Björn Orring lämnar Svensk biblioteksförening

11 sep 2023 • 2 min

Efter sju år och nio månader lämnar Björn Orring Svensk biblioteksförening där han har varit press- och opinionsansvarig och i slutet även tillförordnad generalsekreterare. Istället blir han kommunikationschef på Riksarkivet.

– Jag känner att det är dags att göra någonting annat. Jag har varit ganska länge på föreningen och då dök det här upp. Då sökte jag det jobbet för att det verkar väldigt spännande, att jobba med frågor som kanske inte ligger så långt från det jag gör här.

Björn Orring lägger till att det blir kul att jobba i en mycket större organisation än biblioteksföreningen och att han ser fram emot att göra något nytt.

Ni på föreningen jobbade hårt med att göra biblioteken till en valfråga förra året. Tycker du att ni lyckades med det? Nådde ni ut?

– Bibliotek är mycket mer än en kulturfråga. Det handlar om demokrati och kultur men också om utbildning. Men det stämplas ofta som en kulturfråga och det är traditionellt svårt att få genomslag för sådana frågor. Däremot tycker jag att vi har fått väldigt bra genomslag för till exempel frågan om skolbibliotek. Sen är vi inte nöjda förrän vi har fått en ny lagstiftning och det har vi inte sett ännu.

Apropå lobbyarbetet du har ägnat mycket tid åt, vad är du mest nöjd med av det du har gjort och åstadkommit under din tid på Svensk biblioteksförening?

– Det handlar inte om vad jag har gjort utan om vad vi gör tillsammans, både vi som jobbar här på kansliet men även styrelsemedlemmar och medlemmar. Vi är en helhet som jobbar tillsammans. Men några saker har vi lyckats bra med, till exempel under pandemin när vi tydligt var på tårna och hävdade biblioteksintressen gentemot när regeringen gick mot att stänga ner samhället i slutet av 2020.

Björn Orring tycker också att Svensk biblioteksförening agerade kraftfullt, tillsammans med andra organisationer, när drevet mot Drag Queen Story Hour drog igång förra hösten. Han poängterar samtidigt att långsiktigheten är viktig för föreningen, att det är viktigt att det man gör är väl underbyggt och att man värnar långsiktig trovärdighet snarare än kortsiktig uppmärksamhet.

Sedan passar Björn Orring på, att i Biblioteksbladet, lyfta det förändringsarbete vad gäller just tidningen som har gjorts.

– Biblioteksbladet har utvecklats väldigt bra de senaste åren och är nu ledande på löpande digital rapportering om bibliotekssektorn. Jag säger inte det för att smöra utan den här utvecklingen är något som hela sektorn har glädje av. Biblioteksbladet servar den övriga nyhetsbranschen med nyheter om bibliotekssektorn.

Finns det något område eller någon fråga där du önskar att ni hade nått längre?

– Det blir ju på något sätt aldrig färdigt men skolbiblioteken pratade vi om, där är vi inte nöjda förrän vi ser ett lagförslag om bemannade skolbibliotek. Frågan om öppen tillgång eller open access, där går det också lite långsamt. Forskningsresultat sprids inte till allmänhet och till andra som skulle ha nytta av dem och det är ett problem. Det är också så att när man träffar beslutsfattare så stöter man fortfarande på många som har en gammalmodig syn på vad framförallt folkbibliotek egentligen gör i dag.

Till sist vill Björn Orring lägga till att lågkonjunkturen vi befinner oss i, den drabbar all offentligt finansierad verksamhet.

– Där kan man vara bekymrad över hur förutsättningarna för biblioteken ser ut, särskilt folkbibliotekens verksamhet i mindre kommuner. Det pratas också mycket om behoven av ett digitalt kulturarv och där saknar jag ett engagemang från beslutsfattarna.

LÄS OCKSÅ ››  Silvia Ernhagen ny generalsekreterare i Svensk biblioteksförening: ”Jag vill förstå vilka utmaningar och frågor som är viktiga”

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min