Ny rapport: Mer hot, hat och våld

20 sep 2017 • 2 min

En majoritet av Sveriges bibliotekarier anser att deras arbetsmiljö är sämre idag än för två år sedan, visar en färsk rapport från DIK.

När fackförbundet DIK för två år sedan undersökte förekomsten av hot och våld i bibliotekariers arbetsmiljö, visade det sig att en av fem bibliotekarier någon gång blivit hotad på jobbet.

– Det var strax efter att stök på bibliotek uppmärksammats och lett till en polariserad debatt, säger Stina Hamberg, förbundets samhällspolitiska chef.

Att döma av den nya undersökningen hängde inte de förra resultaten ihop med att oro på bibliotek just då befann sig högt på nyhetsagendan. Två år senare tonar samma bild fram – men ännu tydligare.

– Det verkar som att fenomenet har vuxit, säger Stina Hamberg.

Situationen illustreras inte minst av att var fjärde bibliotekarie som deltagit i undersökningen, har uppgett att de jobbar på ett bibliotek som under de senaste två åren tvingats anlita väktare.

Det nya resultatet är inte direkt jämförbart med den förra rapporten. 2015 gjorde DIK sin undersökning för första gången och frågorna var mer allmänt ställda. I årets undersökning kretsar alla frågor kring en bedömning av de senaste två årens utveckling.

Av de som har svarat har drygt 60 procent jobbat på bibliotek i elva år eller längre. Detta gör dem väl skickade att göra den bedömningen, skriver DIK i sin analys.

Förutom de kvantitativa resultaten har inflödet av fritt formulerade svar varit stort.

– Vi tolkar det som att det finns ett stort behov av att skriva av sig, säger Stina Hamberg.

Spridande av propaganda på biblioteken är till exempel ett fenomen som oroar flera, vilket DIK kunnat utläsa av frisvaren.

– Det handlar om att flygblad läggs i böcker eller på hyllor. Det var inget vi såg i den förra undersökningen, säger Stina Hamberg.

 

Källa: DIK:s rapport ”Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek”. Rapporten bygger på en enkät som besvarats av 1358 av förbundets medlemmar som arbetar inom biblioteksområdet.
Källa: DIK:s rapport ”Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek”. Rapporten bygger på en enkät som besvarats av 1358 av förbundets medlemmar som arbetar inom biblioteksområdet. Grafik: Sandra Johnson

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min