Protester mot biblioteksnedläggning

28 mar 2012 • < 1 min

Alliansen i Stockholm har, som tidigare framgått i BBL, fattat beslut om att bl a lägga ner biblioteket i Akalla...

Alliansen i Stockholm har, som tidigare framgått i BBL, fattat beslut om att bl a lägga ner biblioteket i Akalla och flytta verksamheten till Kista och Husby. Det har väckt starka känslor bland de boende.

Akallaborna har protesterat mot detta och Vänsterpartiet i Stockholm anser att frågan bör utredas vidare bl a eftersom det finns ett stort antal förskolor och grundskolor i området som har stor nytta av närheten till biblioteket.

Istället för att stänga biblioteket bör man satsa på det, genom att bland annat erbjuda olika aktiviteter.

Leo Ahmed, ordf Vänsterpartiet Kista, arbetar inom barnomsorgen och framhåller att en flytt av biblioteket till Kista och Husby försvårar tillgängligheten för barn.
– Jag arbetar själv inom barnomsorgen här i Akalla och vi besöker ofta biblioteket med barnen. Det är redan ett krävande arbete för förskolepersonalen att klä på alla barn och ta en promenad till biblioteket, särskilt under vintern. Genom att flytta biblioteket till Husby kommer saken att bli värre.
Vänsterpartiet anser att förutsättningar och behov för ett bibliotek i Akalla måste utredas vidare. I kulturnämnden reserverade sig Vänsterpartiet mot att besluta om nedläggning eller flytt av bibliotek

– Det råder stor brist på kultur i förorten. Mot den bakgrunden är det oerhört beklagligt att lägga ned biblioteket i Akalla. Istället måste möjligheten att behålla biblioteket i Akalla utredas, säger Ann Mari Engel (V), Kulturnämndens vice ordförande.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min