Biblioteken i Malmö går samman - blir en stor enhet

10 aug 2017 • 2 min

Biblioteken i Malmö går nu samman och blir en stor enhet. Det står klart efter att staden omorganiseras.

Personalen på de tretton biblioteken i Malmö ska vara med och tycka till om den nya organisationen. Foto: Malmö stadsbibliotek
Personalen på biblioteken i Malmö ska vara med och tycka till om den nya organisationen. Foto: Malmö stadsbibliotek

De tretton biblioteken i Malmö stad har under många år styrts från nämnder i stadsdelarna. Men nu blir de en del av stadsbiblioteket i samband med att Malmö stad gör om sin organisation.

Torbjörn Nilsson är chef för stadsbiblioteket och blir också chef för den nya biblioteksorganisationen.

– Vi går från något som varit ganska unikt till något som de flesta kommuner har, en sammanhållen biblioteksorganisation. Nu har vi möjlighet att lyfta och utveckla de kompetenser som finns inom organisationen, exempelvis dra lärdom från Garaget, biblioteken i Rosengård och Lindängen som kommit väldigt långt med medborgardialoger, säger han.

Bibliotekens personal har reagerat olika på omorganisationen, även om de flesta varit positiva, berättar Torbjörn Nilsson.

– En del är avvaktande, andra tycker det är jättekul och några har farhågor att man tappar ett sammanhang och blir marginaliserad i samband med detta.

Hur biblioteken ska organiseras är ännu inte helt bestämt. Man har två år på sig att testa innan strukturen sätts helt. Under den tiden ska det hållas arbetsplatsträffar där personalen får tycka till.

Tanken med omorganisationen som började gälla 1 maj är att den bland annat ska ge ett mer socialt hållbart Malmö. Politikerna vill lösa utmaningar med bland annat försörjning, arbetsmarknadsfrågor och en växande befolkning.

Hos de politiska partierna råder det en positiv enighet, även om några har förbehåll, berättar Mirjam Katzin, ordförande i Vänsterpartiet Malmö samt ledamot i kulturnämnden.

– På ett generellt plan ser vi de problem som man vill åtgärda med omorganisationen men det är viktigt att vara vaksam så att det här inte innebär att man skär ner och tar bort lokaldemokrati och medborgarinflytande, säger hon.

Även i Göteborg drivs stadsdelsbiblioteken av stadsdelsförvaltningarna. Men Alliansen har för ett par månader sedan lagt en motion om att överlåta stadsdelsbiblioteken till kulturnämnden.

Anette Eliasson är chef för stadsbiblioteket i Göteborg.

– Vi har lämnat ett remissvar på motionen där vi menar att det finns fördelar för likvärdigheten i biblioteksutbudet med en gemensam stark biblioteksorganisation för alla göteborgare. Samtidigt samarbetar vi mycket med stadsdelarna redan i dag, exempelvis har vi gemensam mediebudget. Men det är klart att det blir enklare att driva gemensamma utvecklingsfrågor om vi har en enda huvudman, säger hon.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min