Ett steg framåt

20 nov 2014 • 2 min

Ibland kommer nyheterna slag i slag och det kan vara lite svårt att hänga med i svängarna, men jag ska...

Bild 2014-11-20 kl. 16.02 #2Ibland kommer nyheterna slag i slag och det kan vara lite svårt att hänga med i svängarna, men jag ska försöka så gott det går att räta ut några frågetecken som berör mig själv, tidningen och tidningens framtid. Ryktet om min förestående avgång är sant. Rykte och rykte förresten – medlemmar i Svensk biblioteksförening har nåtts av informationen via ett medlemsbrev som föreningens styrelse skickade ut härförleden.

Den 15 oktober meddelade jag föreningens ledning att jag på egen begäran vill lämna min tjänst som chefredaktör och ansvarig utgivare. Det är ett beslut som vuxit fram – inte minst under min långa sjukskrivning som med förlov sagt gav ett överflöd av tid att tänka och också nyttiga perspektiv på tillvaron.

Sant är också att jag och föreningens ledning haft olika uppfattningar om vissa förändringar i tidningens organisation. Det har haft en viss betydelse men det har inte varit avgörande för mitt beslut.

När någonting under så lång tid har varit en så viktig del av livet som BBL och de frågor som det är tidningens uppgift att spegla som det har varit för mig, är det förstås också ett beslut fattat med viss vånda. Min kontakt med tidningen sträcker sig så långt tillbaka som till 1996. Då började jag medverka i BBL som frilansjournalist med särskild inriktning på bokbranschfrågor som jag i många år arbetat med som redaktör på tidningen Svensk Bokhandel. Under årens lopp knöts jag allt närmre till BBL för att så 2005 bli dess chefredaktör.

Men tio år på en och samma tidning är en lång tid och när tidningen tidigare i höstas stod inför sin andra omorganisation på relativt kort tid, kändes det som om tiden är inne för att ta ett steg framåt. Jag tar det med gott samvete – tidningen vilar på solid grund, den är uppskattad och den är läst och citerad och når även lite bortom den värld som är vår. Det innebär inte att det inte finns saker som behöver förbättras och utvecklas ytterligare – samspelet mellan BBL papper och BBL webb, bara för att nämna ett exempel. Strukturförändringar i tidningsvärlden men även i biblioteksvärlden är ett annat exempel på något som BBL på sikt måste förhålla sig till.

Här ser jag ändå positivt på framtiden för just nischade och specialiserade tidskrifter som BBL. Signalerna de senaste åren tyder på det. Så sent som i slutet av oktober hade Sveriges Radios program Medierna ett inslag under rubriken ”De nördigaste tidskrifterna överlever bäst” – det handlade just om ”de nischade magasinen som sprider de inzoomade, avgränsade ämnenas ljus och hoppet om överlevnad”.

Jag kommer att göra det nummer som är kvar för 2014 och i lugn och ro slutföra mina uppgifter som också innebär att lägga en god grund för ny chefredaktör. Svensk biblioteksförenings styrelse har nyligen (den 12 november) fattat ett beslut med inriktningen att BBL från och med det första numret 2015 ska produceras av en extern utförare/byrå. Jag kommer att vara rådgivande i den av styrelsen tillsatta arbetsgrupp som ska förbereda en sådan eventuell övergång.

Biblioteksvärlden kommer jag att fortsätta att följa närgånget och engagerat – men inte i egenskap av chefredaktör för tidningen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Politik

SD-kritik mot hbtqi-certifiering och dragqueens

I helgen läser dragqueens sagor på biblioteket i Lomma. Besöket och bibliotekets hbtqi-certifiering har ifrågasatts av Sverigedemokraterna. På biblioteket har kritiken väckt kämpaglöd. ”Nu vill vi ha regnbågsflaggor överallt!”

8 dec 2023 • 3 min

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min