Masterexamen i B&I vid LNU

25 sep 2013 • < 1 min

Studenter i ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitet (Kalmar/Växjö) har nu möjlighet att studera till masterexamen inom B&I. Idag tilldelades...

Studenter i ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitet (Kalmar/Växjö) har nu möjlighet att studera till masterexamen inom B&I. Idag tilldelades nämligen Linnéuniversitetet generella examensrättigheter på masternivå – tidigare har det bara varit möjligt att få ut en kandidatexamen i ämnet vid Linnéuniversitetet.– För oss är det naturligtvis en stor glädje att ha fått det här beskedet, men det har också betydelse för bibliotekssektorn och utbildningsstrukturen inom B&I nationellt säger Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap på institutionen för kulturvetenskaper Linnéuniversitetet.

Idag studerar cirka 180 studenter antingen på helfart eller distans inom ramen för kandidatprogrammet. Det kommer att fortsätta så också framöver. Masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap kommer att erbjudas inom ramen för ett nystartat masterprogram i kulturvetenskap vid institutionen för kulturvetenskaper på Linnéuniversitetet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min