KB saknar KB i lagförslag om forskning

11 apr 2023 • 2 min

Regeringens förslag om en långsiktig reglering av vissa forskningsdatabaser välkomnas av KB. Men att KB:s verksamhet inte omfattas av förslaget är beklagligt, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Karin Grönvall, riksbibliotekarie.

Syftet, eller snarare syftena, med den nya lagen om forskningsdatabaser är att göra behandling av personuppgifter i forskningsdatabas möjlig och att säkerställa att de registrerades personliga integritet samtidigt skyddas.

KB har lämnat sitt remissvar och konstaterar att utredningens förslag innehåller mycket som är bra men skriver bland annat att utredningen ”inte har ett fullt ut dynamiskt synsätt på forskningsdatabaser”.

– Lagförslaget handlar exempelvis om register där man vet när personuppgifter lämnas eller tas in. Då har man ett medgivande och vet samtidigt vad uppgifterna ska användas till. Så fungerar ju inte vårt arbete. Vi har till exempel tidningsmaterial som sedan kan användas i forskningssyfte och en person som omnämns vet ju inte hur det här kommer att användas. Insamling kan ske från fler än de som utredningen pekar på. Det kan handla om enskilda, myndigheter, företag och andra aktörer eller en kombination av dessa, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Hon poängterar också att utredningens förslag riktar in sig på universitet och högskolor där forskning bedrivs men att KB har i uppdrag att vara en nationell forskningsinfrastruktur som jobbar mot, för och med forskningen. Karin Grönvall ser det som att även KB därmed tillhandahåller forskningsdatabaser men att de inte omfattas av utredningens förslag för att man inte är universitet eller högskola.

– Vi har fått ett bra stöd i det nya upphovsrättsdirektivet för den text- och datautvinning (TDM) som sker hos oss. I det fallet omfattar lagen såväl forskningsinstitutioner som kulturarvsinstitutioner. Men vi behöver ett ännu bättre stöd också när det gäller GDPR, grunden för vår personuppgiftshantering. Vad gäller det aktuella förslaget siktar man in sig lite smalt på universitet och högskolor och ser inte att den här typen av forskning även bedrivs här och på andra forskningsbibliotek, menar Karin Grönvall.

När kulturarvsinstitutionerna mer och mer blir forskningsinfrastrukturer i och med digitaliseringen och insamlandet av digitalt material, då är det viktigt att det lagliga stödet och möjligheterna hänger med fullt ut, understryker hon.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min