Fördelar när bibliotekarier möter författare

2 sep 2021 • 2 min

Varför hyra in utomstående moderatorer när en bibliotekarie lika gärna kan hålla i författarsamtalen? ”Bibliotekarier har många styrkor”, säger Kerstin Önnebo som ger kurser i författarsamtal.

I samband med att Biblioteksbladet berättade om författares upplevelser av bibliotekssamtal för ett par år sedan fick Kerstin Önnebo kontakt med Region Skåne. De hade tänkt på samma sak på var sitt håll och hon fick frågan om hon ville hålla utbildningar om författarsamtal för bibliotekarier. Hon tackade ja och sedan dess har intresset spridit sig.

– Region Skåne såg ett tryck från författarna som gärna ville ha en samtalsperson. Många bibliotek hyr in moderatorer, exempelvis journalister, men tanken var att bibliotekarier kanske kunde göra det.

När utbildningen blev digital på grund av pandemin var det en lång rad regioner som hörde av sig. Och en av frågorna som diskuteras på kursen handlar om bibliotekens och bibliotekariernas styrkor jämfört med om man skulle hyra in en kändis eller journalist som moderator.

– Vilka av bibliotekariernas kunskaper kan användas vid författarsamtal? Och vilka är bibliotekens styrkor jämfört med andra medier?

Erfarenheten hon har efter de kurser som nu har hållits är att det finns många bibliotekarier som inte inser vilka styrkor de sitter på.

– Ofta ser de inte det, så belästa som de är. Det är lätt att glömma allt man har med sig.

Kerstin Önnebo håller kurser i författarsamtal för bibliotekarier

Kerstin Önnebo är i grunden fysiker, men har sadlat om till författare, podmakare och moderator. Hon driver bland annat Skrivarpodden sedan 2014. Hon har också själv hållit i författarsamtal inför publik på exempelvis bibliotek.

Efter den första kursen i Skåne kom pandemin och Kerstin Önnebo stöpte om kursen till digitalt format. Det gav den en skjuts och plötsligt var en lång rad regioner intresserade. Sedan dess har det rullat på och under våren 2021 var utbildningen det enda hon hann jobba med.

Kursdeltagarna träffas (på plats eller digitalt) vid fyra tillfällen. Till sista träffen bjuds även en författare in och deltagarna får öva på samtal i kortformat och får sedan återkoppling på hur det har gått.

Tanken är att kursdeltagarna efteråt ska känna sig trygga i sina samtal med författare, samt att de ska ha med sig nyttiga verktyg och checklistor med bra tips. Men även att de med kursen ska känna att de har ett mandat att hålla dessa samtal.

Kerstin Önnebo tycker att fler bibliotekarier borde pröva på att hålla i samtalen med författare som besöker biblioteken.

– Det finns många som vill testa och jag tycker att fler borde släppas fram och få möjligheten.

Några av Kerstins bästa tips

  • Utgå från dig själv och din person. Det går inte att vara som någon annan.
  • Se din styrka som bibliotekarie.
  • Fundera över vad besökarna kan förvänta sig. Det kan vara unikt för varje bibliotek och varje bibliotekarie.
  • Låt varje tanketråd ta sin tid och låt författaren tala klart om varje fråga.
  • Skapa en bubbla kring dig. Var närvarande och fokusera fullt ut.
  • Låt någon annan vara ansvarig för tekniken, det kan vara väldigt splittrande att behöva tänka på den samtidigt.
  • För den som är nervös: Sakta ner och rör dig långsamt. Titta personen du pratar med i ögonen.
  • För att släppa självmedvetenheten: Fokusera på andra i lokalen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min