KIB rankas högst

2 apr 2012 • 2 min

I tidningen Fokus nya rankning över Sveriges bästa högskolor toppar Karolinska Institutet listan över bästa bibliotek. KIB toppar också  listorna...

I tidningen Fokus nya rankning över Sveriges bästa högskolor toppar Karolinska Institutet listan över bästa bibliotek.

KIB toppar också  listorna över bäst presterande elever, mest effektiva studenter, mest personal utanför undervisningen, högst lärartäthet samt flest som får jobb efter examen. Ändå hamnar KI på nionde plats totalt sett i rankningen.

För första gången baserar sig Fokus rankning, som publiceras i det senaste numret (30 mars-12 april) på studenternas egna preferenser. I rankningen ingår 26 svenska högskolor och universitet och urvalet har skett i enlighet med Högskoleverkets definitioner av lärosäten. Målet har varit att mäta utbildningens kvalitet utifrån vad studenterna själva anser vara viktigt. Därvidlag har 23 olika variabler använts såsom mest lärarledd undervisning, flest sökande per plats, flest som får jobb efter examen, mest påkostade lokaler, bästa studieort, bästa bibliotek m fl variabler.

På god tvåa över lärosäte med bästa bibliotek kommer Sveriges lantbruksuniversitet (som bl a infört Meröppet vid flera av sina bibliotek, se tidigare notis här på webben). På tredje plats hamnar Gymnastik- och idrottshögskolan, på fjärde plats Handelshögskolan och på femte plats, Uppsala universitet.

Handelshögskolan i Stockholm hamnar på första plats i den totala sammanräkningen av olika variabler, följt av Lunds universitet, Chalmers, Uppsala universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet.

 På Handelshögskolan finns de högsta lärarlönerna, den högsta akademiska nivån på lärarna, störst antal sökande i förhållande till antagna, bästa utbytesmöjligheterna (internationellt) och högst lön efter avlagd examen. Handelshögskolan toppar också listan över det lärosäte som det är svårast att komma in på. Det enda som drar ned betyget är att Stockholm inte anses vara en ideal stad att studera i: dyrt, trångt och svårt att få bostad.

Och studieortens beskaffenhet är viktig när studenterna själva får bestämma vad som gör en högskola attraktiv – i Fokus rankning den absolut viktigaste faktorn i valet av högskola – den akademiska nivån är även den en viktig faktor. På delad tredje plats följer sedan socialt liv, lokaler och praktiska värden t ex om det är lätt att hitta bostad, grupprum och bibliotek samt studentrelaterade värden som jobb och lön efter examen, flest sökande per plats etc.

I den sammantagna rankningen hamnar Högskolan i Jönköping på en åttonde plats, alltså före KI och strax efter KTH i Stockholm. Detta beror, enligt Fokus, på att Jönköping är en av få högskolor som håller en relativt jämn nivå inom de flesta variabler. De kammar sällan hem toppoäng, men gör också få direkta bottennapp. Till skolans styrkor hör effektiva elever, den höga andelen lärarledd tid samt ett högt antal studenter som gör internationella utbyten.

 Läs mer om undersökningen i Fokus 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min