Arbetsgrupp kring e-bokutlåningen

9 feb 2012 • < 1 min

Det finns nu öppningar i de tidigare så låsta positionerna kring e-boksutlåningen på bibliotek när Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen...

Det finns nu öppningar i de tidigare så låsta positionerna kring e-boksutlåningen på bibliotek när Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen tillsätter en gemensam arbetsgrupp.

Ambitionen är att finna en modell som balanserar bibliotekens, författarnas och förlagens önskemål och förutsättningar. Den modell som används idag har från båda håll kritiserats för att inte vara optimal.

I arbetsgruppen ingår från Svensk Biblioteksförenings sida Roland Esaiasson, TPB, Inger Edebro Sikström, bibliotekschef Umeå, Mikael Petrén, enhetschef virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek samt Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk Biblioteksförening.

Från förläggarsidan ingår Peter Wilcke, chef för Norstedts förlagsgrupp samt ledamot i förläggareföreningens styrelse, Pelle Andersson, förlagschef Ordfront förlag samt ledamot av förläggareföreningens styrelse, Magnus Nytell, ansvarig för digital utgivning på Bonnierförlagen och Kristina Ahlinder, vd för Svenska Förläggareföreningen.

Arbetsgruppens målsättning är att under våren kunna lägga fram ett förslag till lösning på hur försäljning av e-böcker till biblioteken och utlåning av dessa från biblioteken ska ske.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min