Väcker barns lust till språk och läsning

27 sep 2018 • 2 min

Bibliotek, barnhälsovård och logopedi samarbetar i Blekinge och Kronobergs län för att nå ut med läsning till de allra minsta. ”Det borde vara en dröm för folkbiblioteken att nå ut så brett och till så många icke användare”, säger projektledaren Sara Wijk.

Sara Wijk. Foto: Stina Loman.
Sara Wijk. Foto: Stina Loman.

När sjuksköterskor från barnhälsovården gör hembesök hos familjer med 8 månaders-bäbisar i Blekinge och Kronoberg tar de med sig pekboken ”Knacka på” av Anna-Clara Tidholm.

Sjuksköterskorna läser högt ur boken med barnen och pratar sedan med föräldrarna om läsningens betydelse för språkutveckling. De ger konkreta tips på hur man kan stimulera språket med hjälp av läsning och berättar om bibliotekets programverksamhet. Familjen får sedan behålla boken.

Nästa gång, när barnet är 18 månader, kommer familjen till BVC. Då läser sjuksköterskan igen och ger ett presentkort på en bok som familjen kan hämta ut på biblioteket.

Så fungerar Språkstegen, en språkutvecklingssatsning som drog i gång 2016 och som riktar sig till barn mellan 0 till 3 år. Här samverkar barnhälsovård, bibliotek och logopedi för att stärka språkutveckling, läsande och läsförståelse.

De når drygt 4 000 barn per årskull varje år.

– Det borde vara en dröm för folkbiblioteken att nå ut så brett och till så många icke användare, säger Sara Wijk som jobbar på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och är projektledare för Språkstegen.

Under torsdagen höll hon en presentation om satsningen på Bokmässan i Göteborg.

– De flesta sjuksköterskor som jobbat ett tag ser ett otroligt behov av språkfrämjande insatser, och menar att något måste göras. Föräldrar tar sig inte alltid tid till detta, säger Sara Wijk och berättar att alla barnhälsovårdssjuksköterskor har fått utbildning i läsfrämjande via Språkstegen.

Tanken med Språkstegen är att det ska bli en del av barnhälsovårdens och bibliotekens ordinarie verksamhet.

– Därför har vi inga riktade insatser där bibliotekarier följer med hem till familjerna, för det har vi inte råd med.

Men för att det ska lyckas behövs en fungerande struktur, något som Sara Wijk tycker att de lagt en god grund för.

– Vi har hittat nyckelpersoner så att projektet inte blir en dagslända. En annan viktig sak är att vi ordnat styrdokument som alla bibliotekschefer enats kring, det har gjort bibliotekscheferna väldigt engagerade.

Men en utmaning med Språkstegen är att faktiskt öka antalet barnfamiljer på biblioteket.

– Vi försöker göra allt vi kan. Sjuksköterskorna har fått mycket bibliotekskunskap och berättar för föräldrarna att barn är VIP på biblioteket och att bebisar gärna får bita på böckerna. Sedan delar de också ut en folder med det lokala bibliotekets program för de yngsta.

I satsningen ingår det även att sjuksköterskor och bibliotekspersonal deltar vid ett tillfälle i alla föräldragrupper för att prata om läsning, böcker och bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min