Saknas: Kunskap om AI och källkritik

8 dec 2023 • 2 min

AI gör det lättare att luras. Vilken beredskap har folkbiblioteken för det? Inte tillräcklig, visar Biblioteksbladets enkät.

Folkbiblioteken framhålls som en samhällsresurs när det handlar om att stärka befolkningens källkritiska förmåga. Men vilken beredskap har biblioteken när det handlar om källkritik och text, bild och ljud som skapats med hjälp av artificiell intelligens, AI?

För att få svar på frågan skickade Biblioteksbladet ut en enkät till folkbibliotekschefer eller personer med biblioteksansvar i landets 290 kommuner. Inga svar presenteras enskilt, enkätdeltagarna är anonyma här.

Den första frågan i enkäten löd: Genomför ditt bibliotek aktiviteter för att stärka biblioteksanvändares generella källkritiska förmåga?

67 procent svarade ja och 30 procent svarade nej. 3 procent valde att svara ”annat” och hade då möjligheten att kommentera sina svar. En menade att det behövs fortbildning vad gäller AI, en annan konstaterade att de tar in föreläsare som berör ämnet källkritik ur olika aspekter. Som till exempel fake news. En tredje förklarade att biblioteket på sin hemsida informerar om källkritik. En fjärde beskrev hur de i det enskilda mötet med besökare pratar om källkritik och källtillit.

På frågan: Genomför ditt bibliotek aktiviteter för att stärka användares källkritiska förmåga avseende generativ AI svarade 75 procent nej och 18 procent ja.

Hur bedömer du den generella källkritiska kompetensen hos personalen på ditt bibliotek?

På den frågan svarade 40 procent av bibliotekscheferna att personalen har hög kompetens och 55 procent att personalen har viss kompetens.

Den uppföljande frågan löd: Hur bedömer du den källkritiska kompetensen hos personalen på ditt bibliotek specifikt avseende generativ AI? Där konstaterade 45 procent av cheferna att personalen har viss kompetens och hela 49 procent att personalen har låg kompetens.

När de ansvariga skulle fundera över sin egen kompetens menade hälften att de har viss kompetens på området medan nästan lika många ansåg sig ha låg kompetens.

Hela 87 procent svarade ja på frågan om det behövs ett ökat externt stöd för att stärka bibliotekens kompetens kring källkritik och AI. Bland frisvaren lät det bland annat så här:

”Källkritik och nu med AI är jätteviktiga områden, men utan tid för utvecklingsarbete blir det svårt att få till en verksamhet kring dessa frågor och sen kommer frågan om vad vi ska sluta göra för att göra detta – sluta med barngrupper på biblioteket? Sluta med uppsökande verksamhet mot gamla och människor med funktionsnedsättningar? Stänga ner biblioteken för att kunna ha alternativ verksamhet? Väldigt många bibliotek gör ett fantastiskt arbete med hårt pressade personalgrupper och slimmade budgetar. Vi gör vi kan, inom ramen för vår budget, men med generella neddragningar i kommuner, region och från stat… ja, det går inte ihop till slut. Vi har, trots allt, en hyfsad budget för vår kommuns storlek och vi har politiker som vill satsa framåt och ändå kämpar vi med att få vår personal att räcka till till allt vi borde göra.”

En annan skrev så här:

”Bibliotekarier har jättebra förutsättningar att reflektera kring AI från sin utbildning, åtminstone som den ser ut i dag. Dock är inte alltid självförtroendet så gott som det borde vara.”

Enkäten skickades ut i början av oktober. 174 inkomna svar innebär en svarsfrekvens på 60 procent.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min