Flera talare klara till årets branschdagar

23 apr 2021 • 2 min

Framtidens kompetenser, de långsiktiga perspektiven och hur man kan ta tillvara på en kris. Det är några ämnen som kommer att lyftas på årets branschdagar.

I tre dagar, den 17-19 maj, hålls det som i digital form kallas branschdagar med huvudtemat omstart och ett undertema för varje dag: rummet, rollen och politiken.

Tanken är att deltagarna ska få inspiration och information från omvärlden för att sedan kunna koka ner det till sin egen verksamhet. Därför kommer de inbjudna talarna från andra håll än bibliotekssektorn.

Bland talarna finns Alexander Rose som ska tala om de långsiktiga perspektiven. Han är vd för Long Now Foundation, en stiftelse som grundades 1996. Eller 01996, som de själva skriver årtal för att förekomma den bugg som kommer att uppstå i datasystemen om cirka 8000 år.

Stiftelsen fokuserar nämligen på de långa perspektiven och vill uppmuntra till långsiktigt tänkande.

De arbetar bland annat med ett digitalt bibliotek för mänskliga språk. Målet är att samla och göra mänsklighetens närmare 7 000 språk tillgängliga för allmänheten.

På branschdagarna ska han bland annat prata om olika institutioner som har överlevt i århundraden och årtusenden, hur de har lyckats och vad som förenar dem.

Camilla Mehlsen, journalist och författare, ska tala om vilka kompetenser bibliotekarier och andra kommer att behöva i framtiden. Hon kommer att tala utifrån sin senaste bok Homo futura där hon beskriver sju kompetenser som framtidens människor behöver för att klara sig i en digital tidsålder som domineras av AI, fake news, filterbubblor och plattformsekonomi.

Journalisten och författaren Mustafa Cans föreläsning handlar om att vi inte ska slösa bort den kris vi går igenom. Han ska tala om vad coronakrisen säger om vårt samhälle och våra relationer och om att pandemin har påmint oss om hur sköra vi är.

Bland övriga talare finns Lena Martin från Försvarsmakten, Annicka Engblom, riksdagsledamot för Moderaterna och Björn von Sydow, före detta talman i riksdagen samt tidigare socialdemokratisk försvarsminister. De ska tala om bibliotekens roll i totalförsvaret.

– Jag hoppas att man får med sig inspiration och verktyg att fortsätta jobba utifrån den förändring som pandemin förde med sig. Och att man kan ta vara på de bra sakerna som kom ur pandemin, som innovationsförmåga och omställningsförmåga, säger Karin Martinsson vid Svensk biblioteksförening.

Konferensen sänds från en studio och kommer att innehålla direktsända föreläsningar på förmiddagarna och workshops och andra aktiviteter på eftermiddagarna. Moderator är journalisten Isobel Hadley-Kamptz.

Veckan avslutas med Svensk biblioteksförenings årsmöte som hålls digitalt den 20 maj.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min