Daniel Forsman ifrågasätter: "Är biblioteken redo att ta en roll i kris?"

9 apr 2020 • 2 min

Är biblioteken redo att kliva in i krissituationer? Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm, är tveksam i ljuset av hanteringen av coronakrisen.

Daniel Forsman frågar sig om biblioteksväsendet är redo för att vara en del av totalförsvaret. Foto: Stockholms kulturförvaltning

Vilken roll är biblioteksväsendet berett att ta i krissituationer? Skulle biblioteksväsendet klara av att vara en del av totalförsvaret? Det kommer att visa sig av hur den pågående coronakrisen hanteras, tror Daniel Forsman.

– I ljuset av den här krisen tror jag att biblioteksväsendet allvarligt behöver fundera igenom om det är en roll man klarar av att ta.

Liksom i många andra kommuner i landet jobbar Stockholms stad för att hålla folkbiblioteken öppna i möjligaste mån, trots att en stor del av personalen har varit borta. Biblioteken behövs, anser Stockholms stad och även stadsbibliotekarie Daniel Forsman.

Men vilken roll de ska och kan spela i framtida krissituationer beror på hur biblioteksväsendet agerar under den pågående coronakrisen, säger han. Frågan är om de kan vara en del av totalförsvaret som föreslås i den nationella biblioteksstrategin.

– Jag tror man behöver fundera över dels om bibliotek och personal är redo att ta den rollen och dels vad det skulle betyda för verksamheten framgent.

Under pandemin har exempelvis universitetsbibliotek stängt, vilket har lett till nya besökare på folkbiblioteken. Även Kungliga biblioteket har minskat sina öppettider, något som kan ha lett till att besökare i stället har vänt sig till de öppna folkbiblioteken.

– Vi ser att universitet har stängt sina bibliotek och vi ser att vuxenstudenter och internationella studenter kommer till folkbiblioteken. KB har bara öppet för bokade besök. Här skulle biblioteksväsendet samlat behöva diskutera om vi klarar av att vara en del av totalförsvaret och vad som krävs om vi ska vara det.

Biblioteken skulle, enligt förslaget till nationell biblioteksstrategi, kunna spela en viktig roll för att sprida korrekt information under kris eller krig, då det är vanligt att propaganda och falska rykten sprids. Även under Coronakrisen har många falska påståenden spridits, inte minst på sociala medier. Och Daniel Forsman har sett inlägg på sociala medier där även bibliotekspersonal har gett uttryck för sina rädslor och spridit oro baserad på information som bygger på spekulationer.

– Det är naturligt och mänskligt att ryckas med och undra vilken betydelse smittan har för en själv och ens arbete.

Trots att Folkhälsomyndigheten har sagt att bibliotek kan hålla öppet och att smittan inte sprids via böcker har det funnits en ganska stor oro, konstaterar Daniel Forsman.

– Det är fullt förståeligt, men även bibliotekspersonal har agerat utifrån spekulation eller icke officiella informationskällor för myndighetsinformation.

Med det menar han att om man sprider myndighetsinformation bör man referera direkt till källan och inte till sekundära källor.

Daniel Forsman tror att biblioteken skulle kunna spela en roll, men ifrågasätter om de är redo för uppdraget.

– Då behöver biblioteksväsendet vara samlat kring det och det undrar jag om vi är i dag, säger han.

– Jag hoppas att vi efter krisen kan enas om vad vi behöver utveckla för att stå bättre rustade för framtiden.

Jag tror man behöver fundera över om bibliotek och personal är redo

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min