Beslut om lånecentralernas framtid

20 feb 2012 • 2 min

KB har beslutat att följa den oberoende utredaren Jan Holmqvists förslag (BBL nr 1/2012) om att ersätta landets tre informations-...

KB har beslutat att följa den oberoende utredaren Jan Holmqvists förslag (BBL nr 1/2012) om att ersätta landets tre informations- och lånecentraler med en  i Umeå. Beslutet fattades efter att KB:s nationella referensgrupp sagt ja till förslaget.

Beslutet innebär att informations- och lånecentralen i Umeå slås samman med Sveriges Depåbibliotek i Umeå och får utökat uppdrag. Samtidigt förstärks verksamheten vid Internationella biblioteket i Stockholm. Syftet med beslutet är att använda informations- och lånecentralernas resurser på ett mer effektivt sätt för att möta de svenska bibliotekens behov.

Beslutet innebär också att informations- och lånecentralerna i Stockholm och Malmö avvecklas och får nya uppdrag. Som ersättning för informations- och lånecentralsuppdraget kommer Regionbibliotek Stockholm och Malmö stadsbibliotek att få nya uppdrag i linje med KB:s nationella uppdrag. Dessa processer ska ske successivt och vara genomförda år 2016.

Krister Hansson, Regionbiblioteket Stockholm, är kritisk till utredningen som ligger till grund för beslutet. Han tycker att utredningen missar den helhet som Informations- och lånecentralernas verksamhet ingår i och att det är beklagligt att verksamheter som t ex Bibblan svarar knappt nämns.

– Vi tycker att det är vettigt och göra en översyn av fjärrlånen – det ser ju annorlunda ut än vad det gjorde på 1960- och 1970-talen. Det finns ju den här utredningen som Anette Johansson och Nils G Storhagen gjorde (Lätta att hitta – lätta att låna, 2010, reds anm) och som utgick från användarnas perspektiv. Där föreslogs också att man skulle se till helheten vid en översyn och det tycker jag att man missar här eftersom forskningsbibliotekens kompletterande medieförsörjning inte alls är med här. Det är enbart folkbibliotekens kompensation som berörs.

Eftersom avvecklingen i Malmö och Stockholm kommer att ske under en längre period gissar Krister Hansson att man nu kommer få vissa projekt per automatik under de här första åren – men några garantier finns ju inte.

– Det man har svarat på rak fråga angående projekt och uppdrag som man verkligen vill satsa p,å är att man ska garantera att driftsättningen säkerställs, och det är ju bra. Det är någonting vi har saknat. På folk- och länsbiblioteken har vi haft svårt att säkra driften på projekt. Så vad det anbelangar kan det bli mer stadga, säger Krister Hansson.

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min