Medborgardialog i Karlskoga

26 nov 2013 • < 1 min

I Karlskoga kommun pågår fram till den 8 december en medborgardialog om bibliotekets utveckling. Det innebär att medborgarna och brukarna...

I Karlskoga kommun pågår fram till den 8 december en medborgardialog om bibliotekets utveckling. Det innebär att medborgarna och brukarna får möjlighet att vid flera tillfällen träffa kultur- och föreningsnämndens förtroendevalda och diskutera hur framtidens bibliotek ska utformas. Dialogen genomförs dels i seminarieform med möjlighet till samtal om bibliotekets utveckling efteråt, dels i uppsökande samtal.

 Medborgardialogen är ett led i projektet Biblioteket 3.0 som startades förra året med syfte att utveckla biblioteket inför framtidens utmaningar.

Nästa dialogtillfälle äger rum på scenen i biblioteket den 28 november. Då blir det ett panelsamtal om utvecklingen av Karlskoga bibliotek. Bland de frågor som ska diskuteras i panelen är Hur ska Karlskoga bibliotek i ännu högre grad bli en angelägenhet för lokalsamhället? Vilken roll kan biblioteket spela för lärande och bildning? Hur kan verksamheten utvecklas för att möta dagens och morgondagens utmaningar?

Medverkar gör Wiviann Wilhelmsson, organisationssekreterare på Svensk Biblioteksförening med ett förflutet som barnbibliotekarie på just Karlskoga bibliotek (1984-1996). Jonna Borg och Astrid Eriksson, initiativtagare till Bokhörnan, en bokklubb för mellanstadieelever, Emil Lundkvist, projektledare för Mobilisering av civilsamhället. Projektet syftar till att stärka den ideella sektorns gemensamma intressen. Maria Winter och Mathilda Gustafsson som studerar på gymnasiet och är aktiva i ungdomsrådet UNG KUNG. Rosemarie Spets, NO lärare på högstadiet samt Maria Lobell, bibliotekschef Karlskoga. Leder samtalet gör Catarina Forsberg, chefredaktör för Karlskoga Tidning och Karlskoga Kuriren.

Två dagar senare, den 30 november, äger nästa dialogtillfällen rum på Alfred Nobels Torg. Då kan kommunens invånare träffa kultur- och föreningsnämndens förtroendevalda.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min