SKL:s utgångspunkter i e-boksfrågan

17 dec 2013 • 2 min

I gårdagens Kulturnytt berättade  Stockholms kulturborgarråd tillika ordförande i SKL:s kulturberedning, Madeleine Sjöstedt (FP),  utifrån vilka utgångspunkter SKL kommer att föra...

I gårdagens Kulturnytt berättade  Stockholms kulturborgarråd tillika ordförande i SKL:s kulturberedning, Madeleine Sjöstedt (FP),  utifrån vilka utgångspunkter SKL kommer att föra bibliotekens talan i e-boksfrågan. I ett PM som BBL har tagit del av utvecklas och specificeras dessa tankar. Inledningsvis slår Sveriges kommuner och landsting (SKL) fast att:

”Bibliotek är samhällsinstitutioner med uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken har också i uppdrag att verka läsfrämjande i hela landet.”

Det framgår att SKL inom kort kommer att bjuda in bokbranschens parter till samtal med syfte att uppnå nya avtal mellan förlag och kommuner. SKL:s utgångspunkter för ett sådant samtal är:

  • En accessbaserad differentierad utlåningsmodell där alla e- böcker är tillgängliga för biblioteken att förvärva direkt när de ges ut. Samma bok kan lånas ut hur många gånger som helst av ett obegränsat antal användare om biblioteket väljer det.
  • Bibliotekens utbud Biblioteken är de som ska avgöra vilket utbud biblioteken erbjuder – i samklang med rådande lagstiftning och det kulturpolitiska uppdraget.
  • Bruket av användardata och sekretess kring enskilds lån.
  • Hur gynna det läsfrämjande uppdraget och bibliotekens goda möjligheter att arbeta läsfrämjande i de gränssnitt som möter biblioteksanvändarna. E-böcker lämpar sig även mycket väl för ökad tillgång till litteratur och läsande för grupper som biblioteken traditionellt sett haft svårt att nå ut till.
  • Tillgång till litteratur över tid en nationell strategi kring för att biblioteken på längre sikt ska kunna fullgöra sina uppdrag.
  • Nationell infrastruktur: SKL anser att en nationell infrastruktur för e-böcker på bibliotek behövs och att staten genom sina myndigheter är bäst lämpade att genomföra detta.

Angående nationell infrastruktur framhåller SKL att KB:s nya uppdrag att möjliggöra e-böcker via LIBRIS är en bra början men inskärper också att myndigheten måste ta sitt uppdrag om samordning och utveckling av biblioteksväsendet på allvar och göra ”omfattande insatser för att undanröja hinder för ett effektivt och medborgarinriktat arbetssätt för biblioteken i hela landet. ”

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Politik

SD-kritik mot hbtqi-certifiering och dragqueens

I helgen läser dragqueens sagor på biblioteket i Lomma. Besöket och bibliotekets hbtqi-certifiering har ifrågasatts av Sverigedemokraterna. På biblioteket har kritiken väckt kämpaglöd. ”Nu vill vi ha regnbågsflaggor överallt!”

8 dec 2023 • 3 min

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min