Ett år efter stormen

25 sep 2020 • 3 min

Det har gått ett år sedan Sofia Lenninger berättade om svårigheterna med den nya biblioteksplanen i SD-ledda Sölvesborg. Det ledde till att hon tvingades sluta. I dag tycker hon att det är viktigt att lyfta debatten.

Varje morgon gick Sofia Lenninger igenom för sig själv vad hon skulle säga om en journalist ringde. Så småningom blev det när en journalist ringde.

– Jag var sanslöst fokuserad. Jag funderade igenom vad allmänheten hade rätt att få veta och min ambition var att göra det korrekt, berättar hon.

Detta var under förra hösten då hon gick ut i medierna och berättade om det turbulenta arbetet med ändringarna i biblioteksplanen i Sölvesborg. Hon berättade bland annat i Biblioteksbladet om hur politikerna detaljstyrde ordval och formuleringar i planen. Det ledde till att kommunledningen sa till henne att hon inte kunde jobba kvar som kultur- och bibliotekschef.

Senaste året har hon varit inbjuden till en rad debatter för att diskutera kultur och demokrati, men många har ställts in eller skjutits upp på grund av pandemin. Tyvärr, tycker Sofia Lenninger, för hon tycker om att debattera och tycker att det är viktigt.

Efter förra hösten har hon funderat mycket på sin roll som tjänsteman och på det som hände.

Läs mer: Tidslinje över turbulensen i Sölvesborg

– Jag har funderat mycket på tjänstemannens del i den svenska demokratin. Det är inte bara expedierande av beslut utan det finns en dimension av dialog med politiker och allmänhet.

Ångrar du något i efterhand?

– Jag är inte den personen som går omkring och tänker tillbaka hela tiden, det är nog andra som får bedöma det, säger hon.

– Men jag har funderat på om jag blev den där aktivisten som jag absolut inte ville bli. Jag måste fundera på om jag drev något som jag tyckte var viktigt som jag i min position inte borde ha gjort. Men jag känner inte att jag gjorde det.

Däremot insåg hon att det inte var möjligt att fortsätta och i oktober stod det klart att hon skulle lämna sitt jobb. Posten som kultur- och bibliotekschef har varit vakant sedan dess, men i oktober tillträder Anders Nylander på tjänsten, men då med omvänd titel, biblioteks- och kulturchef.

Biblioteket i Sölvesborg öppnade i veckan efter att ha varit stängt för allmänheten sedan pandemin kom i mars. För Sofia Lenninger är det ett tecken på att den politiska ledningen i Sölvesborg inte tycker att biblioteken är särskilt viktiga.

– Jag ser det som att man inte tillmäter biblioteken som plats så stor betydelse. Att när samhället krisar kan vi stänga ner biblioteken. Men så ser naturligtvis inte vi det, säger hon.

Tvärt om, konstaterar Sofia Lenninger, behövs biblioteken som en kommunikationsplattform när samhället krisar.

– Och det är inte omöjligt att hålla avstånd på Sölvesborgs bibliotek, det är fullt möjligt. Men man tillmäter inte biblioteken större betydelse än att man kan stänga ner.

Det är en diskussion hon efterlyser på nationell nivå.

– Vi behöver prata om den allmännytta som biblioteken bidrar med. Det är en större diskussion.

I Sölvesborg styr Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala Sol-partiet i det så kallade Samstyret. SD är ett relativt ungt parti i svensk politik. Ibland förklaras den form av detaljstyrning som Sofia Lenninger upplevde med brist på erfarenhet hos politikerna. Något de kommer att lära sig när de förstår mer om det politiska hantverket. Men det är förklaringar som Sofia Lenninger avfärdar som naiva.

– När det gäller kulturpolitiken tror jag att man är oerhört naiv om man säger så. SD är väldigt tydliga med vad de vill inom kulturpolitiken. De har sagt att de gemensamma resurserna ska användas för den gemensamma identiteten, för att koppla an till ett gemensamt kulturarv. De säger inte att man inte får ge uttryck för annan kultur, men de allmänna resurserna ska användas till detta, säger hon.

– Då är man inne och styr kulturförvaltningens arbete direkt.

På torsdagen deltog Sofia Lenninger på Bokmässan.

I dag har Sofia Lenninger, vid sidan av konsultuppdrag som kulturutredare, återupptagit sin forskning och arbetar med en avhandling i historia, som hon var tvungen att lämna för många år sedan av personliga skäl. Den handlar om politisk kultur i den nordiska aristokratin under medeltiden.

Hennes egen erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation har betydelse och kanske gör den att hon engagerar sig ännu mer för ämnet än när hon påbörjade sin avhandling.

– Det är fantastiskt roligt och jätteintressant. Jag får fundera systematiskt och teoretiskt runt begreppet politik. Det vi tar för givet att politiker ska göra ligger i våra förväntningar som grundar sig på vår kulturella världsbild. Det är viktigt att prata om och viktigt att förstå att det är något vi konstruerar efter hand.

Läs mer ›› Sofia Lenninger samtalar om bibliotek och demokrati på Bokmässan

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min