KIB rankas högst

2 apr 2012 • 2 min

I tidningen Fokus nya rankning över Sveriges bästa högskolor toppar Karolinska Institutet listan över bästa bibliotek. KIB toppar också  listorna...

I tidningen Fokus nya rankning över Sveriges bästa högskolor toppar Karolinska Institutet listan över bästa bibliotek.

KIB toppar också  listorna över bäst presterande elever, mest effektiva studenter, mest personal utanför undervisningen, högst lärartäthet samt flest som får jobb efter examen. Ändå hamnar KI på nionde plats totalt sett i rankningen.

För första gången baserar sig Fokus rankning, som publiceras i det senaste numret (30 mars-12 april) på studenternas egna preferenser. I rankningen ingår 26 svenska högskolor och universitet och urvalet har skett i enlighet med Högskoleverkets definitioner av lärosäten. Målet har varit att mäta utbildningens kvalitet utifrån vad studenterna själva anser vara viktigt. Därvidlag har 23 olika variabler använts såsom mest lärarledd undervisning, flest sökande per plats, flest som får jobb efter examen, mest påkostade lokaler, bästa studieort, bästa bibliotek m fl variabler.

På god tvåa över lärosäte med bästa bibliotek kommer Sveriges lantbruksuniversitet (som bl a infört Meröppet vid flera av sina bibliotek, se tidigare notis här på webben). På tredje plats hamnar Gymnastik- och idrottshögskolan, på fjärde plats Handelshögskolan och på femte plats, Uppsala universitet.

Handelshögskolan i Stockholm hamnar på första plats i den totala sammanräkningen av olika variabler, följt av Lunds universitet, Chalmers, Uppsala universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet.

 På Handelshögskolan finns de högsta lärarlönerna, den högsta akademiska nivån på lärarna, störst antal sökande i förhållande till antagna, bästa utbytesmöjligheterna (internationellt) och högst lön efter avlagd examen. Handelshögskolan toppar också listan över det lärosäte som det är svårast att komma in på. Det enda som drar ned betyget är att Stockholm inte anses vara en ideal stad att studera i: dyrt, trångt och svårt att få bostad.

Och studieortens beskaffenhet är viktig när studenterna själva får bestämma vad som gör en högskola attraktiv – i Fokus rankning den absolut viktigaste faktorn i valet av högskola – den akademiska nivån är även den en viktig faktor. På delad tredje plats följer sedan socialt liv, lokaler och praktiska värden t ex om det är lätt att hitta bostad, grupprum och bibliotek samt studentrelaterade värden som jobb och lön efter examen, flest sökande per plats etc.

I den sammantagna rankningen hamnar Högskolan i Jönköping på en åttonde plats, alltså före KI och strax efter KTH i Stockholm. Detta beror, enligt Fokus, på att Jönköping är en av få högskolor som håller en relativt jämn nivå inom de flesta variabler. De kammar sällan hem toppoäng, men gör också få direkta bottennapp. Till skolans styrkor hör effektiva elever, den höga andelen lärarledd tid samt ett högt antal studenter som gör internationella utbyten.

 Läs mer om undersökningen i Fokus 

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min