Ett bibliotekslyft för Kriminalvården

3 apr 2014 • 2 min

Just nu skissar Kriminalvården på ett projekt som man kallar för ”KV bibliotek” som syftar till ett bibliotekslyft. Det avslöjade...

Nils Öberg, GD Kriminalvården

Just nu skissar Kriminalvården på ett projekt som man kallar för ”KV bibliotek” som syftar till ett bibliotekslyft. Det avslöjade Nils Öberg, Kriminalvårdens generaldirektör, när han talade vid Svensk biblioteksförenings Nätverksträff för bibliotek inom kriminalvården. Projektet är ett led i det arbete som nu genomförs för att skapa en ny sammanhållen organisation och nya strukturer för en modernare kriminalvård. Den nya organisationen väntas vara på plats i höst och då hoppas man också kunna presentera ett förslag för hur Kriminalvården bl a bättre kan utnyttja biblioteksverksamheten och bibliotekariernas fulla potential, i till exempel arbetet med att bryta klienters isolering. Man vill också ge biblioteksverksamheten en nationell ram där alla ska ha tillgång till en bibliotekarie och där verksamheten bedrivs efter klara riktlinjer och normerade standarder.

– Vi vill också bli bättre på att beakta mångfaldsfrågorna eftersom dessa aktualiseras hos många av våra klienter och för den delen anställda, säger Nils Öberg.

På nätverksträffen talade han mycket om de små stegen som kan betyda stora kliv och inte minst vilken kraft och betydelse språket och orden har för förändring, som verktyg att bygga självkänsla och självförtroende men också som vapen mot fördomar.

– Allt bygger ju på kommunikation och litteraturen tillhandahåller en hel värld av verktyg.

Kriminalvårdens moderniseringsprojekt innebär en genomlysning av alla delar i verksamheten: renoveringar av slitna anstalter, kompetensutveckling för personal, klientkartläggningar för att nå en mer problemfokuserad behandling, omgörning av Kriminalvårdens tidning Runtkrim och som sagt inte minst något som kan bli ett bibliotekslyft.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min