Bidrag till regional kultur

7 feb 2014 • 2 min

För fjärde gången har nu Kulturrådet fördelat stöd inom ramen för Kultursamverkansmodellen där 20 av 21 län ingår. Totalt handlar...

För fjärde gången har nu Kulturrådet fördelat stöd inom ramen för Kultursamverkansmodellen där 20 av 21 län ingår. Totalt handlar det om 1,2 miljarder kronor. Därtill har Kulturrådet beslutat att avsätta fem miljoner kronor för strategiska satsningar.

Mest bidrag får Västra Götaland med 304 440 000 kronor följt av Skåne med 183 860 000 kronor. Minst, 16, 3 miljoner, får Region Blekinge.

De statliga bidragen räknas sammantaget upp med två procent för den beräknade pris-och löneuppräkningen. Samtliga län har också angett att den regionala och kommunala medfinansieringen räknas upp.

Kulturrådets styrelse har även beslutat att cirka fem miljoner kronor avsätts för strategiska satsningar. Utgångspunkter kan vara insatser för yttrandefrihet, barn och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för nyskapande kultur. Med utgångspunkt från detta har Kulturrådets styrelse fattat beslut om att Halland, Norrbotten, Skåne, Sörmland, Värmland och Västerbotten beviljas en ökning utöver två procent.

Det var i december 2009 som riksdagen beslutade att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt kultursamverkansmodellen tar landstingen fram en kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning. Den dryga miljarden fördelas mellan olika konst-och kulturformer; teater, dans, musik, museer, bibliotek, arkiv, hemslöjd, konst-och kulturfrämjande – och filmkulturell verksamhet.

Enligt Kulturrådet visar kulturplanerna att vissa konstområden har utvecklats starkare, exempelvis dans och bild & form. Norrbotten är t ex en region som gör ett gediget arbete inom dessa fält. Överhuvudtaget finns det ett växande intresse för bild- och form frågor över hela landet – inte minst för fotografi.

Senare under våren kommer Kulturrådet fatta beslut om utvecklingsbidrag.

Bild: Skånes Dansteater ger Reshape som lunchföreställning under 2014. Foto: John Resborn

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min