SSB utreds på nytt

26 feb 2013 • < 1 min

Fastighetskontoret i Stockholm har fått i uppdrag att på nytt utreda om en ”förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek” med...

Fastighetskontoret i Stockholm har fått i uppdrag att på nytt utreda om en ”förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek” med tillhörande annex. Utredningen får högst kosta 9 miljoner kronor.

I mars förra året beslutade fastighetsnämnden i Stockholm att ge fastighetskontoret i uppdrag att utreda om förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek till en budget om högst 8 miljoner kronor. Kulturnämnden i Stockholm gav samtidigt kulturförvaltningen i uppdrag att utreda en upprustning av biblioteket till en budget om högst 1 miljon kronor.

Utredningen genomfördes men ärendet återremitterades. Och nu ska en ny utredning göras med målet att ta fram ett underlag till ett inriktningsbeslut som kan tas i fastighetsnämnden i höst. Möjlig byggstart kan bli 2016.

Den utredning som fastighetskontoret och kulturförvaltningen tillsammans genomförde förra året – och som i någon mån utgör en stomme i den nya utredningen – kom fram till att investeringar behöver göras för att Stadsbibliotekets lokaler ska uppfylla myndighetskrav och få acceptabel modern standard. Vidare att investeringsmedel också behövs för utveckling av Stadsbibliotekets verksamhet.

Syftet med den nya utredningen är att ta fram en plan för hur fastigheterna kan bevaras, renoveras och utvecklas med hänsyn till verksamheternas, byggnadernas och omgivningens förutsättningar för att säkra både ekonomiska och kulturella värden men även för att kunna möta de krav som verksamheterna ställer.

I planen ingår att uppgradera byggnaderna till modern standard, med ny teknik, uppfyllda myndighetskrav och åtgärdade tekniska brister samt att skapa förutsättningar för ett funktionellt och modernt stadsbibliotek för Stockholm, där verksamheten fungerar på ett bra och samtida sätt med flexibla lösningar.

En viktig del i utredningen är att identifiera nödvändiga behov av verksamhetsutveckling med syfte att minimera kostnaderna.

Den nya utredningen ska också vara ett underlag för att identifiera vilka åtgärder som kan utföras omgående i Stadsbiblioteket.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min