Arbetsgrupp kring e-bokutlåningen

9 feb 2012 • < 1 min

Det finns nu öppningar i de tidigare så låsta positionerna kring e-boksutlåningen på bibliotek när Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen...

Det finns nu öppningar i de tidigare så låsta positionerna kring e-boksutlåningen på bibliotek när Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen tillsätter en gemensam arbetsgrupp.

Ambitionen är att finna en modell som balanserar bibliotekens, författarnas och förlagens önskemål och förutsättningar. Den modell som används idag har från båda håll kritiserats för att inte vara optimal.

I arbetsgruppen ingår från Svensk Biblioteksförenings sida Roland Esaiasson, TPB, Inger Edebro Sikström, bibliotekschef Umeå, Mikael Petrén, enhetschef virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek samt Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk Biblioteksförening.

Från förläggarsidan ingår Peter Wilcke, chef för Norstedts förlagsgrupp samt ledamot i förläggareföreningens styrelse, Pelle Andersson, förlagschef Ordfront förlag samt ledamot av förläggareföreningens styrelse, Magnus Nytell, ansvarig för digital utgivning på Bonnierförlagen och Kristina Ahlinder, vd för Svenska Förläggareföreningen.

Arbetsgruppens målsättning är att under våren kunna lägga fram ett förslag till lösning på hur försäljning av e-böcker till biblioteken och utlåning av dessa från biblioteken ska ske.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min