitik allt annat än okontroversiell. Hbtq-certifieringar är med andra ord ännu ett steg bort från tanken om biblioteken som en politiskt neutral mötesplats för alla medborgare. Ännu ett skäl till varför allt fler vilka identifierar sig som höger (högerliberaler, konservativa och nationalister) i hög grad misstror biblioteksvärlden.

  Och vad har man egentligen för nytta av en hbtq-certifiering? Blir hbtq-personer verkligen annorlunda bemötta på ett bibliotek med sådan? Är en särskild Regnbågshylla mitt i biblioteket något annat än ytlig ”godhetssignalering”? (Jag är själv uppväxt i en djupt religiös familj, och hade jag i min ungdom börjat ifrågasätta min sexualitet hade det absolut sista ställe jag gått till för att söka information varit en av dessa Regnbågshyllor som fullständigt skriker ut att folk som står vid dem är hbtq. En undanskymd och diskret hylla längst bak i lokalen där ingen från kyrkan skulle råka se en hade definitivt varit att föredra.)

  Att sedan en SD-ledd kommun är särskilt benägen att motarbeta hbtq-certifiering kan ju utöver ovanstående också ha något att göra med det faktum att RFSL, som ligger bakom certifieringarna, varit oerhört tydliga i sitt avståndstagande från det partiet. Så det handlar om en konflikt mellan två parter snarare än den ensidiga mobbning från SD:s sida det ofta utmålas som. Jag tycker nog att man rent av kan lägga huvuddelen av skulden på RFSL, då den organisationen är absolut i sitt avståndstagande från SD medan SD av idag knappast alls är avståndstagande från hbtq-personer som sådana. Och hur är det, kan man ta avstånd från ett politiskt parti utan att samtidigt i praktiken ta avstånd från dess väljare (vilket i just Svalöv är ca 35% av kommunens invånare)?

  Överhuvudtaget tycker jag den svenska biblioteksvärlden borde ta sig en ordentlig funderare på det här med politiserade bibliotek. För om man själva gör biblioteken till redskap för politisk aktivism, eller i alla fall får dem att framstå så, vilken rätt har man då att klaga när någon annan sedan försöker göra samma sak, fast utifrån en annan ideologi?

 3. Det förvånar mig att M, KD och L nu liksom SD, vilket inte förvånar mig, vill inskränka på yttrandefriheten. Eller det kanske det inte förvånar mig. M och KD visar ju även i t.ex. Sölvesborg att man följer SD i vått och i torrt. Det återstår då L. Hoppas att jag har fel och att L bara av ett misstag råkade nagga yttrandefriheten i kanten.

 4. Bara nyfiken på läroplanen som leder till certifiering av HBTQ+.
  Så mycket som möjligt bör inte bibliotek förbli neutrala och inte alltför betona ett perspektiv?

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min