Nacka-nytt

22 feb 2012 • 2 min

Kulturnämnden i Nacka har beslutat om en ny finansieringsmodell för folkbiblioteken i kommunen. Modellen innebär att kulturnämnden står för lokalhyra,...

Interiör från biblioteket i Nacka Forum

Kulturnämnden i Nacka har beslutat om en ny finansieringsmodell för folkbiblioteken i kommunen. Modellen innebär att kulturnämnden står för lokalhyra, infrastruktur och webbportal. För övriga kostnader får biblioteken ersättning utifrån öppettimmar och utlån.Sedan 2007 har biblioteksverksamheten i Nacka finansierats genom en s k prestationsbaserad ersättning utifrån antal utlån, antal besök och antal öppettimmar. I samband med att man förra året beslutade om att upphandla biblioteksverksamheten beslöt man samtidigt att arbeta fram ett nytt finansieringssystem. Nu har man kommit fram till en variant av ett prestationsbaserat system.

Den nya finansieringsmodellen består av två delar. I den ena delen står Kulturnämnden för lokalhyror (11,6 miljoner), infrastruktur (bl a IT-system, gemensam mediekatalog och databaser) samt gemensam webbportal. Den delen ligger alltså utanför fördelningssystemet.

Dessutom införs ett bonussystem och kostnaden för detta budgeteras även det direkt under kulturnämnden. I bonussystemet kan följande parametrar ge en mindre ersättning:
– besökarnas nöjdhet med media
– besökarnas möjlighet till inflytande
– producerade artiklar på bibliotekswebben samt besökarnas nöjdhet med webben.

Av biblioteksramen på 40,9 miljoner kronor för 2012 kommer, enligt kommunens tjänsteskrivelse, 35 procent fördelas inom ramen för bonussystemets poster.

 Den andra delen i finansieringssystemet är prestationsbaserad och ger biblioteken ersättning för alla andra övriga kostnader utifrån öppettimmar och utlån. Viktningen mellan de båda är 75 procent för öppettimmar och 25 procent för utlån. Parametern besök är borttagen. 65 procent av biblioteksramen för 2012 kommer att fördelas som ersättning för prestation.

I tjänsteskrivelsen föreslås också att varje bibliotek ska äga sina inventarier ”då det ger den enskilde anordnaren möjlighet att ge biblioteket en lokal prägel inom de gränser som avtalet reglerar”. Kommer en annan ”anordnare” in i bilden föreslås att denne får köpa inventarierna till bokfört värde. Mediabeståndet däremot ägs av Nacka kommun.

Den nya finansieringsmodellen förväntas träda i kraft när avtal med respektive anordnare är tecknat. Det torde bli någon gång senare i vår. Den 27 mars ska Kulturnämnden i Nacka fatta beslut om vilka som får driva folkbibliotek i kommunen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min