Regeringen avvaktande – men forskarskolan startar ändå

6 maj 2021 • 2 min

Det kommer inget snabbt besked från regeringen om förslaget till en forskarskola inom biblioteks- och informationsvetenskap. Men verksamheten kommer att dra igång oavsett regeringens medverkan, säger Mats Tinnsten, rektor för Högskolan i Borås.

Mats Tinnsten, rektor för Högskolan i Borås. Foto: Suss Wilén

Landets lärosäten som bedriver forskning och utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap har gått samman och formulerat en idé om en forskarskola, vilket Biblioteksbladet har berättat om.

Högskolan i Borås är tänkt som nav för den framtida verksamheten och i onsdags förra veckan skickade högskolans rektor Mats Tinnsten ett mejl till regeringskansliet där han bad om ett möte med Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

”En punkt som vi gärna vill diskuterat är naturligtvis eventuell finansiering som kan komma forskarskolan till del och förutsättningarna för detta”, skrev Tinnsten.

Besked verkar dock dröja. Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, uppger för Biblioteksbladet att departementet just nu avvaktar remissinstansernas yttranden om Gustav Fridolins skolbiblioteksutredning, där idén om en forskarskola förts fram.

Inte heller lärosätenas eget initiativ är något departementet har tagit ställning till, enligt Kullenberg.

Mats Tinnsten har också haft kontakt med regeringskansliet sedan han skickade sitt mejl och fått beskedet att han snart kommer att få respons. Önskemålet är att få berätta om lärosätenas initiativ.

– Vi vill att de ska känna till att det här är på gång.

Forskarskolan står dock inte och faller med finansieringen från statligt håll, enligt Tinnsten. Verksamheten kommer att starta oavsett hur regeringen ställer sig.

– Men det kan bli lite skillnad på verksamheten med pengar därifrån. Då kan vi få in ytterligare doktorander, så det skulle stärka forskarskolan som idé. Men i planeringen räknar vi inte med att vi ska få finansieringen.

Enligt Mats Tinnsten är det realistiskt att forskarskolan börjar ta form redan till hösten. Högskolan i Borås kommer att stå för den finansiering som krävs för att anställa en föreståndare.

Vad ska den personen ha för kvalifikationer?

– Rent ämnesmässigt ska jag inte uttala mig. Det ska vara någon som håller ihop helheten och ser till så att det här inte blir en Boråsangelägenhet utan en nationell forskarskola som alla ska kunna känna är deras. Det handlar om att vara insatt i ämnet men även om att ha den administrativa förmågan, säger Mats Tinnsten.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min