Ny rapport: Mer hot, hat och våld

20 sep 2017 • 2 min

En majoritet av Sveriges bibliotekarier anser att deras arbetsmiljö är sämre idag än för två år sedan, visar en färsk rapport från DIK.

När fackförbundet DIK för två år sedan undersökte förekomsten av hot och våld i bibliotekariers arbetsmiljö, visade det sig att en av fem bibliotekarier någon gång blivit hotad på jobbet.

– Det var strax efter att stök på bibliotek uppmärksammats och lett till en polariserad debatt, säger Stina Hamberg, förbundets samhällspolitiska chef.

Att döma av den nya undersökningen hängde inte de förra resultaten ihop med att oro på bibliotek just då befann sig högt på nyhetsagendan. Två år senare tonar samma bild fram – men ännu tydligare.

– Det verkar som att fenomenet har vuxit, säger Stina Hamberg.

Situationen illustreras inte minst av att var fjärde bibliotekarie som deltagit i undersökningen, har uppgett att de jobbar på ett bibliotek som under de senaste två åren tvingats anlita väktare.

Det nya resultatet är inte direkt jämförbart med den förra rapporten. 2015 gjorde DIK sin undersökning för första gången och frågorna var mer allmänt ställda. I årets undersökning kretsar alla frågor kring en bedömning av de senaste två årens utveckling.

Av de som har svarat har drygt 60 procent jobbat på bibliotek i elva år eller längre. Detta gör dem väl skickade att göra den bedömningen, skriver DIK i sin analys.

Förutom de kvantitativa resultaten har inflödet av fritt formulerade svar varit stort.

– Vi tolkar det som att det finns ett stort behov av att skriva av sig, säger Stina Hamberg.

Spridande av propaganda på biblioteken är till exempel ett fenomen som oroar flera, vilket DIK kunnat utläsa av frisvaren.

– Det handlar om att flygblad läggs i böcker eller på hyllor. Det var inget vi såg i den förra undersökningen, säger Stina Hamberg.

 

Källa: DIK:s rapport ”Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek”. Rapporten bygger på en enkät som besvarats av 1358 av förbundets medlemmar som arbetar inom biblioteksområdet.
Källa: DIK:s rapport ”Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek”. Rapporten bygger på en enkät som besvarats av 1358 av förbundets medlemmar som arbetar inom biblioteksområdet. Grafik: Sandra Johnson

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min