"Biblioteken måste förbereda sig på en roll i totalförsvaret"

25 mar 2021 • 3 min

Genom att luta sig mot kravet på saklighet och opartiskhet kan biblioteken vara en del av totalförsvaret utan att det krockar med demokratiuppdraget. Det säger Erik Fichtelius som står bakom förslaget till nationell biblioteksstrategi.

För två år sedan lämnade Erik Fichtelius ifrån sig förslaget till nationell biblioteksstrategi. Regeringen har fortfarande inte kommit med besked om hur den går vidare med den. Foto: Stina Loman.

Det många har glömt, påminner Erik Fichtelius om, är att biblioteken var en del av det svenska totalförsvaret, när det fortfarande fanns ett fungerade totalförsvar, före murens fall.

– Det var viktigt att skydda böckerna, att låsa in dem så att inte ryssarna skulle komma åt dem. Och det var den gamla bibliotekschefen som skulle göra det.

Arbetet med förslaget till den nationella biblioteksstrategin pågick som bäst i november när Donald Trump valdes till president. Bibliotekens roll som faktagranskare blev plötsligt väldigt viktig. Plakaten med texten ”Fake news? Ask a librarian” syntes i samband med att det stod klart att Trump skulle bli USA:s nästa president.

– Det blev tydligt att bibliotekens roll för att jobba mot fake news, för fakta och inte för alternativa fakta, var central.

Men skulle det finnas risk att en roll i totalförsvaret skulle krocka med demokratiuppdraget? Skulle biblioteken riskera att bli en megafon för staten?

Läs mer: Del av totalförsvaret med oberoendet i behåll

Erik Fichtelius ser inga hinder för att biblioteken skulle kunna hänvisa till myndigheter i kristid.

– Alla fungerande länder har expertmyndigheter och det är en rimlig utgångspunkt att lita på dem. Precis som att jag litar på att Högsta domstolen följer lagar. Om man inte litar på det blir det gungfly.

I två år har Erik Fichtelius skrivit om sanna och falska nyheter och han pratar gärna om hur vi ska förhålla oss till det. I veckan lämnade han in manuset till nya boken Äkta nyheter – journalistik i demokratins tjänst, som kommer ut i höst.

Och han jämför bibliotekariens uppgift med journalistens. På liknande sätt som seriösa journalister kan utgå från vissa grundläggande fakta, kan bibliotekarier göra det. Samtidigt som de kan visa både vad svenska Folkhälsomyndigheten säger och vad motsvarigheten i andra länder säger.

Genom att förhålla sig till kravet på opartiskhet och saklighet kan biblioteken hänvisa till myndigheter och olika nyhetsmedier utan problem, anser han. Och om någon exempelvis skulle vända sig till biblioteket för att ta reda på om det är bra eller dåligt att vaccinera sig, ska biblioteken visa vad som finns. Både från expertmyndigheter som förespråkar vaccination och från andra håll som avråder från vaccin. Men bibliotekarien bör också kunna redogöra för vad som är sakligt.

– Du kan inte ha en debatt om huruvida Förintelsen har ägt rum eller inte. Det har den, kan bibliotekarien säga med stöd av kravet på saklighet; Förintelsen har ägt rum, jorden värms upp av mänsklig aktivitet och det är bra att vaccinera sig.

Utgångspunkten måste vara att man kan lita på expertmyndigheter. Motsatsen är det som extremhögern försöker göra, nämligen att försöka bryta sönder tilltron till medier och institutioner.

Det blev tydligt att bibliotekens roll för att jobba mot fake news var central

Men finns då kompetensen? Frågan dryftades i Biblioteksbladets facebookgrupp ”Bibliotek i coronakris” där det ifrågasattes om bibliotekarier som visserligen kan källkritik även har kunskap att hitta och identifiera desinformation.

Erik Fichtelius noterar att förslaget till strategi är just det, en strategi. Exakt hur det som står där ska genomföras är nästa steg. Men i strategin ingår också ett förslag om fortbildning för bibliotekarier.

Hans poäng är också att biblioteksväsendet måste förbereda sig för en roll i totalförsvaret.

– Om det blir krig och böckerna i biblioteken måste räddas eller om Forsmark exploderar och människor måste få information. Biblioteken måste förbereda sig för detta.

Och det behöver inte vara mer komplicerat för bibliotekarier än för andra tjänstemän. Samma krav på opartiskhet och saklighet ställs på alla i offentlig förvaltning.

– Det är lättare att hålla sig till lagstiftarens ord. Vår tanke med förslaget till strategi var helt enkelt att biblioteken bör vara en del av demokratiförsvaret.

Fler inlägg i debatten:

Thord Eriksson: KB:s lektion i förakt mot fria medier

KB: Vi sätter oss inte till doms över fria medier

Jutta Haider och Olof Sundin: Särskilt viktigt att välja bort i kris

Thord Eriksson: Och om seriösa källor ger olika besked?

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Krönika

Återstarta biblioteken

I många delar av landet är biblioteken de enda professionellt drivna kulturinstitutionerna. Ändå nämns de inte när regeringen talar om kulturens omstart efter pandemin.

9 apr 2021 • 3 min

Politik

Vill återta kulturministerposten

Lawen Redar (S) är orolig över Liberalernas val att kunna ingå i en regering som stödjer sig på Sverigedemokraterna. Och SD medger att de vill införa "smärre förändringar" i bibliotekslagen.

9 apr 2021 • 2 min

Nyheter

Prövar öppettider endast för barn

Efter en tid med mycket stök prövar biblioteket på Gamlegården i Kristianstad ett nytt koncept. Från och med i höst ska biblioteken endast släppa in barn två eftermiddagar i veckan.

6 apr 2021 • 3 min

Politik

Besvikelse över politiskt avhopp

Besvikna kommentarer hördes från biblioteksvärlden när Christer Nylander (L) meddelade att han lämnar riksdagen vid nästa val. ”Jag vet inte vart Liberalerna ska gå, men jag saknar Christer Nylanders röst i det sammanhanget”, säger Calle Nathanson, tidigare ordförande i Svensk biblioteksförening.

6 apr 2021 • 4 min

Reportage

En rörelse som släpper greppet om sin historia

Hjalmar Branting såg något viktigt födas 1902 när Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek invigdes. Men drygt 100 år senare lever institutionen på sparlåga. Varför satsar inte S och LO mer på sitt intellektuella arv i en tid då historieskrivningen utmanas av ytterkantshögern?

1 apr 2021 • 8 min

Essä

Bibliotekarier – inte vilka byråkrater som helst

Hur agerar bibliotekspersonalen under pandemin? Här finns inslag av aktivism och lydigt tjänstemannaskap – men det som dominerar är professionell yrkesetik och värnandet om bibliotekens värde, skriver Johan Sundeen och Roger Blomgren.

31 mar 2021 • 5 min