Forskare: Satsningar på bibliotek ger höjda studieresultat

2 jul 2024 • 2 min

Kan offentliga investeringar i nya eller renoverade biblioteksbyggnader göra närområdets elever bättre på att läsa och att klara skolans matematik? Ja, svarar amerikanska forskare.

Det finns ett samband mellan fysiska satsningar på folkbibliotek och förbättrade skolresultat. Det hävdar ekonomiforskarna Gregory Gilpin, Ezra Karger och Peter Nencka i en artikel i tidskriften American Economic Journal: Economi Policy.

Gregory Gilpin, professor vid institutionen för jordbruksekonomi vid Montana State University, är medförfattare till studien om hur nya eller renoverade biblioteksbyggnaders påverkar lokalbefolkningars studieresultat.

Forskarna, som är verksamma vid delstatsuniversiteten i Montana och Florida samt vid den amerikanska centralbankens kontor i Chicago, har vägt samman uppgifter om offentliga utgifter för biblioteksverksamhet med skolresultat och fastighetspriser samt investeringar i nybyggen och större renoveringar av bibliotek. En av deras slutsatserna är, möjligen inte särskilt förvånande, att det finns ett samband mellan ekonomiska satsningar på att bygga eller renovera bibliotek, och hur dessa byggnader sedan används.

”Vi kan konstatera att investeringar större än 200 dollar per lokal skolelev, markant höjer antalet biblioteksbesök, barns boklån och deras närvaro vid evenemang med i genomsnitt 5–15 procent under året då investeringen gjorts”, skriver forskarna.

En annan tydlig slutsats är att studieresultaten när det gäller läsande förbättras för elever i ett område med ett nybyggt eller nyrenoverat bibliotek. Även prestationerna i matematik förbättras något, dock inte lika entydigt som när det handlar om läsning.

Tillsammans antyder dessa resultat att effekterna av bibliotek är större när biblioteken är mer framträdande i det lokala samhället.

”Tillsammans antyder dessa resultat att effekterna av bibliotek är större när biblioteken är mer framträdande i det lokala samhället”, skriver forskarna.

USA och ett västeuropeiskt välfärdsland som Sverige skiljer sig åt när det handlar om offentliga utgifter. Gregory Gilpin, professor vid institutionen för jordbruksekonomi vid Montana State University och en av artikelförfattarna, är ändå övertygad om att en jämförelse är möjlig.

– Jag bedömer att våra slutsatser går att applicera på OECD-länder med liknande offentliga bibliotekssystem som erbjuder likvärdiga samlingar, utrymmen för möten och programverksamhet.

Greogry Gilpin menar att betydelsen av bibliotek alltid har varit svår att fånga för forskare och därför har varit understuderat.

– Medan bibliotekarier länge har framhållit deras betydelse har det varit ont om kvantifierbara bevis på bibliotekens genomslag inom lokalbefolkningar. Meningen med den här studien är att tillhandahålla tydliga bevis på deras betydelse, i synnerhet nu under en tid när bibliotekens värde ofta ifrågasätts.

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min