Nacka-nytt

22 feb 2012 • 2 min

Kulturnämnden i Nacka har beslutat om en ny finansieringsmodell för folkbiblioteken i kommunen. Modellen innebär att kulturnämnden står för lokalhyra,...

Interiör från biblioteket i Nacka Forum

Kulturnämnden i Nacka har beslutat om en ny finansieringsmodell för folkbiblioteken i kommunen. Modellen innebär att kulturnämnden står för lokalhyra, infrastruktur och webbportal. För övriga kostnader får biblioteken ersättning utifrån öppettimmar och utlån.Sedan 2007 har biblioteksverksamheten i Nacka finansierats genom en s k prestationsbaserad ersättning utifrån antal utlån, antal besök och antal öppettimmar. I samband med att man förra året beslutade om att upphandla biblioteksverksamheten beslöt man samtidigt att arbeta fram ett nytt finansieringssystem. Nu har man kommit fram till en variant av ett prestationsbaserat system.

Den nya finansieringsmodellen består av två delar. I den ena delen står Kulturnämnden för lokalhyror (11,6 miljoner), infrastruktur (bl a IT-system, gemensam mediekatalog och databaser) samt gemensam webbportal. Den delen ligger alltså utanför fördelningssystemet.

Dessutom införs ett bonussystem och kostnaden för detta budgeteras även det direkt under kulturnämnden. I bonussystemet kan följande parametrar ge en mindre ersättning:
– besökarnas nöjdhet med media
– besökarnas möjlighet till inflytande
– producerade artiklar på bibliotekswebben samt besökarnas nöjdhet med webben.

Av biblioteksramen på 40,9 miljoner kronor för 2012 kommer, enligt kommunens tjänsteskrivelse, 35 procent fördelas inom ramen för bonussystemets poster.

 Den andra delen i finansieringssystemet är prestationsbaserad och ger biblioteken ersättning för alla andra övriga kostnader utifrån öppettimmar och utlån. Viktningen mellan de båda är 75 procent för öppettimmar och 25 procent för utlån. Parametern besök är borttagen. 65 procent av biblioteksramen för 2012 kommer att fördelas som ersättning för prestation.

I tjänsteskrivelsen föreslås också att varje bibliotek ska äga sina inventarier ”då det ger den enskilde anordnaren möjlighet att ge biblioteket en lokal prägel inom de gränser som avtalet reglerar”. Kommer en annan ”anordnare” in i bilden föreslås att denne får köpa inventarierna till bokfört värde. Mediabeståndet däremot ägs av Nacka kommun.

Den nya finansieringsmodellen förväntas träda i kraft när avtal med respektive anordnare är tecknat. Det torde bli någon gång senare i vår. Den 27 mars ska Kulturnämnden i Nacka fatta beslut om vilka som får driva folkbibliotek i kommunen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Ett sätt att splittra samhället på djupet

Motståndet mot en lag om anmälningsplikt är massivt. Det stod klart – om någon tidigare svävade i ovisshet om saken – under ett seminarium i riksdagen på onsdagsförmiddagen.”Det är Pandoras box – vägen in i ett angiverisamhälle.”

29 maj 2024 • 3 min

Politik

Samtal om anmälningsplikten i riksdagen

Vad skulle en ny lag om anmälningsplikt innebära i praktiken? I morgon, onsdag, debatteras frågan av riksdagsledamöterna Muharrem Demirok (C), Amanda Lind (MP), Magnus Resare (M) och Camilla Mårtensen (L).

28 maj 2024 • 2 min

Digitalisering

AI bidrar till samtal om EU

I Karlskrona kan biblioteksbesökarna snacka EU med en chattrobot. AI görs därmed till en del av ett utvidgat referenssamtal, säger Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie och platsansvarig för stadsbiblioteks digitala center.

27 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min