Bidrag till regional kultur

7 feb 2014 • 2 min

För fjärde gången har nu Kulturrådet fördelat stöd inom ramen för Kultursamverkansmodellen där 20 av 21 län ingår. Totalt handlar...

För fjärde gången har nu Kulturrådet fördelat stöd inom ramen för Kultursamverkansmodellen där 20 av 21 län ingår. Totalt handlar det om 1,2 miljarder kronor. Därtill har Kulturrådet beslutat att avsätta fem miljoner kronor för strategiska satsningar.

Mest bidrag får Västra Götaland med 304 440 000 kronor följt av Skåne med 183 860 000 kronor. Minst, 16, 3 miljoner, får Region Blekinge.

De statliga bidragen räknas sammantaget upp med två procent för den beräknade pris-och löneuppräkningen. Samtliga län har också angett att den regionala och kommunala medfinansieringen räknas upp.

Kulturrådets styrelse har även beslutat att cirka fem miljoner kronor avsätts för strategiska satsningar. Utgångspunkter kan vara insatser för yttrandefrihet, barn och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för nyskapande kultur. Med utgångspunkt från detta har Kulturrådets styrelse fattat beslut om att Halland, Norrbotten, Skåne, Sörmland, Värmland och Västerbotten beviljas en ökning utöver två procent.

Det var i december 2009 som riksdagen beslutade att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt kultursamverkansmodellen tar landstingen fram en kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning. Den dryga miljarden fördelas mellan olika konst-och kulturformer; teater, dans, musik, museer, bibliotek, arkiv, hemslöjd, konst-och kulturfrämjande – och filmkulturell verksamhet.

Enligt Kulturrådet visar kulturplanerna att vissa konstområden har utvecklats starkare, exempelvis dans och bild & form. Norrbotten är t ex en region som gör ett gediget arbete inom dessa fält. Överhuvudtaget finns det ett växande intresse för bild- och form frågor över hela landet – inte minst för fotografi.

Senare under våren kommer Kulturrådet fatta beslut om utvecklingsbidrag.

Bild: Skånes Dansteater ger Reshape som lunchföreställning under 2014. Foto: John Resborn

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min