Hallå där…

... Camilla Carnmo som håller i helikopterfika om läsfrämjande!

7 nov 2022 • 2 min

På Biblioteksutveckling i Blekinge och Kronoberg ska ni samtala om läsfrämjande med utgångspunkt från en artikel i Biblioteksbladet, vad ska ni prata om?

– Vi utgår från artikeln Omöjligt uppdrag? och diskuterar vad läsfrämjande egentligen är. Ibland när man pratar om läsfrämjande så innefattar begreppet så mycket – i stort sett allt som biblioteken gör. Det kan göra begreppet urvattnat och det blir svårt att greppa vad det egentligen innebär. Det är väldigt spännande att ni tog upp olika perspektiv och även det politiska och en historisk tillbakablick.

Som verksamhetsutvecklare med inriktning på läs- och litteraturfrämjande, hur ser du på läsfrämjande?

– Jag är ganska ny i den här rollen och håller fortfarande på och lär mig det. Det är förstås jätteviktigt att vi jobbar med det här på ett bra sätt. Vad gäller samtalet om läsfrämjande kan det ibland få en slagsida så att det folkbildande börjar gränsa till det moraliserande. Att man ska få fler att läsa så att de blir lite bättre personer. Det är intressant att gräva lite i det och fundera över vad vi gör och varför.

Varför valde du den här artikeln?

– Jag hajade till av rubriken, och även om det kanske var lite av ett ”clickbait” så är artikeln intressant för den lyfter problemet lite och problematiserar. Det är bra att våga ställa de svåra frågorna och inte bara klappa folk på axeln. Det finns sanningar i alla sektorer och det här var en frisk och ifrågasättande artikel.

Vad är helikopterfika?

– Vi bjuder in alla bibliotekspersonal i Blekinge och Kronoberg till ett digitalt möte tre till fyra gånger per termin. Vi samlas kring ett speciellt ämne. Vi började under pandemin och har fortsatt sedan dess. Det är kravlöst och det brukar bli spännande samtal. Vi möts på morgonen så att alla som vill vara med kan hinna innan arbetsdagen drar i gång.

Har ni något mer på gång när det gäller läsfrämjande?

– Vi håller på för fullt med planeringen av en stor konferens i december för all personal på folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg, ett slags kick-off inför vårt arbete med läsfrämjandelyftet. Det blir många intressanta föreläsare och extra roligt är att nya läsambassadören Nioosha Shams kommer. Vi lyfter forskning, goda lokala exempel och inte minst kommer det mycket gott ut av att bara samla all personal.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min