Rundabordssamtal om e-böcker

8 sep 2022 • 2 min

Vem ska bestämma vad och hur ser statens ansvar ut? I ett första rundabordssamtal om e-böcker på biblioteken fick regeringen veta var konfliktlinjerna går.

I april presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter en nationell biblioteksstrategi, emotsedd ända sedan vintern 2019 då KB lade fram ett strategiförslag där bland annat digitalisering av det tryckta kulturarvet och en nationell e-boksplattform var viktiga delar.

I frågan om e-böcker innehöll regeringens biblioteksstrategi ett initiativ till rundabordssamtal med berörda aktörer. Ett första sådant hölls på kulturdepartementet i slutet av augusti, med en rad inbjudna representanter för biblioteksvärlden, upphovsrättsinnehavare, förläggare, universitet och högskolor samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Karin Linder, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening. Foto: Elisabeth Ohlson

Karin Linder representerade Svensk biblioteksförening och säger att inställningen från kulturdepartementets sida var mycket inlyssnande:

– Alla berörda parter fick gott om utrymme att ge sin syn på de här väldigt komplexa frågorna.

Samtalen inleddes med att Svensk biblioteksförening, Sveriges författarförbund, Förläggareföreningen och SKR fick beskriva problembilden kring e-böcker ur sitt perspektiv. Karin Linder menar att den stora skillnaden ligger i synen på vad staten kan och bör göra:

– Jag lade fram Svensk biblioteksförenings inställning, som är att statens inblandning ska handla om framtida ekonomiskt stöd och att se över de stöd som finns i kompensatoriskt syfte, men att huvudansvaret måste ligga hos de olika aktörerna. Hos andra finns förväntningar på att staten ska gå in på områden där vi anser att de inte har någon agens.

De andra hon syftar på är främst SKR, som vid rundabordssamtalen uttryckte en önskan om en nationell bas för e-boksutlåningen på folkbiblioteken.

– Den frågan delar biblioteksvärlden i två läger, men från Svensk biblioteksförenings sida tror vi inte på det, säger Karin Linder. Urvalet av medier och hur de används måste utgå från de lokala folkbibliotekens behov, metoder och villkor.

Erik Peurell, som representerade SKR vid rundabordssamtalet, håller inte med om Karin Linders beskrivning.

– SKR har inte uttryckt någon önskan om en nationell bas. Det vi sa var att det kan vara en bra idé att göra en utredning med uppgift att ta fram former för en nationell samordning kring bibliotekens utlåning av e-böcker. Om en sådan utredning tillsätts är det emellertid viktigt att den tar hänsyn till folkbibliotekens möjligheter till valfrihet och flexibilitet i urval, till ekonomisk förutsägbarhet och till uppföljning. Detta framförde vi på mötet, säger han.

I diskussionerna kring avtalsmodeller för e-böcker var det främst Förläggarföreningen som hade en avvikande syn.

– Förlagen ser biblioteken som marknadsstörande, de vill ha avtal som innebär karens för nyutgiven litteratur i e-boksform och att biblioteken bara ska hantera en backlist. Vårt svar på det är att folkbiblioteken skolar läsare som sedan kommer att köpa böcker, säger Karin Linder som ser fram emot ytterligare rundabordssamtal om e-böckernas roll på biblioteken.

– Jag har full förståelse för att det första samtalet gav mycket information att smälta. Vi får se när nästa samtal blir och vad det kommer att handla om. Regeringen vill komma i mål med frågan om e-boksutlåningen, det är jag övertygad om.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Läsning i fokus på årets bokmässa

Hur kan biblioteken bli en farligare plats? De är en av frågorna som ställs på höstens bokmässa som med lästält, drakar och dragqueens och kändisar som läser sagor vill locka barn och unga till mässan.

8 jun 2023 • 2 min

Nyheter

Prisas för sin innovativa kraft

Katarina Standár utses till Årets informationsspecialist 2023. Hon har utvecklat bibliotekets varumärke och hittat nya vägar för open access-frågor. ”Handlar om tillgängliggörande på bibliotek.”

8 jun 2023 • < 1 min

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min