Ny rapport: Mer hot, hat och våld

20 sep 2017 • 2 min

En majoritet av Sveriges bibliotekarier anser att deras arbetsmiljö är sämre idag än för två år sedan, visar en färsk rapport från DIK.

När fackförbundet DIK för två år sedan undersökte förekomsten av hot och våld i bibliotekariers arbetsmiljö, visade det sig att en av fem bibliotekarier någon gång blivit hotad på jobbet.

– Det var strax efter att stök på bibliotek uppmärksammats och lett till en polariserad debatt, säger Stina Hamberg, förbundets samhällspolitiska chef.

Att döma av den nya undersökningen hängde inte de förra resultaten ihop med att oro på bibliotek just då befann sig högt på nyhetsagendan. Två år senare tonar samma bild fram – men ännu tydligare.

– Det verkar som att fenomenet har vuxit, säger Stina Hamberg.

Situationen illustreras inte minst av att var fjärde bibliotekarie som deltagit i undersökningen, har uppgett att de jobbar på ett bibliotek som under de senaste två åren tvingats anlita väktare.

Det nya resultatet är inte direkt jämförbart med den förra rapporten. 2015 gjorde DIK sin undersökning för första gången och frågorna var mer allmänt ställda. I årets undersökning kretsar alla frågor kring en bedömning av de senaste två årens utveckling.

Av de som har svarat har drygt 60 procent jobbat på bibliotek i elva år eller längre. Detta gör dem väl skickade att göra den bedömningen, skriver DIK i sin analys.

Förutom de kvantitativa resultaten har inflödet av fritt formulerade svar varit stort.

– Vi tolkar det som att det finns ett stort behov av att skriva av sig, säger Stina Hamberg.

Spridande av propaganda på biblioteken är till exempel ett fenomen som oroar flera, vilket DIK kunnat utläsa av frisvaren.

– Det handlar om att flygblad läggs i böcker eller på hyllor. Det var inget vi såg i den förra undersökningen, säger Stina Hamberg.

 

Källa: DIK:s rapport ”Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek”. Rapporten bygger på en enkät som besvarats av 1358 av förbundets medlemmar som arbetar inom biblioteksområdet.
Källa: DIK:s rapport ”Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek”. Rapporten bygger på en enkät som besvarats av 1358 av förbundets medlemmar som arbetar inom biblioteksområdet. Grafik: Sandra Johnson

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min