Nacka-nytt

22 feb 2012 • 2 min

Kulturnämnden i Nacka har beslutat om en ny finansieringsmodell för folkbiblioteken i kommunen. Modellen innebär att kulturnämnden står för lokalhyra,...

Interiör från biblioteket i Nacka Forum

Kulturnämnden i Nacka har beslutat om en ny finansieringsmodell för folkbiblioteken i kommunen. Modellen innebär att kulturnämnden står för lokalhyra, infrastruktur och webbportal. För övriga kostnader får biblioteken ersättning utifrån öppettimmar och utlån.Sedan 2007 har biblioteksverksamheten i Nacka finansierats genom en s k prestationsbaserad ersättning utifrån antal utlån, antal besök och antal öppettimmar. I samband med att man förra året beslutade om att upphandla biblioteksverksamheten beslöt man samtidigt att arbeta fram ett nytt finansieringssystem. Nu har man kommit fram till en variant av ett prestationsbaserat system.

Den nya finansieringsmodellen består av två delar. I den ena delen står Kulturnämnden för lokalhyror (11,6 miljoner), infrastruktur (bl a IT-system, gemensam mediekatalog och databaser) samt gemensam webbportal. Den delen ligger alltså utanför fördelningssystemet.

Dessutom införs ett bonussystem och kostnaden för detta budgeteras även det direkt under kulturnämnden. I bonussystemet kan följande parametrar ge en mindre ersättning:
– besökarnas nöjdhet med media
– besökarnas möjlighet till inflytande
– producerade artiklar på bibliotekswebben samt besökarnas nöjdhet med webben.

Av biblioteksramen på 40,9 miljoner kronor för 2012 kommer, enligt kommunens tjänsteskrivelse, 35 procent fördelas inom ramen för bonussystemets poster.

 Den andra delen i finansieringssystemet är prestationsbaserad och ger biblioteken ersättning för alla andra övriga kostnader utifrån öppettimmar och utlån. Viktningen mellan de båda är 75 procent för öppettimmar och 25 procent för utlån. Parametern besök är borttagen. 65 procent av biblioteksramen för 2012 kommer att fördelas som ersättning för prestation.

I tjänsteskrivelsen föreslås också att varje bibliotek ska äga sina inventarier ”då det ger den enskilde anordnaren möjlighet att ge biblioteket en lokal prägel inom de gränser som avtalet reglerar”. Kommer en annan ”anordnare” in i bilden föreslås att denne får köpa inventarierna till bokfört värde. Mediabeståndet däremot ägs av Nacka kommun.

Den nya finansieringsmodellen förväntas träda i kraft när avtal med respektive anordnare är tecknat. Det torde bli någon gång senare i vår. Den 27 mars ska Kulturnämnden i Nacka fatta beslut om vilka som får driva folkbibliotek i kommunen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min