Ny rapport: Mer hot, hat och våld

20 sep 2017 • 2 min

En majoritet av Sveriges bibliotekarier anser att deras arbetsmiljö är sämre idag än för två år sedan, visar en färsk rapport från DIK.

När fackförbundet DIK för två år sedan undersökte förekomsten av hot och våld i bibliotekariers arbetsmiljö, visade det sig att en av fem bibliotekarier någon gång blivit hotad på jobbet.

– Det var strax efter att stök på bibliotek uppmärksammats och lett till en polariserad debatt, säger Stina Hamberg, förbundets samhällspolitiska chef.

Att döma av den nya undersökningen hängde inte de förra resultaten ihop med att oro på bibliotek just då befann sig högt på nyhetsagendan. Två år senare tonar samma bild fram – men ännu tydligare.

– Det verkar som att fenomenet har vuxit, säger Stina Hamberg.

Situationen illustreras inte minst av att var fjärde bibliotekarie som deltagit i undersökningen, har uppgett att de jobbar på ett bibliotek som under de senaste två åren tvingats anlita väktare.

Det nya resultatet är inte direkt jämförbart med den förra rapporten. 2015 gjorde DIK sin undersökning för första gången och frågorna var mer allmänt ställda. I årets undersökning kretsar alla frågor kring en bedömning av de senaste två årens utveckling.

Av de som har svarat har drygt 60 procent jobbat på bibliotek i elva år eller längre. Detta gör dem väl skickade att göra den bedömningen, skriver DIK i sin analys.

Förutom de kvantitativa resultaten har inflödet av fritt formulerade svar varit stort.

– Vi tolkar det som att det finns ett stort behov av att skriva av sig, säger Stina Hamberg.

Spridande av propaganda på biblioteken är till exempel ett fenomen som oroar flera, vilket DIK kunnat utläsa av frisvaren.

– Det handlar om att flygblad läggs i böcker eller på hyllor. Det var inget vi såg i den förra undersökningen, säger Stina Hamberg.

 

Källa: DIK:s rapport ”Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek”. Rapporten bygger på en enkät som besvarats av 1358 av förbundets medlemmar som arbetar inom biblioteksområdet.
Källa: DIK:s rapport ”Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek”. Rapporten bygger på en enkät som besvarats av 1358 av förbundets medlemmar som arbetar inom biblioteksområdet. Grafik: Sandra Johnson

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min