Nacka-nytt

22 feb 2012 • 2 min

Kulturnämnden i Nacka har beslutat om en ny finansieringsmodell för folkbiblioteken i kommunen. Modellen innebär att kulturnämnden står för lokalhyra,...

Interiör från biblioteket i Nacka Forum

Kulturnämnden i Nacka har beslutat om en ny finansieringsmodell för folkbiblioteken i kommunen. Modellen innebär att kulturnämnden står för lokalhyra, infrastruktur och webbportal. För övriga kostnader får biblioteken ersättning utifrån öppettimmar och utlån.Sedan 2007 har biblioteksverksamheten i Nacka finansierats genom en s k prestationsbaserad ersättning utifrån antal utlån, antal besök och antal öppettimmar. I samband med att man förra året beslutade om att upphandla biblioteksverksamheten beslöt man samtidigt att arbeta fram ett nytt finansieringssystem. Nu har man kommit fram till en variant av ett prestationsbaserat system.

Den nya finansieringsmodellen består av två delar. I den ena delen står Kulturnämnden för lokalhyror (11,6 miljoner), infrastruktur (bl a IT-system, gemensam mediekatalog och databaser) samt gemensam webbportal. Den delen ligger alltså utanför fördelningssystemet.

Dessutom införs ett bonussystem och kostnaden för detta budgeteras även det direkt under kulturnämnden. I bonussystemet kan följande parametrar ge en mindre ersättning:
– besökarnas nöjdhet med media
– besökarnas möjlighet till inflytande
– producerade artiklar på bibliotekswebben samt besökarnas nöjdhet med webben.

Av biblioteksramen på 40,9 miljoner kronor för 2012 kommer, enligt kommunens tjänsteskrivelse, 35 procent fördelas inom ramen för bonussystemets poster.

 Den andra delen i finansieringssystemet är prestationsbaserad och ger biblioteken ersättning för alla andra övriga kostnader utifrån öppettimmar och utlån. Viktningen mellan de båda är 75 procent för öppettimmar och 25 procent för utlån. Parametern besök är borttagen. 65 procent av biblioteksramen för 2012 kommer att fördelas som ersättning för prestation.

I tjänsteskrivelsen föreslås också att varje bibliotek ska äga sina inventarier ”då det ger den enskilde anordnaren möjlighet att ge biblioteket en lokal prägel inom de gränser som avtalet reglerar”. Kommer en annan ”anordnare” in i bilden föreslås att denne får köpa inventarierna till bokfört värde. Mediabeståndet däremot ägs av Nacka kommun.

Den nya finansieringsmodellen förväntas träda i kraft när avtal med respektive anordnare är tecknat. Det torde bli någon gång senare i vår. Den 27 mars ska Kulturnämnden i Nacka fatta beslut om vilka som får driva folkbibliotek i kommunen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min