Extra pengar för kompetens inom läsfrämjande

6 dec 2023 • 2 min

Det treåriga regeringsuppdraget Läsfrämjandelyft för folkbibliotek går mot sitt slut. Nu fördelar Kulturrådet 23 miljoner till 253 kommuner och 19 regioner. Här är kommunerna som får mest – och minst. Hela listan!

Insatserna i kommunerna och regionerna är tänkta att öka intresset för läsning bland barn och unga. Bland annat får Region Dalarna 259 000 kronor, Region Blekinge 234 000 och Stockholms stad 614 000 kronor. Mikael Weikvist, kommunikatör på Kulturrådet, skriver i ett mejl att de har velat ge kommunerna och regionerna stor frihet att själva forma de kompetensinsatser de vill arbeta med. De sökande har därför inte behövt uppge vad de ska använda medlen till.

”Flera kommuner, bland annat Östersund, genomförde först en kompetenskartläggning som sedan låg till grund för de insatser de valde att satsa på. Vi ser att flera bibliotek använt medel till att åka på studieresor, deltagit på konferenser, gjort platsbesök, tagit in vikarier för att möjliggöra att medarbetare ska kunna genomföra olika kompetenssatsningar, anlitat författare för författarbesök riktat mot biblioteksmedarbetarna med mera”, förklarar Mikael Weikvist.

Det var den förra regeringen som gav Kulturrådet uppdraget att genomföra läsfrämjandelyftet för folkbibliotek. I den nya regeringens budgetproposition för 2024 föreslås en satsning på folkbibliotekens läsfrämjande verksamhet där insatser för barn och unga ska prioriteras. För detta anslås 40 miljoner kronor per år 2024-2026. Satsningen Stärkta bibliotek är däremot borta och där låg bidragen i år på 73 miljoner kronor och förra året på drygt 150 miljoner kronor.

Jenny Nilsson, utredare Svensk biblioteksförening. Foto: Anna Diebitsch Antoni

Jenny Nilsson är utredare på Svensk biblioteksförening och konstaterar att det har varit en lyckad satsning, den som nu går i mål.

– Det som har erbjudits inom ramen för läsfrämjandelyftet har uppskattats. Det gäller barn- och ungdomsbibliotekarier som jobbar direkt med läsfrämjande men man har även satsat på en fortbildning för bibliotekschefer som ska leda det här arbetet i kommunerna. Den utbildningen har varit väldigt efterfrågad och söktrycket har varit stort, konstaterar Jenny Nilsson.

Hon lägger till att satsningen på sätt och vis lever kvar inom ramen för Digiteket och dess resurser, vilket gör att man kan ha nytta av den även om man inte har gått någon kurs.

När det gäller den nya regeringens satsning på läsfrämjande säger Jenny Nilsson att hon hoppas att man kan fortsätta att bygga på det som nu har byggts upp så att det blir resurser som lever kvar, kanske inom ramen för just Digiteket och att man samarbetar med regionerna.

– Jag hoppas att man inte börjar på en ny kula utan att man fortsätter med det som har fungerat väl. Men för att en bibliotekarie ska kunna fortbilda sig så måste folkbiblioteken ha en tillräcklig budget. Så att Stärkta bibliotek inte har någon fortsättning gör att man måste se över hur man kan stärka folkbibliotekens ekonomi på annat sätt, menar Jenny Nilsson.

Fakta Så mycket får regionbiblioteken

Region Blekinge 234 000
Region Dalarna 259 000
Region Gotland 87 000
Region Gävleborg 198 000
Region Jämtland Härjedalen 173 000
Biblioteksutveckling Region Jönköpings län 234 000
Region Kalmar län 222 000
Region Norrbotten 247 000
Region Skåne 479 000
Region Stockholm 394 000
Region Sörmland 185 000
Region Uppsala 173 000
Region Värmland 271 000
Region Västerbotten 259 000
Region Västernorrland 161 000
Region Västmanland 198 000
Västra Götalandsregionen 675 000
Region Örebro län 222 000
Biblioteksutveckling Östergötland/Region Östergötland 234 000

1 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min