Arbetsgrupp kring e-bokutlåningen

9 feb 2012 • < 1 min

Det finns nu öppningar i de tidigare så låsta positionerna kring e-boksutlåningen på bibliotek när Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen...

Det finns nu öppningar i de tidigare så låsta positionerna kring e-boksutlåningen på bibliotek när Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen tillsätter en gemensam arbetsgrupp.

Ambitionen är att finna en modell som balanserar bibliotekens, författarnas och förlagens önskemål och förutsättningar. Den modell som används idag har från båda håll kritiserats för att inte vara optimal.

I arbetsgruppen ingår från Svensk Biblioteksförenings sida Roland Esaiasson, TPB, Inger Edebro Sikström, bibliotekschef Umeå, Mikael Petrén, enhetschef virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek samt Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk Biblioteksförening.

Från förläggarsidan ingår Peter Wilcke, chef för Norstedts förlagsgrupp samt ledamot i förläggareföreningens styrelse, Pelle Andersson, förlagschef Ordfront förlag samt ledamot av förläggareföreningens styrelse, Magnus Nytell, ansvarig för digital utgivning på Bonnierförlagen och Kristina Ahlinder, vd för Svenska Förläggareföreningen.

Arbetsgruppens målsättning är att under våren kunna lägga fram ett förslag till lösning på hur försäljning av e-böcker till biblioteken och utlåning av dessa från biblioteken ska ske.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min