Det nya biblioteket i Mönsterås

16 jan 2013 • 2 min

En budget på 30 miljoner, höga ambitioner när det gäller miljövänlighet och energieffektiv drift och framför allt när det gäller...

Sagorummet i nya biblioteket. Foto: Claus Kempe

En budget på 30 miljoner, höga ambitioner när det gäller miljövänlighet och energieffektiv drift och framför allt när det gäller att möta de omvärldsförändringar som har skett och som kommer att ske i framtiden. På fredag invigs Mönsterås nya bibliotek.

 Det nya biblioteket i Mönsterås i Kalmar län, kallas ”Pocket Park” och har ritats av Johan Lunde och Olle Utterback på Atrio arkitekter i Kalmar. Det nya biblioteket ligger geografiskt i nära anslutning till det gamla biblioteket (i det som en gång var Tingshuset och som biblioteket tog i bruk 1974). Placeringen är mycket nära centrum i den södra delen av affärsstråket Storgatan/Häradshövdingegatan.

Den nya byggnaden rymmer cirka 1 100 kvadratmeter och består av ett plan och en mindre souterrängdel där teknik, arkiv med mera placeras. Entréplanet består av en stor bokhall uppdelad för vuxna, ungdomar och barn (sagorum för de allra minsta), studieplatser och datorer med talsyntes och hjälpmedel för besökare med nedsatt synförmåga, en samlingslokal för cirka 80 personer med avancerad teknik och som är möjlig att hyra för konferenser och andra aktiviteter, ett tidningsrum, lokaler för släktforskning, magasin och en kontorsdel med arbetsrum.

Projektets totala budget inklusive inredning har legat på 30 miljoner. Kommunen har haft höga ambitioner avseende miljövänligt byggande och energieffektiv drift – i princip är huset byggt som ett passivhus. Solpaneler på taket exteriört och god isolering, hög lufttäthet interiört, är några faktorer som bl a bidrar till att det nya biblioteket beräknas få cirka 70 procent lägre energiförbrukning jämfört med en nyuppförd byggnad i traditionell byggteknik.

Huvudentrén är vänd mot parken i söder med en anlagd torgyta som en länk mellan parken och byggnaden. I parken kommer ett konstverk av Christer Jansson att placeras. Den konstnärliga utsmyckningen invändigt står Linda Wallin (glaspartierna) och Bengt Johansson (sagorummet) för.

Projektets totala budget inklusive inredning är på cirka 30 miljoner kronor – en stor satsning för en liten kommun med cirka 13 000 invånare, vilket också bibliotekschef Carina Eskelin betonar.

På invigningen talar miljöminister Lena Ek. Sedan blir det invigningsfirande hela helgen med boktips, sagostunder, visningar, släktforskning, författarbesök, konstutställning, tipstävling, dans, sång och musik.

Förutom huvudbiblioteket i Mönsterås finns filialer i Blomstermåla, Ålem, Timmersnabben och Fliseryd. Nybro bokbuss kör regelbundna turer i kommunens ytterområden.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min