Medborgardialog i Karlskoga

26 nov 2013 • < 1 min

I Karlskoga kommun pågår fram till den 8 december en medborgardialog om bibliotekets utveckling. Det innebär att medborgarna och brukarna...

I Karlskoga kommun pågår fram till den 8 december en medborgardialog om bibliotekets utveckling. Det innebär att medborgarna och brukarna får möjlighet att vid flera tillfällen träffa kultur- och föreningsnämndens förtroendevalda och diskutera hur framtidens bibliotek ska utformas. Dialogen genomförs dels i seminarieform med möjlighet till samtal om bibliotekets utveckling efteråt, dels i uppsökande samtal.

 Medborgardialogen är ett led i projektet Biblioteket 3.0 som startades förra året med syfte att utveckla biblioteket inför framtidens utmaningar.

Nästa dialogtillfälle äger rum på scenen i biblioteket den 28 november. Då blir det ett panelsamtal om utvecklingen av Karlskoga bibliotek. Bland de frågor som ska diskuteras i panelen är Hur ska Karlskoga bibliotek i ännu högre grad bli en angelägenhet för lokalsamhället? Vilken roll kan biblioteket spela för lärande och bildning? Hur kan verksamheten utvecklas för att möta dagens och morgondagens utmaningar?

Medverkar gör Wiviann Wilhelmsson, organisationssekreterare på Svensk Biblioteksförening med ett förflutet som barnbibliotekarie på just Karlskoga bibliotek (1984-1996). Jonna Borg och Astrid Eriksson, initiativtagare till Bokhörnan, en bokklubb för mellanstadieelever, Emil Lundkvist, projektledare för Mobilisering av civilsamhället. Projektet syftar till att stärka den ideella sektorns gemensamma intressen. Maria Winter och Mathilda Gustafsson som studerar på gymnasiet och är aktiva i ungdomsrådet UNG KUNG. Rosemarie Spets, NO lärare på högstadiet samt Maria Lobell, bibliotekschef Karlskoga. Leder samtalet gör Catarina Forsberg, chefredaktör för Karlskoga Tidning och Karlskoga Kuriren.

Två dagar senare, den 30 november, äger nästa dialogtillfällen rum på Alfred Nobels Torg. Då kan kommunens invånare träffa kultur- och föreningsnämndens förtroendevalda.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min