SSB utreds på nytt

26 feb 2013 • < 1 min

Fastighetskontoret i Stockholm har fått i uppdrag att på nytt utreda om en ”förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek” med...

Fastighetskontoret i Stockholm har fått i uppdrag att på nytt utreda om en ”förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek” med tillhörande annex. Utredningen får högst kosta 9 miljoner kronor.

I mars förra året beslutade fastighetsnämnden i Stockholm att ge fastighetskontoret i uppdrag att utreda om förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek till en budget om högst 8 miljoner kronor. Kulturnämnden i Stockholm gav samtidigt kulturförvaltningen i uppdrag att utreda en upprustning av biblioteket till en budget om högst 1 miljon kronor.

Utredningen genomfördes men ärendet återremitterades. Och nu ska en ny utredning göras med målet att ta fram ett underlag till ett inriktningsbeslut som kan tas i fastighetsnämnden i höst. Möjlig byggstart kan bli 2016.

Den utredning som fastighetskontoret och kulturförvaltningen tillsammans genomförde förra året – och som i någon mån utgör en stomme i den nya utredningen – kom fram till att investeringar behöver göras för att Stadsbibliotekets lokaler ska uppfylla myndighetskrav och få acceptabel modern standard. Vidare att investeringsmedel också behövs för utveckling av Stadsbibliotekets verksamhet.

Syftet med den nya utredningen är att ta fram en plan för hur fastigheterna kan bevaras, renoveras och utvecklas med hänsyn till verksamheternas, byggnadernas och omgivningens förutsättningar för att säkra både ekonomiska och kulturella värden men även för att kunna möta de krav som verksamheterna ställer.

I planen ingår att uppgradera byggnaderna till modern standard, med ny teknik, uppfyllda myndighetskrav och åtgärdade tekniska brister samt att skapa förutsättningar för ett funktionellt och modernt stadsbibliotek för Stockholm, där verksamheten fungerar på ett bra och samtida sätt med flexibla lösningar.

En viktig del i utredningen är att identifiera nödvändiga behov av verksamhetsutveckling med syfte att minimera kostnaderna.

Den nya utredningen ska också vara ett underlag för att identifiera vilka åtgärder som kan utföras omgående i Stadsbiblioteket.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min