AI bidrar till samtal om EU

27 maj 2024 • 3 min

I Karlskrona kan biblioteksbesökarna snacka EU med en chattrobot. AI görs därmed till en del av ett utvidgat referenssamtal, säger Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie och platsansvarig för stadsbiblioteks digitala center.

På stadsbiblioteket i Karlskrona kan kommuninvånare nu diskutera EU-frågor med en chattrobot fram till valet den 9 juni. De kan också få sig en VR-rundtur i Europaparlamentet och ta del av en interaktiv karta. Satsningen är en del av projektet Biblioteken som tankesmedjor, där tio kommuner undersöker sitt demokratiuppdrag mot bakgrund av den digitala utvecklingen.

EU-boten, som är skapad i ChatGPT, hämtar sin information uteslutande från EU:s egna webbsidor. Det berättar Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie och platsansvarig för kommunens Digidelcenter på Karlskrona stadsbibliotek.

– Jag är nöjd med hur den fungerar. Vi har testfrågat den litegrann, och jag tycker att den ger ganska bra och tydliga beskrivningar.

Besökarna kan inte använda tjänsten direkt online utan endast tillsammans med bibliotekets personal under vissa tider. Även om botens informationsunderlag är strikt begränsat kan svaren ändå behöva undersökas. Bengt-Gunnar Österberg hoppas dessutom att den digitala interaktionen kan leda till intressanta samtal.

– Jag tror att en klok inställning till AI-tjänster är att utforska dem tillsammans med besökarna och gemensamt utvärdera svaren. Det kan bli som ett slags utvidgat referenssamtal, där man tar in AI-kunskapen. Samtidigt är det väldigt viktigt att man behåller den kritiska blicken och inte köper informationen rakt av.

Vad hoppas ni att EU-boten ska leda till?

Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie och platsansvarig för kommunens Digidelcenter på Karlskrona stadsbibliotek.

– Framför allt handlar det om att få upp intresset för valet, vilket vi vet är lågt. Genom att koppla in AI hoppas vi kunna skapa lite nyfikenhet. Vi vill också förmedla algoritmkunskap. Biblioteken har alltid jobbat med läsfrämjande och läskunnighet, men det digitala skapar nya behov.

EU-boten är inte Karlskronas första satsningen inom ramen för projektet Biblioteken som tankesmedjor. Tidigare i år försökte Digidelcenter med digitala hjälpmedel öka andelen medborgarförslag i Kungsmarken, ett område i Karlskrona med lågt valdeltagande.

De samarbetade med en familjecentral och var närvarade där under en ”demokrativecka”.

– Vi informerade om möjligheten att ta hjälp av ChatGPT för att formulera förslagen och för att få dem översatta till svenska från andra språk.

Förslagen gällde bland annat entréområdet till det lokala biblioteket, som ligger i samma byggnad som familjecentralen.

– Det är väldigt tråkigt, mer eller mindre en bilparkering, och vi ville kolla om det gick att engagera människor i att skapa något mer inbjudande.

Hur gick det?

– Det var inte jättestort intresse för det digitala verktyget, men däremot fick vi in många förslag. Vi var på plats några dagar och samlade in synpunkterna, och använde sedan ChatGPT för att göra ett snyggt formulerat upplägg till det kommunala bostadsbolag som äger marken framför huset. Just nu väntar vi på återkoppling.

Hur kommer det sig att Karlskrona deltar i projektet Biblioteken som tankesmedjor?

– Vi hade redan börjat jobba med att erbjuda digital hjälp på biblioteket, men när det här projektet kom insåg vi att det kunde vara ett sätt att utveckla själva demokratiaspekten av digital delaktighet.

Vad hoppas ni själva kunna lära er av det här digitala demokratiarbetet?

– Vi har redan lärt oss mycket. Vi har testat fler verktyg än vad vi har visat för allmänheten, så det har fungerat som en intern kompetensutveckling för biblioteket. Så småningom tror att man kommer att använda AI som en naturlig part i referenssamtalet.

Läs också ›› Krav till EU-politikerna: Öronmärk pengar till biblioteken

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min