Biblioteken i Malmö går samman - blir en stor enhet

10 aug 2017 • 2 min

Biblioteken i Malmö går nu samman och blir en stor enhet. Det står klart efter att staden omorganiseras.

Personalen på de tretton biblioteken i Malmö ska vara med och tycka till om den nya organisationen. Foto: Malmö stadsbibliotek
Personalen på biblioteken i Malmö ska vara med och tycka till om den nya organisationen. Foto: Malmö stadsbibliotek

De tretton biblioteken i Malmö stad har under många år styrts från nämnder i stadsdelarna. Men nu blir de en del av stadsbiblioteket i samband med att Malmö stad gör om sin organisation.

Torbjörn Nilsson är chef för stadsbiblioteket och blir också chef för den nya biblioteksorganisationen.

– Vi går från något som varit ganska unikt till något som de flesta kommuner har, en sammanhållen biblioteksorganisation. Nu har vi möjlighet att lyfta och utveckla de kompetenser som finns inom organisationen, exempelvis dra lärdom från Garaget, biblioteken i Rosengård och Lindängen som kommit väldigt långt med medborgardialoger, säger han.

Bibliotekens personal har reagerat olika på omorganisationen, även om de flesta varit positiva, berättar Torbjörn Nilsson.

– En del är avvaktande, andra tycker det är jättekul och några har farhågor att man tappar ett sammanhang och blir marginaliserad i samband med detta.

Hur biblioteken ska organiseras är ännu inte helt bestämt. Man har två år på sig att testa innan strukturen sätts helt. Under den tiden ska det hållas arbetsplatsträffar där personalen får tycka till.

Tanken med omorganisationen som började gälla 1 maj är att den bland annat ska ge ett mer socialt hållbart Malmö. Politikerna vill lösa utmaningar med bland annat försörjning, arbetsmarknadsfrågor och en växande befolkning.

Hos de politiska partierna råder det en positiv enighet, även om några har förbehåll, berättar Mirjam Katzin, ordförande i Vänsterpartiet Malmö samt ledamot i kulturnämnden.

– På ett generellt plan ser vi de problem som man vill åtgärda med omorganisationen men det är viktigt att vara vaksam så att det här inte innebär att man skär ner och tar bort lokaldemokrati och medborgarinflytande, säger hon.

Även i Göteborg drivs stadsdelsbiblioteken av stadsdelsförvaltningarna. Men Alliansen har för ett par månader sedan lagt en motion om att överlåta stadsdelsbiblioteken till kulturnämnden.

Anette Eliasson är chef för stadsbiblioteket i Göteborg.

– Vi har lämnat ett remissvar på motionen där vi menar att det finns fördelar för likvärdigheten i biblioteksutbudet med en gemensam stark biblioteksorganisation för alla göteborgare. Samtidigt samarbetar vi mycket med stadsdelarna redan i dag, exempelvis har vi gemensam mediebudget. Men det är klart att det blir enklare att driva gemensamma utvecklingsfrågor om vi har en enda huvudman, säger hon.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min