Ingen tidsplan för ny organisation

24 okt 2011 • < 1 min

Organisationen vid Lunds universitetsbibliotek ska förändras. En utredning är gjord, remissvaren skrivna och åsikterna går minst sagt isär huruvida den...

Organisationen vid Lunds universitetsbibliotek ska förändras. En utredning är gjord, remissvaren skrivna och åsikterna går minst sagt isär huruvida den hittills gällande nätverksmodellen ska reformeras eller om man ska gå på utredningens förslag om en centraliserad ny enhetlig organisation.Biblioteksverksamheten vid Lunds universitet (LUB) ska ses över. Men frågan är hur och i vilken omfattning universitetsledningen vill och kan förändra en organisation som många visserligen är missnöjda med och samtidigt värna om den nätverksstruktur kring vilken arbetet hittills organiserats.

En ny universitetsbibliotekarie ska tillträda vid årsskiftet, men det är alltså inte klart vilket slags organisation som hon eller han ska leda.

I slutet av september kom remissvaren på organisationsöversynen ”Visionsarbete för biblioteksverksamheten vid Lunds universitet” (tidigare refererad i BBL). Utredarnas förslag för att förbättra en ”dysfunktionell” och ”djupt uppsplittrad” organisation är centralisering och att skapa en enhetlig struktur. Utredarna föreslår bland annat en sammanslagning av de två centrala enheterna, Biblioteksdirektionen (BD) och Universitetsbiblioteket (UB). Just det förslaget får stort stöd i remissvaren, oavsett om man är för eller emot nätverksmodellen. 

Läs mer i BBL nr 8/2011

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min