Omtag i KB-jakt på unik digital kompetens

14 dec 2023 • 2 min

KB gör ett omtag i jakten på nyckelkompetens för digitalt bevarande. Nu även med hjälp av alla tips som strömmade in när Biblioteksbladet berättade om den kommande rekryteringen.

Charlotte Ahlgren är biträdande chef för KB:s avdelning för Bevarande och digitisering och hon konstaterar att de i den förra rekryteringsomgången inte fick sökande som motsvarade de kvalifikationer som Kungliga biblioteket krävde i sin annons.

Därför gör de nu ett omtag, gör om kravprofilen samtidigt som de noggrant behöver följa den procedur det innebär att utlysa en tjänst i en statlig myndighet. Nu hoppas de ha en ny annons ute före julhelgen.

– Vi brottas lite, kan man säga, med att få en beskrivning som ska kunna fungera på ett sådant sätt att väldigt många känner sig intresserade av att söka det här jobbet. Vi behöver verkligen den kompetensen, säger Charlotte Ahlgren.

Arbetsuppgifterna för denna blivande KB-medarbetare kommer exempelvis att vara att ”extrahera digital information i varierande format från olika typer av databärare” samt ”service av den utrustning som behövs vid avspelning av äldre AV-medier”.

– När annonsen väl kommer ut igen hoppas vi att vi kan träffa rätt och att det då kan gå ganska snabbt, förklarar Charlotte Ahlgren.

Kungliga biblioteket upptäckte tämligen tidigt i den första rekryteringsomgången inte nått ut i rätt kanaler, som Charlotte Ahlgren uttrycker det.

Däremot har Biblioteksbladets artikel inneburit att KB har fått in många entusiastiska spontanansökningar och dessutom har många erbjudit sig att tipsa om tjänsten i sina egna nätverk och andra har tipsat om vilka personer och nätverk som skulle kunna vara aktuella.

Charlotte Ahlgren. Foto: Jens Östman

– Alla de personerna har jag nu i en lång lista med kontaktuppgifter och vi kommer att skicka annonslänken till alla, när annonsen väl kommer ut. Så hoppas vi att de kan sprida budskapet. Alla måste få samma möjligheter att få söka och bli prövade mot de kraven som kommer att ställas, säger Charlotte Ahlgren som gläds åt det stora engagemanget.

Hon lägger till att det är ett komplext område rent tekniskt, tekniken sträcker sig över väldigt många år, från maskiner som användes på 1930-40-talen ända fram till nu. Hon tror att det blir svårt att hitta en person som redan har all den kunskap och erfarenhet som eftersöks.

– Men vi siktar högt och tror att om vi hittar en person med rätt grundkompetens så kommer det att vara som i alla andra jobb, att den utvecklas vidare med tiden, konstaterar Charlotte Ahlgren.

Läs också ››

Gammal data hotas av utrotning

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min