Medborgardialog i Karlskoga

26 nov 2013 • < 1 min

I Karlskoga kommun pågår fram till den 8 december en medborgardialog om bibliotekets utveckling. Det innebär att medborgarna och brukarna...

I Karlskoga kommun pågår fram till den 8 december en medborgardialog om bibliotekets utveckling. Det innebär att medborgarna och brukarna får möjlighet att vid flera tillfällen träffa kultur- och föreningsnämndens förtroendevalda och diskutera hur framtidens bibliotek ska utformas. Dialogen genomförs dels i seminarieform med möjlighet till samtal om bibliotekets utveckling efteråt, dels i uppsökande samtal.

 Medborgardialogen är ett led i projektet Biblioteket 3.0 som startades förra året med syfte att utveckla biblioteket inför framtidens utmaningar.

Nästa dialogtillfälle äger rum på scenen i biblioteket den 28 november. Då blir det ett panelsamtal om utvecklingen av Karlskoga bibliotek. Bland de frågor som ska diskuteras i panelen är Hur ska Karlskoga bibliotek i ännu högre grad bli en angelägenhet för lokalsamhället? Vilken roll kan biblioteket spela för lärande och bildning? Hur kan verksamheten utvecklas för att möta dagens och morgondagens utmaningar?

Medverkar gör Wiviann Wilhelmsson, organisationssekreterare på Svensk Biblioteksförening med ett förflutet som barnbibliotekarie på just Karlskoga bibliotek (1984-1996). Jonna Borg och Astrid Eriksson, initiativtagare till Bokhörnan, en bokklubb för mellanstadieelever, Emil Lundkvist, projektledare för Mobilisering av civilsamhället. Projektet syftar till att stärka den ideella sektorns gemensamma intressen. Maria Winter och Mathilda Gustafsson som studerar på gymnasiet och är aktiva i ungdomsrådet UNG KUNG. Rosemarie Spets, NO lärare på högstadiet samt Maria Lobell, bibliotekschef Karlskoga. Leder samtalet gör Catarina Forsberg, chefredaktör för Karlskoga Tidning och Karlskoga Kuriren.

Två dagar senare, den 30 november, äger nästa dialogtillfällen rum på Alfred Nobels Torg. Då kan kommunens invånare träffa kultur- och föreningsnämndens förtroendevalda.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min