Protester mot biblioteksnedläggning

28 mar 2012 • < 1 min

Alliansen i Stockholm har, som tidigare framgått i BBL, fattat beslut om att bl a lägga ner biblioteket i Akalla...

Alliansen i Stockholm har, som tidigare framgått i BBL, fattat beslut om att bl a lägga ner biblioteket i Akalla och flytta verksamheten till Kista och Husby. Det har väckt starka känslor bland de boende.

Akallaborna har protesterat mot detta och Vänsterpartiet i Stockholm anser att frågan bör utredas vidare bl a eftersom det finns ett stort antal förskolor och grundskolor i området som har stor nytta av närheten till biblioteket.

Istället för att stänga biblioteket bör man satsa på det, genom att bland annat erbjuda olika aktiviteter.

Leo Ahmed, ordf Vänsterpartiet Kista, arbetar inom barnomsorgen och framhåller att en flytt av biblioteket till Kista och Husby försvårar tillgängligheten för barn.
– Jag arbetar själv inom barnomsorgen här i Akalla och vi besöker ofta biblioteket med barnen. Det är redan ett krävande arbete för förskolepersonalen att klä på alla barn och ta en promenad till biblioteket, särskilt under vintern. Genom att flytta biblioteket till Husby kommer saken att bli värre.
Vänsterpartiet anser att förutsättningar och behov för ett bibliotek i Akalla måste utredas vidare. I kulturnämnden reserverade sig Vänsterpartiet mot att besluta om nedläggning eller flytt av bibliotek

– Det råder stor brist på kultur i förorten. Mot den bakgrunden är det oerhört beklagligt att lägga ned biblioteket i Akalla. Istället måste möjligheten att behålla biblioteket i Akalla utredas, säger Ann Mari Engel (V), Kulturnämndens vice ordförande.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min