KB saknar KB i lagförslag om forskning

11 apr 2023 • 2 min

Regeringens förslag om en långsiktig reglering av vissa forskningsdatabaser välkomnas av KB. Men att KB:s verksamhet inte omfattas av förslaget är beklagligt, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Karin Grönvall, riksbibliotekarie.

Syftet, eller snarare syftena, med den nya lagen om forskningsdatabaser är att göra behandling av personuppgifter i forskningsdatabas möjlig och att säkerställa att de registrerades personliga integritet samtidigt skyddas.

KB har lämnat sitt remissvar och konstaterar att utredningens förslag innehåller mycket som är bra men skriver bland annat att utredningen ”inte har ett fullt ut dynamiskt synsätt på forskningsdatabaser”.

– Lagförslaget handlar exempelvis om register där man vet när personuppgifter lämnas eller tas in. Då har man ett medgivande och vet samtidigt vad uppgifterna ska användas till. Så fungerar ju inte vårt arbete. Vi har till exempel tidningsmaterial som sedan kan användas i forskningssyfte och en person som omnämns vet ju inte hur det här kommer att användas. Insamling kan ske från fler än de som utredningen pekar på. Det kan handla om enskilda, myndigheter, företag och andra aktörer eller en kombination av dessa, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Hon poängterar också att utredningens förslag riktar in sig på universitet och högskolor där forskning bedrivs men att KB har i uppdrag att vara en nationell forskningsinfrastruktur som jobbar mot, för och med forskningen. Karin Grönvall ser det som att även KB därmed tillhandahåller forskningsdatabaser men att de inte omfattas av utredningens förslag för att man inte är universitet eller högskola.

– Vi har fått ett bra stöd i det nya upphovsrättsdirektivet för den text- och datautvinning (TDM) som sker hos oss. I det fallet omfattar lagen såväl forskningsinstitutioner som kulturarvsinstitutioner. Men vi behöver ett ännu bättre stöd också när det gäller GDPR, grunden för vår personuppgiftshantering. Vad gäller det aktuella förslaget siktar man in sig lite smalt på universitet och högskolor och ser inte att den här typen av forskning även bedrivs här och på andra forskningsbibliotek, menar Karin Grönvall.

När kulturarvsinstitutionerna mer och mer blir forskningsinfrastrukturer i och med digitaliseringen och insamlandet av digitalt material, då är det viktigt att det lagliga stödet och möjligheterna hänger med fullt ut, understryker hon.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min