Det här var mest läst 2019

23 dec 2019 • 4 min

När bibliotek hotas vaknar engagemanget. Under ett år som har präglats av nyheter om krympta budgetar och planer på att inskränka utbud och tillgång till medier, har detta synts tydligt i statistiken. Biblioteksbladet.se har aldrig tidigare haft så många besökare. Här är de mest omskrivna ämnena och artiklarna som var mest lästa under året.

Årets mest lästa artiklar på Biblioteksbladet handlade om bland andra Erik Fichtelius, Sofia Lenninger, Rolf Berg, Johanna Hansson och Amanda Lind

SD: ”Utred boklån endast till medborgare”

Utred möjligheten att neka personer som inte är svenska medborgare möjlighet att låna på bibliotek, föreslog Sverigedemokraterna i en riksdagsmotion.

”… en grundprincip är att allmän välfärd är skattefinansierad. Då ska vissa tjänster också vara knutna till medborgarskap och inte vara tillgängliga för alla som kan tänkas vilja ta del av dem”, förklarade partiets kulturpolitiske talesperson Aron Emilsson för Biblioteksbladet.

Efter den mycket uppmärksammade nyhetsartikeln meddelade SD att förslaget, som under flera år har återkommit med samma formuleringar, ska skrivas om och att det i fortsättningen endast avser papperslösa.

Erik Fichtelius ny riksbibliotekarie

I tider då medie- och informationskunnighet, MIK, är så i ropet passar det utmärkt med en rutinerad journalist och mediechef som riksbibliotekarie, konstaterade Biblioteksbladet på första april.

– Det känns tryggt med en person som har en säker grund i nyhetsvärdering och faktakoll, sa forskningsminister Matilda Ernkrans, enligt Biblioteksbladet, och Erik Fichtelius höll själv med.

– Det är oerhört sällan som SVT och UR publicerar falska nyheter. Och de stärker sin trovärdighet dag för dag, till exempel genom att de har slutat publicera aprilskämt. Där kan de utgöra en förebild för bibliotek och bibliotekstidskrifter i hela landet.

Aprilskämtet om Fichtelius karriärkliv plockades upp av SVT:s Kulturnyheterna, vilket journalisten Jack Werner var först att uppmärksamma.

Sofia Lenninger: ”Jag var inte färdig här”

Biblioteksbladet intervjuade Sölvesborgs kultur- och bibliotekschef Sofia Lenninger på hennes sista dag på jobbet, efter att hon och hennes arbetsgivare gjort upp om att hon ska lämna sin tjänst. Orsaken, enligt hennes chef, var en ”förtroendeklyfta” medan Sofia Lenninger själv sa sig sväva i okunskap kring orsaken till att hon inte längre var önskad, men att hennes känsla var att det hängde ihop med uttalanden hon gjort i medierna.

– Jag har den känslan, men det är spekulationer från min sida. Mina chefer vidstår inte det.

Det är sorgligt, säger Sofia Lenninger om att lämna posten som kultur- och bibliotekschef i Sölvesborg. Foto: Annika Clemens

I en intervju med Biblioteksbladet några veckor tidigare hade hon förklarat att den politiska utvecklingen i Sölvesborg tvingat henne att fundera över rollen som tjänsteman.

– Jag ska ge politikerna förutsättningar för att fatta beslut. Men det har blivit en politisk dimension för besluten som gör att det har blivit svårare för mig.

 

Ersättaren kom för sent – gamla biblioteksplanen ligger fast i Sölvesborg

Den verklighet Sofia Lenninger verkat i har under året präglat mycket nyhetsrapportering om kultur och bibliotek. Redan på våren stod det klart att det så kallade Samstyret i kommunen – Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och lokala Sölvesborg- och Listerpartiet – ville skriva om Sofia Lenningers förslag till biblioteksplan för att bland annat begränsa utbudet av litteratur på andra språk än svenska.

I mitten av september skulle beslut fattas i fritids- och kulturnämnden, men förslaget röstades ner eftersom en av majoritetens ledamöter var sjuk och ersättaren kom försent.

 

Vill ni verkligen lägga ner Biblioteksbladet?

I en motion inför Svensk biblioteksförenings årsmöte föreslog stadsbibliotekarierna i Stockholm, Göteborg och Malmö att Biblioteksbladet i sin nuvarande form av besparingsskäl skulle ersättas med ”omvärldsbevakande arbete i digitala kanaler”. Tidningens dåvarande chefredaktör Annika Persson betonade vikten av publicistisk frihet och konstaterade att Biblioteksbladets trovärdighet som nyhetskälla var så stor att till och med SVT:s Kulturnyheterna köpt aprilskämtet om Erik Fichtelius.

Stadsbibliotekariernas motion vann inget omedelbart gehör vid årsmötet.

Bibliotekarier i protest – arrangerar manifestation efter besparingskrav

Bibliotekarier i Stockholm arrangerade en manifestation på Sergels Torg i protest mot nedskärningar. Bakgrunden till protesten var sparkravet som den grönblå majoriteten i Stockholm beslutat om.

Nedskärningen och manifestationen förebådade den strid som senare blossade upp kring nedläggningen/flytten av Internationella biblioteket.

Redan i början av året hade Biblioteksbladet konstaterat att fler kommuner än Stockholm skulle genomföra besparingar. En fjärdedel av de 238 kommuner som svarade på tidningens enkät uppgav att biblioteken skulle få krympta budgetar.

Ministern kritisk till SD:s biblioteksplaner

Kulturminister Amanda Lind tog avstånd från Samstyrets planer i Sölvesborg. ”Vi har sett hur människor förvägrats sina språk förr, och det slutar alltid i att de tystas. Och tystnar människor tystnar demokratin”, säger hon bland annat i ett skriftligt uttalande till Biblioteksbladet.

Sverigedemokraternas kommunalråd Louise Erixon avfärdade kritiken.

”Jag förväntar mig mer än halmgubbar av de högsta makthavarna på området och tycker faktiskt att hon borde be om ursäkt.”

 

Vad säger min biblioteksförening?

Marie Johansen är verksamhetschef Bibliotek Botkyrka. Foto: Privat.

I en julkrönika på Svensk biblioteksförenings webb i december 2018 skrev ordföranden Johanna Hansson bland annat om programverksamhet på bibliotek, apropå det omtalade panelsamtalet på Hornstulls bibliotek i Stockholm där en nazist tillåtits delta. ”Min uppfattning är att det är en genuint svår fråga. Det handlar om att verkligen brottas med uppdraget ’att bidra till fri åsiktsbildning’.”

Marie Johansen, verksamhetschef för biblioteken i Botkyrka kommun, reagerade i en debattartikel. ”Jag undrar vad föreningen genom ordförande Johanna Hansson menar i krönikan? Inte kan det väl vara att godkänna arrangerande av program, som när de äger rum på bibliotek faktiskt hotar demokratin?”

Ett år efter händelsen på Hornstulls bibliotek blev programverksamhet tema i ett nummer av Biblioteksbladet.

Det här var några av årets mest lästa artiklar på Biblioteksbladet.se. Med detta önskar vi på redaktionen alla läsare en riktigt god jul!

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min