Stöd i akademiskt skrivande

15 nov 2013 • < 1 min

I oktober lanserade Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek Skrivguiden.se – ett webbaserat stöd för studenter i deras akademiska skrivande. Skrivguiden.se som...

I oktober lanserade Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek Skrivguiden.se – ett webbaserat stöd för studenter i deras akademiska skrivande.

Skrivguiden.se som är utvecklad av BTH:s bibliotek ger konkreta och allmänna råd om skrivprocess såsom hur man t ex strukturerar en vetenskaplig rapport, problemformulering, hur man hanterar källor och referenser (t ex praxis kring citering, ställa upp litteraturlistor m m) och hur man kan publicera sina arbeten (t ex upphovsrätt, Open Access) – allt för att vägleda både de som är vana och de som är ovana vid att skriva akademiska arbeten. 

Webbplatsen kommer successivt att byggas ut och kompletteras med material, mallar och mediainslag som används inom Blekinge Tekniska Högkskola.

På Skrivguiden.se finns också en möjlighet att tipsa och ge synpunkter på webbplatsen – som är gjord i wordpress – kan utvecklas ytterligare.

Från BTH biblioteks sida ser man också gärna att andra lärosäten antingen länkar eller använder hela eller delar av texten och om man så önskar, även bearbetar den. Enligt den Creative Commons licens som man valt ska källan anges och man ser gärna att eventuella ändringsförslag och tillägg skickas till de ansvariga på BTH:s bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min