Biblioteken i Malmö går samman - blir en stor enhet

10 aug 2017 • 2 min

Biblioteken i Malmö går nu samman och blir en stor enhet. Det står klart efter att staden omorganiseras.

Personalen på de tretton biblioteken i Malmö ska vara med och tycka till om den nya organisationen. Foto: Malmö stadsbibliotek
Personalen på biblioteken i Malmö ska vara med och tycka till om den nya organisationen. Foto: Malmö stadsbibliotek

De tretton biblioteken i Malmö stad har under många år styrts från nämnder i stadsdelarna. Men nu blir de en del av stadsbiblioteket i samband med att Malmö stad gör om sin organisation.

Torbjörn Nilsson är chef för stadsbiblioteket och blir också chef för den nya biblioteksorganisationen.

– Vi går från något som varit ganska unikt till något som de flesta kommuner har, en sammanhållen biblioteksorganisation. Nu har vi möjlighet att lyfta och utveckla de kompetenser som finns inom organisationen, exempelvis dra lärdom från Garaget, biblioteken i Rosengård och Lindängen som kommit väldigt långt med medborgardialoger, säger han.

Bibliotekens personal har reagerat olika på omorganisationen, även om de flesta varit positiva, berättar Torbjörn Nilsson.

– En del är avvaktande, andra tycker det är jättekul och några har farhågor att man tappar ett sammanhang och blir marginaliserad i samband med detta.

Hur biblioteken ska organiseras är ännu inte helt bestämt. Man har två år på sig att testa innan strukturen sätts helt. Under den tiden ska det hållas arbetsplatsträffar där personalen får tycka till.

Tanken med omorganisationen som började gälla 1 maj är att den bland annat ska ge ett mer socialt hållbart Malmö. Politikerna vill lösa utmaningar med bland annat försörjning, arbetsmarknadsfrågor och en växande befolkning.

Hos de politiska partierna råder det en positiv enighet, även om några har förbehåll, berättar Mirjam Katzin, ordförande i Vänsterpartiet Malmö samt ledamot i kulturnämnden.

– På ett generellt plan ser vi de problem som man vill åtgärda med omorganisationen men det är viktigt att vara vaksam så att det här inte innebär att man skär ner och tar bort lokaldemokrati och medborgarinflytande, säger hon.

Även i Göteborg drivs stadsdelsbiblioteken av stadsdelsförvaltningarna. Men Alliansen har för ett par månader sedan lagt en motion om att överlåta stadsdelsbiblioteken till kulturnämnden.

Anette Eliasson är chef för stadsbiblioteket i Göteborg.

– Vi har lämnat ett remissvar på motionen där vi menar att det finns fördelar för likvärdigheten i biblioteksutbudet med en gemensam stark biblioteksorganisation för alla göteborgare. Samtidigt samarbetar vi mycket med stadsdelarna redan i dag, exempelvis har vi gemensam mediebudget. Men det är klart att det blir enklare att driva gemensamma utvecklingsfrågor om vi har en enda huvudman, säger hon.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min