Regeringen avvaktande – men forskarskolan startar ändå

6 maj 2021 • 2 min

Det kommer inget snabbt besked från regeringen om förslaget till en forskarskola inom biblioteks- och informationsvetenskap. Men verksamheten kommer att dra igång oavsett regeringens medverkan, säger Mats Tinnsten, rektor för Högskolan i Borås.

Mats Tinnsten, rektor för Högskolan i Borås. Foto: Suss Wilén

Landets lärosäten som bedriver forskning och utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap har gått samman och formulerat en idé om en forskarskola, vilket Biblioteksbladet har berättat om.

Högskolan i Borås är tänkt som nav för den framtida verksamheten och i onsdags förra veckan skickade högskolans rektor Mats Tinnsten ett mejl till regeringskansliet där han bad om ett möte med Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

”En punkt som vi gärna vill diskuterat är naturligtvis eventuell finansiering som kan komma forskarskolan till del och förutsättningarna för detta”, skrev Tinnsten.

Besked verkar dock dröja. Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, uppger för Biblioteksbladet att departementet just nu avvaktar remissinstansernas yttranden om Gustav Fridolins skolbiblioteksutredning, där idén om en forskarskola förts fram.

Inte heller lärosätenas eget initiativ är något departementet har tagit ställning till, enligt Kullenberg.

Mats Tinnsten har också haft kontakt med regeringskansliet sedan han skickade sitt mejl och fått beskedet att han snart kommer att få respons. Önskemålet är att få berätta om lärosätenas initiativ.

– Vi vill att de ska känna till att det här är på gång.

Forskarskolan står dock inte och faller med finansieringen från statligt håll, enligt Tinnsten. Verksamheten kommer att starta oavsett hur regeringen ställer sig.

– Men det kan bli lite skillnad på verksamheten med pengar därifrån. Då kan vi få in ytterligare doktorander, så det skulle stärka forskarskolan som idé. Men i planeringen räknar vi inte med att vi ska få finansieringen.

Enligt Mats Tinnsten är det realistiskt att forskarskolan börjar ta form redan till hösten. Högskolan i Borås kommer att stå för den finansiering som krävs för att anställa en föreståndare.

Vad ska den personen ha för kvalifikationer?

– Rent ämnesmässigt ska jag inte uttala mig. Det ska vara någon som håller ihop helheten och ser till så att det här inte blir en Boråsangelägenhet utan en nationell forskarskola som alla ska kunna känna är deras. Det handlar om att vara insatt i ämnet men även om att ha den administrativa förmågan, säger Mats Tinnsten.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min