Hallå där…

... Camilla Carnmo som håller i helikopterfika om läsfrämjande!

7 nov 2022 • 2 min

På Biblioteksutveckling i Blekinge och Kronoberg ska ni samtala om läsfrämjande med utgångspunkt från en artikel i Biblioteksbladet, vad ska ni prata om?

– Vi utgår från artikeln Omöjligt uppdrag? och diskuterar vad läsfrämjande egentligen är. Ibland när man pratar om läsfrämjande så innefattar begreppet så mycket – i stort sett allt som biblioteken gör. Det kan göra begreppet urvattnat och det blir svårt att greppa vad det egentligen innebär. Det är väldigt spännande att ni tog upp olika perspektiv och även det politiska och en historisk tillbakablick.

Som verksamhetsutvecklare med inriktning på läs- och litteraturfrämjande, hur ser du på läsfrämjande?

– Jag är ganska ny i den här rollen och håller fortfarande på och lär mig det. Det är förstås jätteviktigt att vi jobbar med det här på ett bra sätt. Vad gäller samtalet om läsfrämjande kan det ibland få en slagsida så att det folkbildande börjar gränsa till det moraliserande. Att man ska få fler att läsa så att de blir lite bättre personer. Det är intressant att gräva lite i det och fundera över vad vi gör och varför.

Varför valde du den här artikeln?

– Jag hajade till av rubriken, och även om det kanske var lite av ett ”clickbait” så är artikeln intressant för den lyfter problemet lite och problematiserar. Det är bra att våga ställa de svåra frågorna och inte bara klappa folk på axeln. Det finns sanningar i alla sektorer och det här var en frisk och ifrågasättande artikel.

Vad är helikopterfika?

– Vi bjuder in alla bibliotekspersonal i Blekinge och Kronoberg till ett digitalt möte tre till fyra gånger per termin. Vi samlas kring ett speciellt ämne. Vi började under pandemin och har fortsatt sedan dess. Det är kravlöst och det brukar bli spännande samtal. Vi möts på morgonen så att alla som vill vara med kan hinna innan arbetsdagen drar i gång.

Har ni något mer på gång när det gäller läsfrämjande?

– Vi håller på för fullt med planeringen av en stor konferens i december för all personal på folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg, ett slags kick-off inför vårt arbete med läsfrämjandelyftet. Det blir många intressanta föreläsare och extra roligt är att nya läsambassadören Nioosha Shams kommer. Vi lyfter forskning, goda lokala exempel och inte minst kommer det mycket gott ut av att bara samla all personal.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min