SSB utreds på nytt

26 feb 2013 • < 1 min

Fastighetskontoret i Stockholm har fått i uppdrag att på nytt utreda om en ”förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek” med...

Fastighetskontoret i Stockholm har fått i uppdrag att på nytt utreda om en ”förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek” med tillhörande annex. Utredningen får högst kosta 9 miljoner kronor.

I mars förra året beslutade fastighetsnämnden i Stockholm att ge fastighetskontoret i uppdrag att utreda om förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek till en budget om högst 8 miljoner kronor. Kulturnämnden i Stockholm gav samtidigt kulturförvaltningen i uppdrag att utreda en upprustning av biblioteket till en budget om högst 1 miljon kronor.

Utredningen genomfördes men ärendet återremitterades. Och nu ska en ny utredning göras med målet att ta fram ett underlag till ett inriktningsbeslut som kan tas i fastighetsnämnden i höst. Möjlig byggstart kan bli 2016.

Den utredning som fastighetskontoret och kulturförvaltningen tillsammans genomförde förra året – och som i någon mån utgör en stomme i den nya utredningen – kom fram till att investeringar behöver göras för att Stadsbibliotekets lokaler ska uppfylla myndighetskrav och få acceptabel modern standard. Vidare att investeringsmedel också behövs för utveckling av Stadsbibliotekets verksamhet.

Syftet med den nya utredningen är att ta fram en plan för hur fastigheterna kan bevaras, renoveras och utvecklas med hänsyn till verksamheternas, byggnadernas och omgivningens förutsättningar för att säkra både ekonomiska och kulturella värden men även för att kunna möta de krav som verksamheterna ställer.

I planen ingår att uppgradera byggnaderna till modern standard, med ny teknik, uppfyllda myndighetskrav och åtgärdade tekniska brister samt att skapa förutsättningar för ett funktionellt och modernt stadsbibliotek för Stockholm, där verksamheten fungerar på ett bra och samtida sätt med flexibla lösningar.

En viktig del i utredningen är att identifiera nödvändiga behov av verksamhetsutveckling med syfte att minimera kostnaderna.

Den nya utredningen ska också vara ett underlag för att identifiera vilka åtgärder som kan utföras omgående i Stadsbiblioteket.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Politik

SD-kritik mot hbtqi-certifiering och dragqueens

I helgen läser dragqueens sagor på biblioteket i Lomma. Besöket och bibliotekets hbtqi-certifiering har ifrågasatts av Sverigedemokraterna. På biblioteket har kritiken väckt kämpaglöd. ”Nu vill vi ha regnbågsflaggor överallt!”

8 dec 2023 • 3 min

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min