Extra pengar för kompetens inom läsfrämjande

6 dec 2023 • 2 min

Det treåriga regeringsuppdraget Läsfrämjandelyft för folkbibliotek går mot sitt slut. Nu fördelar Kulturrådet 23 miljoner till 253 kommuner och 19 regioner. Här är kommunerna som får mest – och minst. Hela listan!

Insatserna i kommunerna och regionerna är tänkta att öka intresset för läsning bland barn och unga. Bland annat får Region Dalarna 259 000 kronor, Region Blekinge 234 000 och Stockholms stad 614 000 kronor. Mikael Weikvist, kommunikatör på Kulturrådet, skriver i ett mejl att de har velat ge kommunerna och regionerna stor frihet att själva forma de kompetensinsatser de vill arbeta med. De sökande har därför inte behövt uppge vad de ska använda medlen till.

”Flera kommuner, bland annat Östersund, genomförde först en kompetenskartläggning som sedan låg till grund för de insatser de valde att satsa på. Vi ser att flera bibliotek använt medel till att åka på studieresor, deltagit på konferenser, gjort platsbesök, tagit in vikarier för att möjliggöra att medarbetare ska kunna genomföra olika kompetenssatsningar, anlitat författare för författarbesök riktat mot biblioteksmedarbetarna med mera”, förklarar Mikael Weikvist.

Det var den förra regeringen som gav Kulturrådet uppdraget att genomföra läsfrämjandelyftet för folkbibliotek. I den nya regeringens budgetproposition för 2024 föreslås en satsning på folkbibliotekens läsfrämjande verksamhet där insatser för barn och unga ska prioriteras. För detta anslås 40 miljoner kronor per år 2024-2026. Satsningen Stärkta bibliotek är däremot borta och där låg bidragen i år på 73 miljoner kronor och förra året på drygt 150 miljoner kronor.

Jenny Nilsson, utredare Svensk biblioteksförening. Foto: Anna Diebitsch Antoni

Jenny Nilsson är utredare på Svensk biblioteksförening och konstaterar att det har varit en lyckad satsning, den som nu går i mål.

– Det som har erbjudits inom ramen för läsfrämjandelyftet har uppskattats. Det gäller barn- och ungdomsbibliotekarier som jobbar direkt med läsfrämjande men man har även satsat på en fortbildning för bibliotekschefer som ska leda det här arbetet i kommunerna. Den utbildningen har varit väldigt efterfrågad och söktrycket har varit stort, konstaterar Jenny Nilsson.

Hon lägger till att satsningen på sätt och vis lever kvar inom ramen för Digiteket och dess resurser, vilket gör att man kan ha nytta av den även om man inte har gått någon kurs.

När det gäller den nya regeringens satsning på läsfrämjande säger Jenny Nilsson att hon hoppas att man kan fortsätta att bygga på det som nu har byggts upp så att det blir resurser som lever kvar, kanske inom ramen för just Digiteket och att man samarbetar med regionerna.

– Jag hoppas att man inte börjar på en ny kula utan att man fortsätter med det som har fungerat väl. Men för att en bibliotekarie ska kunna fortbilda sig så måste folkbiblioteken ha en tillräcklig budget. Så att Stärkta bibliotek inte har någon fortsättning gör att man måste se över hur man kan stärka folkbibliotekens ekonomi på annat sätt, menar Jenny Nilsson.

Fakta Så mycket får regionbiblioteken

Region Blekinge 234 000
Region Dalarna 259 000
Region Gotland 87 000
Region Gävleborg 198 000
Region Jämtland Härjedalen 173 000
Biblioteksutveckling Region Jönköpings län 234 000
Region Kalmar län 222 000
Region Norrbotten 247 000
Region Skåne 479 000
Region Stockholm 394 000
Region Sörmland 185 000
Region Uppsala 173 000
Region Värmland 271 000
Region Västerbotten 259 000
Region Västernorrland 161 000
Region Västmanland 198 000
Västra Götalandsregionen 675 000
Region Örebro län 222 000
Biblioteksutveckling Östergötland/Region Östergötland 234 000

1 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nytt råd ska rädda kulturarvet

Kungliga biblioteket får tillsammans med en rad andra myndigheter i uppdrag att bilda ett råd för att skydda kulturarvet. ”I en orolig värld blir bibliotekens och arkivens betydelse ännu mer central.”

1 mar 2024 • < 1 min

Krönika

Ingen kan väl vara emot öppen vetenskap?

Demokrati, kunskap och att forsknings­resultat ska göra största möjliga nytta. Det borde räcka som drivkrafter för att göra vetenskapen öppen till 2030, skriver Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen.

1 mar 2024 • 2 min

Ledare

140 miljoner argument för öppen tillgång

De vetenskapliga förlagen tjänar obegripligt mycket pengar. Det drabbar alla, från allmänheten till forskare, när miljoner som kunde ha gått till forskning i stället blir vinst hos världens största kapitalförvaltare.

28 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min