Ett bibliotekslyft för Kriminalvården

3 apr 2014 • 2 min

Just nu skissar Kriminalvården på ett projekt som man kallar för ”KV bibliotek” som syftar till ett bibliotekslyft. Det avslöjade...

Nils Öberg, GD Kriminalvården

Just nu skissar Kriminalvården på ett projekt som man kallar för ”KV bibliotek” som syftar till ett bibliotekslyft. Det avslöjade Nils Öberg, Kriminalvårdens generaldirektör, när han talade vid Svensk biblioteksförenings Nätverksträff för bibliotek inom kriminalvården. Projektet är ett led i det arbete som nu genomförs för att skapa en ny sammanhållen organisation och nya strukturer för en modernare kriminalvård. Den nya organisationen väntas vara på plats i höst och då hoppas man också kunna presentera ett förslag för hur Kriminalvården bl a bättre kan utnyttja biblioteksverksamheten och bibliotekariernas fulla potential, i till exempel arbetet med att bryta klienters isolering. Man vill också ge biblioteksverksamheten en nationell ram där alla ska ha tillgång till en bibliotekarie och där verksamheten bedrivs efter klara riktlinjer och normerade standarder.

– Vi vill också bli bättre på att beakta mångfaldsfrågorna eftersom dessa aktualiseras hos många av våra klienter och för den delen anställda, säger Nils Öberg.

På nätverksträffen talade han mycket om de små stegen som kan betyda stora kliv och inte minst vilken kraft och betydelse språket och orden har för förändring, som verktyg att bygga självkänsla och självförtroende men också som vapen mot fördomar.

– Allt bygger ju på kommunikation och litteraturen tillhandahåller en hel värld av verktyg.

Kriminalvårdens moderniseringsprojekt innebär en genomlysning av alla delar i verksamheten: renoveringar av slitna anstalter, kompetensutveckling för personal, klientkartläggningar för att nå en mer problemfokuserad behandling, omgörning av Kriminalvårdens tidning Runtkrim och som sagt inte minst något som kan bli ett bibliotekslyft.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min