Väcker barns lust till språk och läsning

27 sep 2018 • 2 min

Bibliotek, barnhälsovård och logopedi samarbetar i Blekinge och Kronobergs län för att nå ut med läsning till de allra minsta. ”Det borde vara en dröm för folkbiblioteken att nå ut så brett och till så många icke användare”, säger projektledaren Sara Wijk.

Sara Wijk. Foto: Stina Loman.
Sara Wijk. Foto: Stina Loman.

När sjuksköterskor från barnhälsovården gör hembesök hos familjer med 8 månaders-bäbisar i Blekinge och Kronoberg tar de med sig pekboken ”Knacka på” av Anna-Clara Tidholm.

Sjuksköterskorna läser högt ur boken med barnen och pratar sedan med föräldrarna om läsningens betydelse för språkutveckling. De ger konkreta tips på hur man kan stimulera språket med hjälp av läsning och berättar om bibliotekets programverksamhet. Familjen får sedan behålla boken.

Nästa gång, när barnet är 18 månader, kommer familjen till BVC. Då läser sjuksköterskan igen och ger ett presentkort på en bok som familjen kan hämta ut på biblioteket.

Så fungerar Språkstegen, en språkutvecklingssatsning som drog i gång 2016 och som riktar sig till barn mellan 0 till 3 år. Här samverkar barnhälsovård, bibliotek och logopedi för att stärka språkutveckling, läsande och läsförståelse.

De når drygt 4 000 barn per årskull varje år.

– Det borde vara en dröm för folkbiblioteken att nå ut så brett och till så många icke användare, säger Sara Wijk som jobbar på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och är projektledare för Språkstegen.

Under torsdagen höll hon en presentation om satsningen på Bokmässan i Göteborg.

– De flesta sjuksköterskor som jobbat ett tag ser ett otroligt behov av språkfrämjande insatser, och menar att något måste göras. Föräldrar tar sig inte alltid tid till detta, säger Sara Wijk och berättar att alla barnhälsovårdssjuksköterskor har fått utbildning i läsfrämjande via Språkstegen.

Tanken med Språkstegen är att det ska bli en del av barnhälsovårdens och bibliotekens ordinarie verksamhet.

– Därför har vi inga riktade insatser där bibliotekarier följer med hem till familjerna, för det har vi inte råd med.

Men för att det ska lyckas behövs en fungerande struktur, något som Sara Wijk tycker att de lagt en god grund för.

– Vi har hittat nyckelpersoner så att projektet inte blir en dagslända. En annan viktig sak är att vi ordnat styrdokument som alla bibliotekschefer enats kring, det har gjort bibliotekscheferna väldigt engagerade.

Men en utmaning med Språkstegen är att faktiskt öka antalet barnfamiljer på biblioteket.

– Vi försöker göra allt vi kan. Sjuksköterskorna har fått mycket bibliotekskunskap och berättar för föräldrarna att barn är VIP på biblioteket och att bebisar gärna får bita på böckerna. Sedan delar de också ut en folder med det lokala bibliotekets program för de yngsta.

I satsningen ingår det även att sjuksköterskor och bibliotekspersonal deltar vid ett tillfälle i alla föräldragrupper för att prata om läsning, böcker och bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min