SSB utreds på nytt

26 feb 2013 • < 1 min

Fastighetskontoret i Stockholm har fått i uppdrag att på nytt utreda om en ”förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek” med...

Fastighetskontoret i Stockholm har fått i uppdrag att på nytt utreda om en ”förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek” med tillhörande annex. Utredningen får högst kosta 9 miljoner kronor.

I mars förra året beslutade fastighetsnämnden i Stockholm att ge fastighetskontoret i uppdrag att utreda om förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek till en budget om högst 8 miljoner kronor. Kulturnämnden i Stockholm gav samtidigt kulturförvaltningen i uppdrag att utreda en upprustning av biblioteket till en budget om högst 1 miljon kronor.

Utredningen genomfördes men ärendet återremitterades. Och nu ska en ny utredning göras med målet att ta fram ett underlag till ett inriktningsbeslut som kan tas i fastighetsnämnden i höst. Möjlig byggstart kan bli 2016.

Den utredning som fastighetskontoret och kulturförvaltningen tillsammans genomförde förra året – och som i någon mån utgör en stomme i den nya utredningen – kom fram till att investeringar behöver göras för att Stadsbibliotekets lokaler ska uppfylla myndighetskrav och få acceptabel modern standard. Vidare att investeringsmedel också behövs för utveckling av Stadsbibliotekets verksamhet.

Syftet med den nya utredningen är att ta fram en plan för hur fastigheterna kan bevaras, renoveras och utvecklas med hänsyn till verksamheternas, byggnadernas och omgivningens förutsättningar för att säkra både ekonomiska och kulturella värden men även för att kunna möta de krav som verksamheterna ställer.

I planen ingår att uppgradera byggnaderna till modern standard, med ny teknik, uppfyllda myndighetskrav och åtgärdade tekniska brister samt att skapa förutsättningar för ett funktionellt och modernt stadsbibliotek för Stockholm, där verksamheten fungerar på ett bra och samtida sätt med flexibla lösningar.

En viktig del i utredningen är att identifiera nödvändiga behov av verksamhetsutveckling med syfte att minimera kostnaderna.

Den nya utredningen ska också vara ett underlag för att identifiera vilka åtgärder som kan utföras omgående i Stadsbiblioteket.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min