Nacka-nytt

22 feb 2012 • 2 min

Kulturnämnden i Nacka har beslutat om en ny finansieringsmodell för folkbiblioteken i kommunen. Modellen innebär att kulturnämnden står för lokalhyra,...

Interiör från biblioteket i Nacka Forum

Kulturnämnden i Nacka har beslutat om en ny finansieringsmodell för folkbiblioteken i kommunen. Modellen innebär att kulturnämnden står för lokalhyra, infrastruktur och webbportal. För övriga kostnader får biblioteken ersättning utifrån öppettimmar och utlån.Sedan 2007 har biblioteksverksamheten i Nacka finansierats genom en s k prestationsbaserad ersättning utifrån antal utlån, antal besök och antal öppettimmar. I samband med att man förra året beslutade om att upphandla biblioteksverksamheten beslöt man samtidigt att arbeta fram ett nytt finansieringssystem. Nu har man kommit fram till en variant av ett prestationsbaserat system.

Den nya finansieringsmodellen består av två delar. I den ena delen står Kulturnämnden för lokalhyror (11,6 miljoner), infrastruktur (bl a IT-system, gemensam mediekatalog och databaser) samt gemensam webbportal. Den delen ligger alltså utanför fördelningssystemet.

Dessutom införs ett bonussystem och kostnaden för detta budgeteras även det direkt under kulturnämnden. I bonussystemet kan följande parametrar ge en mindre ersättning:
– besökarnas nöjdhet med media
– besökarnas möjlighet till inflytande
– producerade artiklar på bibliotekswebben samt besökarnas nöjdhet med webben.

Av biblioteksramen på 40,9 miljoner kronor för 2012 kommer, enligt kommunens tjänsteskrivelse, 35 procent fördelas inom ramen för bonussystemets poster.

 Den andra delen i finansieringssystemet är prestationsbaserad och ger biblioteken ersättning för alla andra övriga kostnader utifrån öppettimmar och utlån. Viktningen mellan de båda är 75 procent för öppettimmar och 25 procent för utlån. Parametern besök är borttagen. 65 procent av biblioteksramen för 2012 kommer att fördelas som ersättning för prestation.

I tjänsteskrivelsen föreslås också att varje bibliotek ska äga sina inventarier ”då det ger den enskilde anordnaren möjlighet att ge biblioteket en lokal prägel inom de gränser som avtalet reglerar”. Kommer en annan ”anordnare” in i bilden föreslås att denne får köpa inventarierna till bokfört värde. Mediabeståndet däremot ägs av Nacka kommun.

Den nya finansieringsmodellen förväntas träda i kraft när avtal med respektive anordnare är tecknat. Det torde bli någon gång senare i vår. Den 27 mars ska Kulturnämnden i Nacka fatta beslut om vilka som får driva folkbibliotek i kommunen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min