Regeringen avvaktande – men forskarskolan startar ändå

6 maj 2021 • 2 min

Det kommer inget snabbt besked från regeringen om förslaget till en forskarskola inom biblioteks- och informationsvetenskap. Men verksamheten kommer att dra igång oavsett regeringens medverkan, säger Mats Tinnsten, rektor för Högskolan i Borås.

Mats Tinnsten, rektor för Högskolan i Borås. Foto: Suss Wilén

Landets lärosäten som bedriver forskning och utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap har gått samman och formulerat en idé om en forskarskola, vilket Biblioteksbladet har berättat om.

Högskolan i Borås är tänkt som nav för den framtida verksamheten och i onsdags förra veckan skickade högskolans rektor Mats Tinnsten ett mejl till regeringskansliet där han bad om ett möte med Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

”En punkt som vi gärna vill diskuterat är naturligtvis eventuell finansiering som kan komma forskarskolan till del och förutsättningarna för detta”, skrev Tinnsten.

Besked verkar dock dröja. Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, uppger för Biblioteksbladet att departementet just nu avvaktar remissinstansernas yttranden om Gustav Fridolins skolbiblioteksutredning, där idén om en forskarskola förts fram.

Inte heller lärosätenas eget initiativ är något departementet har tagit ställning till, enligt Kullenberg.

Mats Tinnsten har också haft kontakt med regeringskansliet sedan han skickade sitt mejl och fått beskedet att han snart kommer att få respons. Önskemålet är att få berätta om lärosätenas initiativ.

– Vi vill att de ska känna till att det här är på gång.

Forskarskolan står dock inte och faller med finansieringen från statligt håll, enligt Tinnsten. Verksamheten kommer att starta oavsett hur regeringen ställer sig.

– Men det kan bli lite skillnad på verksamheten med pengar därifrån. Då kan vi få in ytterligare doktorander, så det skulle stärka forskarskolan som idé. Men i planeringen räknar vi inte med att vi ska få finansieringen.

Enligt Mats Tinnsten är det realistiskt att forskarskolan börjar ta form redan till hösten. Högskolan i Borås kommer att stå för den finansiering som krävs för att anställa en föreståndare.

Vad ska den personen ha för kvalifikationer?

– Rent ämnesmässigt ska jag inte uttala mig. Det ska vara någon som håller ihop helheten och ser till så att det här inte blir en Boråsangelägenhet utan en nationell forskarskola som alla ska kunna känna är deras. Det handlar om att vara insatt i ämnet men även om att ha den administrativa förmågan, säger Mats Tinnsten.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Smart system delar bibliotekssektorn

För att frigöra tid och resurser införs intelligenta mediehanteringssystem på folk- och universitetsbibliotek. Det beskrivs som en vattendelare. ”Det är viktigt att vi lär oss hur vi kan arbeta med denna teknik", säger Lovisa Liljegren, bibliotekarie som skrivit en mastersuppsats om systemet.

8 aug 2022 • 4 min

Reportage

De vill påverka samtalet om källkritik

Det som lyfts fram som lösningen på spridningen av desinformation – källkritik – riskerar att användas i motsatt syfte av dem som vill sprida falska uppgifter. Forskarna Olof Sundin och Jutta Haider synar komplexiteten i sin nya bok.

2 aug 2022 • 5 min

Internationellt

Elefant i rummet – och få frågor besvarade

Efter några turbulenta månader av vittnesmål om den giftiga kulturen i Iflas ledning bad organisationens ordförande Barbara Lison om ursäkt när bibliotekens världskongress avslutades i Dublin på torsdagen. Men de som väntat sig grundliga förklaringar och en konstruktiv plan för vägen framåt fick inte mycket med sig från Irland.

29 jul 2022 • 2 min

Internationellt

Krav på oberoende utredning av Ifla

De missförhållanden som har uppdagats inom Iflas kansli och ledning har lett till att medlemmar kräver en oberoende utredning. Den europeiska sektionen har undertecknat skrivelsen, liksom Svensk biblioteksförening.

12 jul 2022 • 2 min