Protester mot biblioteksnedläggning

28 mar 2012 • < 1 min

Alliansen i Stockholm har, som tidigare framgått i BBL, fattat beslut om att bl a lägga ner biblioteket i Akalla...

Alliansen i Stockholm har, som tidigare framgått i BBL, fattat beslut om att bl a lägga ner biblioteket i Akalla och flytta verksamheten till Kista och Husby. Det har väckt starka känslor bland de boende.

Akallaborna har protesterat mot detta och Vänsterpartiet i Stockholm anser att frågan bör utredas vidare bl a eftersom det finns ett stort antal förskolor och grundskolor i området som har stor nytta av närheten till biblioteket.

Istället för att stänga biblioteket bör man satsa på det, genom att bland annat erbjuda olika aktiviteter.

Leo Ahmed, ordf Vänsterpartiet Kista, arbetar inom barnomsorgen och framhåller att en flytt av biblioteket till Kista och Husby försvårar tillgängligheten för barn.
– Jag arbetar själv inom barnomsorgen här i Akalla och vi besöker ofta biblioteket med barnen. Det är redan ett krävande arbete för förskolepersonalen att klä på alla barn och ta en promenad till biblioteket, särskilt under vintern. Genom att flytta biblioteket till Husby kommer saken att bli värre.
Vänsterpartiet anser att förutsättningar och behov för ett bibliotek i Akalla måste utredas vidare. I kulturnämnden reserverade sig Vänsterpartiet mot att besluta om nedläggning eller flytt av bibliotek

– Det råder stor brist på kultur i förorten. Mot den bakgrunden är det oerhört beklagligt att lägga ned biblioteket i Akalla. Istället måste möjligheten att behålla biblioteket i Akalla utredas, säger Ann Mari Engel (V), Kulturnämndens vice ordförande.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min