”Använd spelens logik”

8 mar 2018 • 2 min

Spelifiera läsfrämjandet och låt både digitala spel och brädspel ta plats på hyllorna. Spelutvecklaren och författaren Bobbi Augustine Sand tycker att biblioteken har mycket att lära av spelkulturen.

Bobbi Augustine Sand har en fot i spelvärlden och en i biblioteksvärlden. Framförallt jobbar hon som spelutvecklare i egna företaget Transcenders Media. Men hon har också skrivit böcker och arbetat som digital biblioteksutvecklare på Malmö stadsbibliotek. Och hon tycker att spel förtjänar en mer framträdande plats på biblioteken. Men också att bibliotekarier behöver förstå vad spel är.

– Bibliotek är väldigt inriktade mot böcker, men film och musik har ju en plats. På samma sätt skulle spel kunna ha det. Man kan ha samtal kring spel, på samma sätt som man har samtal om böcker, men då behövs det mer kunskap om vad det är spelarna söker i spelen.

Nu har hon skrivit boken Växande världar, om spel, spelkulturer och spelare i samtiden, som kom ut 2017. I den berättar hon mer om vad spel är och vad som gör spelandet så speciellt. Hon går igenom allt från kortspel till e-sport och resonerar kring varför vi spelar. Men förklarar också hur man kan komma i gång med att göra sina egna spel.

– Spel är så otroligt brett, ett brädspel är väldigt annorlunda mot ett stort digitalt rollspel. Det som är gemensamt är att alla innehåller ett motiveringssystem. Och att själva spelupplevelsen skapas i samarbetet mellan spelare och spelet. Som spelare kan man prova olika alternativ och testa sig fram. Det ger en frihet som kan vara väldigt engagerande.

Boken finns delvis till för att slå hål på myter om spel och spelare. Myter som kanske behöver krossas för att spel ska kunna få en mer framträdande plats i biblioteksvärlden.TEMA Bobbi Sands bokomslag

– Jag tror att många som inte är vana vid spelkultur är lite rädda. Boken handlar om att minska den rädslan lite. Jag skulle vilja att spel ses som ett medium bland andra. Att man förstår att det går att lära sig hur det fungerar och att det inte behöver vara tekniskt krångligt.

Det motiveringssystem som finns i alla spel och som gör att spelet drivs framåt kan även användas utanför spelvärlden. Då kallas det spelifiering och kan vara ett bra sätt att öka motivationen för olika sorters uppgifter. Bobbi Augustine Sand tror att det finns potential att spelifiera olika delar av bibliotekens aktiviteter.

– Det handlar om att använda tävlingsmomentet för att öka motivationen. Man skulle till exempel kunna använda det när det gäller läsfrämjande. Kanske koppla det till bibliotekskortet och tjäna poäng.

Hon tänker också att biblioteken kan dra nytta av spelens logik för att skapa upplevelser. Som att spelifiera en sagovandring i form av en skattjakt.

– Den skulle kunna bygga på världar och karaktärer som man känner igen från berättelser. Och till exempel innehålla att spelaren söker efter ledtrådar i bibliotekslokalerna och i böcker.

Sedan förra årsskiftet är Bobbi Augustine Sand tillbaka i spelvärlden på heltid. Men hon är glad över att ha upptäckt allt det som biblioteken har att erbjuda. Framförallt ser hon biblioteken som en spännande plattform och samarbetspartner i olika projekt.

– Biblioteken har tillgång till en så otroligt bred målgrupp. När man sitter och jobbar med spelutveckling kommer man inte ut och träffar ett genomsnitt av människor särskilt ofta. Biblioteken är en spännande plats att testa olika saker på.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min