SKL:s utgångspunkter i e-boksfrågan

17 dec 2013 • 2 min

I gårdagens Kulturnytt berättade  Stockholms kulturborgarråd tillika ordförande i SKL:s kulturberedning, Madeleine Sjöstedt (FP),  utifrån vilka utgångspunkter SKL kommer att föra...

I gårdagens Kulturnytt berättade  Stockholms kulturborgarråd tillika ordförande i SKL:s kulturberedning, Madeleine Sjöstedt (FP),  utifrån vilka utgångspunkter SKL kommer att föra bibliotekens talan i e-boksfrågan. I ett PM som BBL har tagit del av utvecklas och specificeras dessa tankar. Inledningsvis slår Sveriges kommuner och landsting (SKL) fast att:

”Bibliotek är samhällsinstitutioner med uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken har också i uppdrag att verka läsfrämjande i hela landet.”

Det framgår att SKL inom kort kommer att bjuda in bokbranschens parter till samtal med syfte att uppnå nya avtal mellan förlag och kommuner. SKL:s utgångspunkter för ett sådant samtal är:

  • En accessbaserad differentierad utlåningsmodell där alla e- böcker är tillgängliga för biblioteken att förvärva direkt när de ges ut. Samma bok kan lånas ut hur många gånger som helst av ett obegränsat antal användare om biblioteket väljer det.
  • Bibliotekens utbud Biblioteken är de som ska avgöra vilket utbud biblioteken erbjuder – i samklang med rådande lagstiftning och det kulturpolitiska uppdraget.
  • Bruket av användardata och sekretess kring enskilds lån.
  • Hur gynna det läsfrämjande uppdraget och bibliotekens goda möjligheter att arbeta läsfrämjande i de gränssnitt som möter biblioteksanvändarna. E-böcker lämpar sig även mycket väl för ökad tillgång till litteratur och läsande för grupper som biblioteken traditionellt sett haft svårt att nå ut till.
  • Tillgång till litteratur över tid en nationell strategi kring för att biblioteken på längre sikt ska kunna fullgöra sina uppdrag.
  • Nationell infrastruktur: SKL anser att en nationell infrastruktur för e-böcker på bibliotek behövs och att staten genom sina myndigheter är bäst lämpade att genomföra detta.

Angående nationell infrastruktur framhåller SKL att KB:s nya uppdrag att möjliggöra e-böcker via LIBRIS är en bra början men inskärper också att myndigheten måste ta sitt uppdrag om samordning och utveckling av biblioteksväsendet på allvar och göra ”omfattande insatser för att undanröja hinder för ett effektivt och medborgarinriktat arbetssätt för biblioteken i hela landet. ”

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min