Fördelar när bibliotekarier möter författare

2 sep 2021 • 2 min

Varför hyra in utomstående moderatorer när en bibliotekarie lika gärna kan hålla i författarsamtalen? ”Bibliotekarier har många styrkor”, säger Kerstin Önnebo som ger kurser i författarsamtal.

I samband med att Biblioteksbladet berättade om författares upplevelser av bibliotekssamtal för ett par år sedan fick Kerstin Önnebo kontakt med Region Skåne. De hade tänkt på samma sak på var sitt håll och hon fick frågan om hon ville hålla utbildningar om författarsamtal för bibliotekarier. Hon tackade ja och sedan dess har intresset spridit sig.

– Region Skåne såg ett tryck från författarna som gärna ville ha en samtalsperson. Många bibliotek hyr in moderatorer, exempelvis journalister, men tanken var att bibliotekarier kanske kunde göra det.

När utbildningen blev digital på grund av pandemin var det en lång rad regioner som hörde av sig. Och en av frågorna som diskuteras på kursen handlar om bibliotekens och bibliotekariernas styrkor jämfört med om man skulle hyra in en kändis eller journalist som moderator.

– Vilka av bibliotekariernas kunskaper kan användas vid författarsamtal? Och vilka är bibliotekens styrkor jämfört med andra medier?

Erfarenheten hon har efter de kurser som nu har hållits är att det finns många bibliotekarier som inte inser vilka styrkor de sitter på.

– Ofta ser de inte det, så belästa som de är. Det är lätt att glömma allt man har med sig.

Kerstin Önnebo håller kurser i författarsamtal för bibliotekarier

Kerstin Önnebo är i grunden fysiker, men har sadlat om till författare, podmakare och moderator. Hon driver bland annat Skrivarpodden sedan 2014. Hon har också själv hållit i författarsamtal inför publik på exempelvis bibliotek.

Efter den första kursen i Skåne kom pandemin och Kerstin Önnebo stöpte om kursen till digitalt format. Det gav den en skjuts och plötsligt var en lång rad regioner intresserade. Sedan dess har det rullat på och under våren 2021 var utbildningen det enda hon hann jobba med.

Kursdeltagarna träffas (på plats eller digitalt) vid fyra tillfällen. Till sista träffen bjuds även en författare in och deltagarna får öva på samtal i kortformat och får sedan återkoppling på hur det har gått.

Tanken är att kursdeltagarna efteråt ska känna sig trygga i sina samtal med författare, samt att de ska ha med sig nyttiga verktyg och checklistor med bra tips. Men även att de med kursen ska känna att de har ett mandat att hålla dessa samtal.

Kerstin Önnebo tycker att fler bibliotekarier borde pröva på att hålla i samtalen med författare som besöker biblioteken.

– Det finns många som vill testa och jag tycker att fler borde släppas fram och få möjligheten.

Några av Kerstins bästa tips

  • Utgå från dig själv och din person. Det går inte att vara som någon annan.
  • Se din styrka som bibliotekarie.
  • Fundera över vad besökarna kan förvänta sig. Det kan vara unikt för varje bibliotek och varje bibliotekarie.
  • Låt varje tanketråd ta sin tid och låt författaren tala klart om varje fråga.
  • Skapa en bubbla kring dig. Var närvarande och fokusera fullt ut.
  • Låt någon annan vara ansvarig för tekniken, det kan vara väldigt splittrande att behöva tänka på den samtidigt.
  • För den som är nervös: Sakta ner och rör dig långsamt. Titta personen du pratar med i ögonen.
  • För att släppa självmedvetenheten: Fokusera på andra i lokalen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min