Ny rapport: Mer hot, hat och våld

20 sep 2017 • 2 min

En majoritet av Sveriges bibliotekarier anser att deras arbetsmiljö är sämre idag än för två år sedan, visar en färsk rapport från DIK.

När fackförbundet DIK för två år sedan undersökte förekomsten av hot och våld i bibliotekariers arbetsmiljö, visade det sig att en av fem bibliotekarier någon gång blivit hotad på jobbet.

– Det var strax efter att stök på bibliotek uppmärksammats och lett till en polariserad debatt, säger Stina Hamberg, förbundets samhällspolitiska chef.

Att döma av den nya undersökningen hängde inte de förra resultaten ihop med att oro på bibliotek just då befann sig högt på nyhetsagendan. Två år senare tonar samma bild fram – men ännu tydligare.

– Det verkar som att fenomenet har vuxit, säger Stina Hamberg.

Situationen illustreras inte minst av att var fjärde bibliotekarie som deltagit i undersökningen, har uppgett att de jobbar på ett bibliotek som under de senaste två åren tvingats anlita väktare.

Det nya resultatet är inte direkt jämförbart med den förra rapporten. 2015 gjorde DIK sin undersökning för första gången och frågorna var mer allmänt ställda. I årets undersökning kretsar alla frågor kring en bedömning av de senaste två årens utveckling.

Av de som har svarat har drygt 60 procent jobbat på bibliotek i elva år eller längre. Detta gör dem väl skickade att göra den bedömningen, skriver DIK i sin analys.

Förutom de kvantitativa resultaten har inflödet av fritt formulerade svar varit stort.

– Vi tolkar det som att det finns ett stort behov av att skriva av sig, säger Stina Hamberg.

Spridande av propaganda på biblioteken är till exempel ett fenomen som oroar flera, vilket DIK kunnat utläsa av frisvaren.

– Det handlar om att flygblad läggs i böcker eller på hyllor. Det var inget vi såg i den förra undersökningen, säger Stina Hamberg.

 

Källa: DIK:s rapport ”Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek”. Rapporten bygger på en enkät som besvarats av 1358 av förbundets medlemmar som arbetar inom biblioteksområdet.
Källa: DIK:s rapport ”Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek”. Rapporten bygger på en enkät som besvarats av 1358 av förbundets medlemmar som arbetar inom biblioteksområdet. Grafik: Sandra Johnson

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min