Digitala tidskrifter – än så länge bara för 08:or

29 nov 2021 • 2 min

Tjänsten Svenska dagstidningar gör digitaliserade dagstidningar tillgängliga på bibliotek runt om i landet. Men digitala tidskrifter finns bara på Kungliga biblioteket i Stockholm. Hur kommer det sig?

Sedan 2014 finns svenska dagstidningar digitaliserade, samlade och åtkomliga inte bara på Kungliga biblioteket i Stockholm, utan även på samtliga forskningsbibliotek och det femtontal folkbibliotek runt om i landet som valt att tillhandahålla tjänsten Svenska dagstidningar.

Den som vill ta del av digitala versioner av svenska tidskrifter måste däremot ta sig till Humlegården i Stockholm, eftersom de bara kan hämtas på någon av KB:s datorer.

Detta faktum har väckt många frågor, bland annat hos Göran Rosenberg, journalist och författare som under 90-talet var chefredaktör för tidskriften Moderna Tider.

”Jag fick just reda på att de tidskrifter som digitaliserats av KB, nu också Moderna Tider, bara går att läsa på KB:s datorer i Stockholm. (…) Om någon tycker det är mödan värt att stöta på KB i frågan så gör gärna det. Jag har gjort det”, skrev Göran Rosenberg på Facebook.

Biblioteksbladet ringer Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, för att få en förklaring till varför KB gör det så mycket lättare att komma åt en tidigare utgiven dagstidning digitalt än en dito tidskrift.

– I grund och botten handlar det om att vi inte har några upphovsrättsavtal som gör det möjligt att lägga ut tidskrifter. Om vi haft det skulle digitala tidskrifter funnits tillgängliga för alla bibliotek som vill redan i förrgår, säger Lars Ilshammar.

Skillnaden mellan en dagstidning och en tidskrift kan tyckas marginell, men i upphovsrättsförhandlingar är det två olika kategorier. I dag har KB ett löpande licensavtal som täcker dagstidningar till forsknings- och folkbibliotek och till Riksarkivet. Men något sådant avtal finns inte för tidskrifter.

Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie. Foto: Jann Lipka

– Vår motpart i avtalsförhandlingarna är Bonus Copyright Access (BCA) som i sin tur representerar fjorton olika medlemsorganisationer, från tidningsutgivare till journalister och författare. Alla de fjorton måste med på banan för att tidskrifterna ska ingå i samma avtal som dagspressen, säger Lars Ilshammar.

Han konstaterar att det inte var några problem att få BCA att gå med på ett undantag under pandemin. Alla tidningar, både dagspress och tidskrifter, som digitaliserats fanns fritt tillgängliga på biblioteken över hela Sverige under maj och juni 2020.

– Det blev succé och många som upptäckte tjänsten blev väldigt besvikna när den stängde igen efter två månader.

Trots allt tror Lars Ilshammar att frågan kan vara löst inom ett år.

– Jag kan tänka mig att det rör sig om en tillvänjningsprocess. Det handlar om att skapa förtroende hos vår motpart, att visa att material inte läcker ut. Det började med dagstidningar, snart är det tidskrifternas tur.

Nina Wadensjö, vd för BCA, delar Lars Ilshammars optimism, men betonar att det är en fråga som måste få ta tid att lösa:

– Vi har goda erfarenheter av samarbete med KB och jobbar för att tillgängliggöra så mycket digitalt material som möjligt, utan att våra medlemmar förlorar rätten till det de skapat.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min