Ingen tidsplan för ny organisation

24 okt 2011 • < 1 min

Organisationen vid Lunds universitetsbibliotek ska förändras. En utredning är gjord, remissvaren skrivna och åsikterna går minst sagt isär huruvida den...

Organisationen vid Lunds universitetsbibliotek ska förändras. En utredning är gjord, remissvaren skrivna och åsikterna går minst sagt isär huruvida den hittills gällande nätverksmodellen ska reformeras eller om man ska gå på utredningens förslag om en centraliserad ny enhetlig organisation.Biblioteksverksamheten vid Lunds universitet (LUB) ska ses över. Men frågan är hur och i vilken omfattning universitetsledningen vill och kan förändra en organisation som många visserligen är missnöjda med och samtidigt värna om den nätverksstruktur kring vilken arbetet hittills organiserats.

En ny universitetsbibliotekarie ska tillträda vid årsskiftet, men det är alltså inte klart vilket slags organisation som hon eller han ska leda.

I slutet av september kom remissvaren på organisationsöversynen ”Visionsarbete för biblioteksverksamheten vid Lunds universitet” (tidigare refererad i BBL). Utredarnas förslag för att förbättra en ”dysfunktionell” och ”djupt uppsplittrad” organisation är centralisering och att skapa en enhetlig struktur. Utredarna föreslår bland annat en sammanslagning av de två centrala enheterna, Biblioteksdirektionen (BD) och Universitetsbiblioteket (UB). Just det förslaget får stort stöd i remissvaren, oavsett om man är för eller emot nätverksmodellen. 

Läs mer i BBL nr 8/2011

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min