Ett steg framåt

20 nov 2014 • 2 min

Ibland kommer nyheterna slag i slag och det kan vara lite svårt att hänga med i svängarna, men jag ska...

Bild 2014-11-20 kl. 16.02 #2Ibland kommer nyheterna slag i slag och det kan vara lite svårt att hänga med i svängarna, men jag ska försöka så gott det går att räta ut några frågetecken som berör mig själv, tidningen och tidningens framtid. Ryktet om min förestående avgång är sant. Rykte och rykte förresten – medlemmar i Svensk biblioteksförening har nåtts av informationen via ett medlemsbrev som föreningens styrelse skickade ut härförleden.

Den 15 oktober meddelade jag föreningens ledning att jag på egen begäran vill lämna min tjänst som chefredaktör och ansvarig utgivare. Det är ett beslut som vuxit fram – inte minst under min långa sjukskrivning som med förlov sagt gav ett överflöd av tid att tänka och också nyttiga perspektiv på tillvaron.

Sant är också att jag och föreningens ledning haft olika uppfattningar om vissa förändringar i tidningens organisation. Det har haft en viss betydelse men det har inte varit avgörande för mitt beslut.

När någonting under så lång tid har varit en så viktig del av livet som BBL och de frågor som det är tidningens uppgift att spegla som det har varit för mig, är det förstås också ett beslut fattat med viss vånda. Min kontakt med tidningen sträcker sig så långt tillbaka som till 1996. Då började jag medverka i BBL som frilansjournalist med särskild inriktning på bokbranschfrågor som jag i många år arbetat med som redaktör på tidningen Svensk Bokhandel. Under årens lopp knöts jag allt närmre till BBL för att så 2005 bli dess chefredaktör.

Men tio år på en och samma tidning är en lång tid och när tidningen tidigare i höstas stod inför sin andra omorganisation på relativt kort tid, kändes det som om tiden är inne för att ta ett steg framåt. Jag tar det med gott samvete – tidningen vilar på solid grund, den är uppskattad och den är läst och citerad och når även lite bortom den värld som är vår. Det innebär inte att det inte finns saker som behöver förbättras och utvecklas ytterligare – samspelet mellan BBL papper och BBL webb, bara för att nämna ett exempel. Strukturförändringar i tidningsvärlden men även i biblioteksvärlden är ett annat exempel på något som BBL på sikt måste förhålla sig till.

Här ser jag ändå positivt på framtiden för just nischade och specialiserade tidskrifter som BBL. Signalerna de senaste åren tyder på det. Så sent som i slutet av oktober hade Sveriges Radios program Medierna ett inslag under rubriken ”De nördigaste tidskrifterna överlever bäst” – det handlade just om ”de nischade magasinen som sprider de inzoomade, avgränsade ämnenas ljus och hoppet om överlevnad”.

Jag kommer att göra det nummer som är kvar för 2014 och i lugn och ro slutföra mina uppgifter som också innebär att lägga en god grund för ny chefredaktör. Svensk biblioteksförenings styrelse har nyligen (den 12 november) fattat ett beslut med inriktningen att BBL från och med det första numret 2015 ska produceras av en extern utförare/byrå. Jag kommer att vara rådgivande i den av styrelsen tillsatta arbetsgrupp som ska förbereda en sådan eventuell övergång.

Biblioteksvärlden kommer jag att fortsätta att följa närgånget och engagerat – men inte i egenskap av chefredaktör för tidningen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Ett sätt att splittra samhället på djupet

Motståndet mot en lag om anmälningsplikt är massivt. Det stod klart – om någon tidigare svävade i ovisshet om saken – under ett seminarium i riksdagen på onsdagsförmiddagen.”Det är Pandoras box – vägen in i ett angiverisamhälle.”

29 maj 2024 • 3 min

Politik

Samtal om anmälningsplikten i riksdagen

Vad skulle en ny lag om anmälningsplikt innebära i praktiken? I morgon, onsdag, debatteras frågan av riksdagsledamöterna Muharrem Demirok (C), Amanda Lind (MP), Magnus Resare (M) och Camilla Mårtensen (L).

28 maj 2024 • 2 min

Digitalisering

AI bidrar till samtal om EU

I Karlskrona kan biblioteksbesökarna snacka EU med en chattrobot. AI görs därmed till en del av ett utvidgat referenssamtal, säger Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie och platsansvarig för stadsbiblioteks digitala center.

27 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min