Stöd i akademiskt skrivande

15 nov 2013 • < 1 min

I oktober lanserade Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek Skrivguiden.se – ett webbaserat stöd för studenter i deras akademiska skrivande. Skrivguiden.se som...

I oktober lanserade Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek Skrivguiden.se – ett webbaserat stöd för studenter i deras akademiska skrivande.

Skrivguiden.se som är utvecklad av BTH:s bibliotek ger konkreta och allmänna råd om skrivprocess såsom hur man t ex strukturerar en vetenskaplig rapport, problemformulering, hur man hanterar källor och referenser (t ex praxis kring citering, ställa upp litteraturlistor m m) och hur man kan publicera sina arbeten (t ex upphovsrätt, Open Access) – allt för att vägleda både de som är vana och de som är ovana vid att skriva akademiska arbeten. 

Webbplatsen kommer successivt att byggas ut och kompletteras med material, mallar och mediainslag som används inom Blekinge Tekniska Högkskola.

På Skrivguiden.se finns också en möjlighet att tipsa och ge synpunkter på webbplatsen – som är gjord i wordpress – kan utvecklas ytterligare.

Från BTH biblioteks sida ser man också gärna att andra lärosäten antingen länkar eller använder hela eller delar av texten och om man så önskar, även bearbetar den. Enligt den Creative Commons licens som man valt ska källan anges och man ser gärna att eventuella ändringsförslag och tillägg skickas till de ansvariga på BTH:s bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min