SKL:s utgångspunkter i e-boksfrågan

17 dec 2013 • 2 min

I gårdagens Kulturnytt berättade  Stockholms kulturborgarråd tillika ordförande i SKL:s kulturberedning, Madeleine Sjöstedt (FP),  utifrån vilka utgångspunkter SKL kommer att föra...

I gårdagens Kulturnytt berättade  Stockholms kulturborgarråd tillika ordförande i SKL:s kulturberedning, Madeleine Sjöstedt (FP),  utifrån vilka utgångspunkter SKL kommer att föra bibliotekens talan i e-boksfrågan. I ett PM som BBL har tagit del av utvecklas och specificeras dessa tankar. Inledningsvis slår Sveriges kommuner och landsting (SKL) fast att:

”Bibliotek är samhällsinstitutioner med uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken har också i uppdrag att verka läsfrämjande i hela landet.”

Det framgår att SKL inom kort kommer att bjuda in bokbranschens parter till samtal med syfte att uppnå nya avtal mellan förlag och kommuner. SKL:s utgångspunkter för ett sådant samtal är:

  • En accessbaserad differentierad utlåningsmodell där alla e- böcker är tillgängliga för biblioteken att förvärva direkt när de ges ut. Samma bok kan lånas ut hur många gånger som helst av ett obegränsat antal användare om biblioteket väljer det.
  • Bibliotekens utbud Biblioteken är de som ska avgöra vilket utbud biblioteken erbjuder – i samklang med rådande lagstiftning och det kulturpolitiska uppdraget.
  • Bruket av användardata och sekretess kring enskilds lån.
  • Hur gynna det läsfrämjande uppdraget och bibliotekens goda möjligheter att arbeta läsfrämjande i de gränssnitt som möter biblioteksanvändarna. E-böcker lämpar sig även mycket väl för ökad tillgång till litteratur och läsande för grupper som biblioteken traditionellt sett haft svårt att nå ut till.
  • Tillgång till litteratur över tid en nationell strategi kring för att biblioteken på längre sikt ska kunna fullgöra sina uppdrag.
  • Nationell infrastruktur: SKL anser att en nationell infrastruktur för e-böcker på bibliotek behövs och att staten genom sina myndigheter är bäst lämpade att genomföra detta.

Angående nationell infrastruktur framhåller SKL att KB:s nya uppdrag att möjliggöra e-böcker via LIBRIS är en bra början men inskärper också att myndigheten måste ta sitt uppdrag om samordning och utveckling av biblioteksväsendet på allvar och göra ”omfattande insatser för att undanröja hinder för ett effektivt och medborgarinriktat arbetssätt för biblioteken i hela landet. ”

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min