SKL:s utgångspunkter i e-boksfrågan

17 dec 2013 • 2 min

I gårdagens Kulturnytt berättade  Stockholms kulturborgarråd tillika ordförande i SKL:s kulturberedning, Madeleine Sjöstedt (FP),  utifrån vilka utgångspunkter SKL kommer att föra...

I gårdagens Kulturnytt berättade  Stockholms kulturborgarråd tillika ordförande i SKL:s kulturberedning, Madeleine Sjöstedt (FP),  utifrån vilka utgångspunkter SKL kommer att föra bibliotekens talan i e-boksfrågan. I ett PM som BBL har tagit del av utvecklas och specificeras dessa tankar. Inledningsvis slår Sveriges kommuner och landsting (SKL) fast att:

”Bibliotek är samhällsinstitutioner med uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken har också i uppdrag att verka läsfrämjande i hela landet.”

Det framgår att SKL inom kort kommer att bjuda in bokbranschens parter till samtal med syfte att uppnå nya avtal mellan förlag och kommuner. SKL:s utgångspunkter för ett sådant samtal är:

  • En accessbaserad differentierad utlåningsmodell där alla e- böcker är tillgängliga för biblioteken att förvärva direkt när de ges ut. Samma bok kan lånas ut hur många gånger som helst av ett obegränsat antal användare om biblioteket väljer det.
  • Bibliotekens utbud Biblioteken är de som ska avgöra vilket utbud biblioteken erbjuder – i samklang med rådande lagstiftning och det kulturpolitiska uppdraget.
  • Bruket av användardata och sekretess kring enskilds lån.
  • Hur gynna det läsfrämjande uppdraget och bibliotekens goda möjligheter att arbeta läsfrämjande i de gränssnitt som möter biblioteksanvändarna. E-böcker lämpar sig även mycket väl för ökad tillgång till litteratur och läsande för grupper som biblioteken traditionellt sett haft svårt att nå ut till.
  • Tillgång till litteratur över tid en nationell strategi kring för att biblioteken på längre sikt ska kunna fullgöra sina uppdrag.
  • Nationell infrastruktur: SKL anser att en nationell infrastruktur för e-böcker på bibliotek behövs och att staten genom sina myndigheter är bäst lämpade att genomföra detta.

Angående nationell infrastruktur framhåller SKL att KB:s nya uppdrag att möjliggöra e-böcker via LIBRIS är en bra början men inskärper också att myndigheten måste ta sitt uppdrag om samordning och utveckling av biblioteksväsendet på allvar och göra ”omfattande insatser för att undanröja hinder för ett effektivt och medborgarinriktat arbetssätt för biblioteken i hela landet. ”

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min