Regeringen avvaktande – men forskarskolan startar ändå

6 maj 2021 • 2 min

Det kommer inget snabbt besked från regeringen om förslaget till en forskarskola inom biblioteks- och informationsvetenskap. Men verksamheten kommer att dra igång oavsett regeringens medverkan, säger Mats Tinnsten, rektor för Högskolan i Borås.

Mats Tinnsten, rektor för Högskolan i Borås. Foto: Suss Wilén

Landets lärosäten som bedriver forskning och utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap har gått samman och formulerat en idé om en forskarskola, vilket Biblioteksbladet har berättat om.

Högskolan i Borås är tänkt som nav för den framtida verksamheten och i onsdags förra veckan skickade högskolans rektor Mats Tinnsten ett mejl till regeringskansliet där han bad om ett möte med Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

”En punkt som vi gärna vill diskuterat är naturligtvis eventuell finansiering som kan komma forskarskolan till del och förutsättningarna för detta”, skrev Tinnsten.

Besked verkar dock dröja. Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, uppger för Biblioteksbladet att departementet just nu avvaktar remissinstansernas yttranden om Gustav Fridolins skolbiblioteksutredning, där idén om en forskarskola förts fram.

Inte heller lärosätenas eget initiativ är något departementet har tagit ställning till, enligt Kullenberg.

Mats Tinnsten har också haft kontakt med regeringskansliet sedan han skickade sitt mejl och fått beskedet att han snart kommer att få respons. Önskemålet är att få berätta om lärosätenas initiativ.

– Vi vill att de ska känna till att det här är på gång.

Forskarskolan står dock inte och faller med finansieringen från statligt håll, enligt Tinnsten. Verksamheten kommer att starta oavsett hur regeringen ställer sig.

– Men det kan bli lite skillnad på verksamheten med pengar därifrån. Då kan vi få in ytterligare doktorander, så det skulle stärka forskarskolan som idé. Men i planeringen räknar vi inte med att vi ska få finansieringen.

Enligt Mats Tinnsten är det realistiskt att forskarskolan börjar ta form redan till hösten. Högskolan i Borås kommer att stå för den finansiering som krävs för att anställa en föreståndare.

Vad ska den personen ha för kvalifikationer?

– Rent ämnesmässigt ska jag inte uttala mig. Det ska vara någon som håller ihop helheten och ser till så att det här inte blir en Boråsangelägenhet utan en nationell forskarskola som alla ska kunna känna är deras. Det handlar om att vara insatt i ämnet men även om att ha den administrativa förmågan, säger Mats Tinnsten.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Oro för hot och politisk inblandning

Medlemmar i fackförbundet Dik oroar sig för att allmänhetens förtroende för öppenhet och demokrati minskar. Många oroar sig också för att politiker inte ska värna principen om armlängds avstånd.  

6 dec 2022 • 2 min

Politik

Oppositionen föreslår mer pengar till biblioteken

Ökade resurser för att genomföra nationella biblioteksstrategin, lagstiftning om bemannade skolbibliotek, ekonomiskt stöd för digital utlåning och stopp för bibliotekstjänster för papperslösa. Det är några förslag som förs fram i årets motioner som lämnats in till riksdagen.

6 dec 2022 • 3 min

Internationellt

I otakt med tiden

Vittnesmål om hans ledarstil hörs även från hans förra arbetsplats. Ändå fick Gerald Leitner Iflas uppdrag att modernisera världens bibliotekssektor.

5 dec 2022 • 3 min

Nyheter

Ojämlika ekonomiska villkor påverkar läsningen hos unga

Sveriges förmånliga skatter på tillgångar har lett till stor ekonomisk ojämlikhet och riskerar att urholka välfärden. Hur många bibliotek skulle man kunna bygga om reglerna som har skapat flest dollarmiljardärer per capita i nästan hela västvärlden skulle förändras? Det frågar sig författare Andreas Cervenka.

2 dec 2022 • 3 min

Debatt

Fem elefanter i Iflas rum

Iflas kris handlar inte bara om en sparkad generalsekretare och havererat förtroende mellan ledning och medarbetare. Ytterligare fyra stora problem måste lösas innan alla kan återgå till det normala, skriver Ifla-medlemmen och biblioteksdebattören Mikael Böök.

1 dec 2022 • 2 min

Nyheter

Kultursektorn illa förberedd för krig

Det saknas planering för hur kulturverksamhet ska upprätthållas om det blir krig, konstaterar MSB. Mycket behöver göras, bland annat i bibliotekssektorn. "Vi har vaknat upp ganska bryskt", säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

29 nov 2022 • 3 min