Arbetsgrupp kring e-bokutlåningen

9 feb 2012 • < 1 min

Det finns nu öppningar i de tidigare så låsta positionerna kring e-boksutlåningen på bibliotek när Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen...

Det finns nu öppningar i de tidigare så låsta positionerna kring e-boksutlåningen på bibliotek när Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen tillsätter en gemensam arbetsgrupp.

Ambitionen är att finna en modell som balanserar bibliotekens, författarnas och förlagens önskemål och förutsättningar. Den modell som används idag har från båda håll kritiserats för att inte vara optimal.

I arbetsgruppen ingår från Svensk Biblioteksförenings sida Roland Esaiasson, TPB, Inger Edebro Sikström, bibliotekschef Umeå, Mikael Petrén, enhetschef virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek samt Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk Biblioteksförening.

Från förläggarsidan ingår Peter Wilcke, chef för Norstedts förlagsgrupp samt ledamot i förläggareföreningens styrelse, Pelle Andersson, förlagschef Ordfront förlag samt ledamot av förläggareföreningens styrelse, Magnus Nytell, ansvarig för digital utgivning på Bonnierförlagen och Kristina Ahlinder, vd för Svenska Förläggareföreningen.

Arbetsgruppens målsättning är att under våren kunna lägga fram ett förslag till lösning på hur försäljning av e-böcker till biblioteken och utlåning av dessa från biblioteken ska ske.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min