KIB rankas högst

2 apr 2012 • 2 min

I tidningen Fokus nya rankning över Sveriges bästa högskolor toppar Karolinska Institutet listan över bästa bibliotek. KIB toppar också  listorna...

I tidningen Fokus nya rankning över Sveriges bästa högskolor toppar Karolinska Institutet listan över bästa bibliotek.

KIB toppar också  listorna över bäst presterande elever, mest effektiva studenter, mest personal utanför undervisningen, högst lärartäthet samt flest som får jobb efter examen. Ändå hamnar KI på nionde plats totalt sett i rankningen.

För första gången baserar sig Fokus rankning, som publiceras i det senaste numret (30 mars-12 april) på studenternas egna preferenser. I rankningen ingår 26 svenska högskolor och universitet och urvalet har skett i enlighet med Högskoleverkets definitioner av lärosäten. Målet har varit att mäta utbildningens kvalitet utifrån vad studenterna själva anser vara viktigt. Därvidlag har 23 olika variabler använts såsom mest lärarledd undervisning, flest sökande per plats, flest som får jobb efter examen, mest påkostade lokaler, bästa studieort, bästa bibliotek m fl variabler.

På god tvåa över lärosäte med bästa bibliotek kommer Sveriges lantbruksuniversitet (som bl a infört Meröppet vid flera av sina bibliotek, se tidigare notis här på webben). På tredje plats hamnar Gymnastik- och idrottshögskolan, på fjärde plats Handelshögskolan och på femte plats, Uppsala universitet.

Handelshögskolan i Stockholm hamnar på första plats i den totala sammanräkningen av olika variabler, följt av Lunds universitet, Chalmers, Uppsala universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet.

 På Handelshögskolan finns de högsta lärarlönerna, den högsta akademiska nivån på lärarna, störst antal sökande i förhållande till antagna, bästa utbytesmöjligheterna (internationellt) och högst lön efter avlagd examen. Handelshögskolan toppar också listan över det lärosäte som det är svårast att komma in på. Det enda som drar ned betyget är att Stockholm inte anses vara en ideal stad att studera i: dyrt, trångt och svårt att få bostad.

Och studieortens beskaffenhet är viktig när studenterna själva får bestämma vad som gör en högskola attraktiv – i Fokus rankning den absolut viktigaste faktorn i valet av högskola – den akademiska nivån är även den en viktig faktor. På delad tredje plats följer sedan socialt liv, lokaler och praktiska värden t ex om det är lätt att hitta bostad, grupprum och bibliotek samt studentrelaterade värden som jobb och lön efter examen, flest sökande per plats etc.

I den sammantagna rankningen hamnar Högskolan i Jönköping på en åttonde plats, alltså före KI och strax efter KTH i Stockholm. Detta beror, enligt Fokus, på att Jönköping är en av få högskolor som håller en relativt jämn nivå inom de flesta variabler. De kammar sällan hem toppoäng, men gör också få direkta bottennapp. Till skolans styrkor hör effektiva elever, den höga andelen lärarledd tid samt ett högt antal studenter som gör internationella utbyten.

 Läs mer om undersökningen i Fokus 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min