Fortsatta begränsningar på högskolebiblioteken i pandemins spår

18 aug 2020 • 4 min

I Göteborg väntas studenterna komma till biblioteket trots att undervisningen sker på distans. I Uppsala riggas med extra väktare när höstterminen drar i gång. Samtidigt saknar högskolebiblioteken sina studenter.

Carolina rediviva, universitetsbiblioteket i Uppsala öppnar, men med fortsatta begränsningar.

September är den mest hektiska månaden på året på biblioteken vid Uppsala universitet. Men just i år hoppas personalen att studenterna stannar hemma i högre utsträckning än vanligt. För pandemin är inte över.

– När vi planerade före semestern trodde vi att vi skulle vara tillbaka och vara mer på plats. Nu är så inte riktigt fallet och vi fortsätter hålla en balans, säger Cecilia Bäckstrand, avdelningschef på biblioteket.

I Uppsala höll biblioteken öppet även i våras, men med begränsade öppettider. De sista veckorna på vårterminen kom så många studenter till biblioteket att extra väktare fick tas in för att hjälpa till och påminna studenterna att hålla distansen.

Cecilia Bäckstrand, avdelningschef vid universitetsbiblioteket i Uppsala. Foto: Jonathan Robson

– Det svåra är att studenterna inte alltid följer de riktlinjer vi har satt upp, säger Cecilia Bäckstrand.

När höstterminen drar i gång är det med längre öppettider men fortfarande vissa begränsningar och färre studieplatser än vanligt. Extra väktare kommer att finnas på plats under terminsstarten och det finns tankar på att anlita studenter till hjälp som så kallade distansvärdar, med uppgift att påminna andra studenter att hålla distansen.

Den mest hektiska perioden på biblioteket, början av höstterminen, är också den roligaste, tycker Cecilia Bäckstrand. I år blir det troligtvis annorlunda med fortsatta restriktioner.

– Det är lite tråkigt att behöva fortsätta, vi hade hoppats på annat.

På Göteborgs universitet börjar terminen med undervisning på distans, men biblioteken, som till stor del var stängda i våras, öppnar försiktigt ändå.

– Vi märkte i våras att många tyckte det var tråkigt att biblioteket var stängt. Särskilt ekonomistudenterna går till biblioteket som man går till kontoret. De saknade det här och vissa stod i korridoren i stället. Och vi saknar studenterna, säger bibliotekschef Erik Boström.

Ekonomiska biblioteket vid Göteborgs universitet. Många studenter föredrar att plugga i biblioteket. Foto: Stefan Ideberg

Han väntar sig att studenterna kommer i höst trots att undervisningen hålls på distans.

– De kommer ändå att sitta någon annanstans, då är det är bättre att de är här under ordnade former. Problemet kommer att vara att alla inte får plats när vi har glesat ur studieplatserna, det kommer att vara ett tryck.

I KTH i Stockholm var såväl campus som bibliotek helt stängda under våren, men öppnar nu upp successivt inför höstterminen. Med plexiglas, skyltar, kölappssystem och bara hälften av studieplatserna ska biblioteket snart vara tillbaka till ordinarie öppettider.

”Det är väldigt roligt att vi nu får börja öppna upp igen. Campus som tidigare varit stängt sjuder nu äntligen av liv”, skriver överbibliotekarie Maria Haglund i mejl till Biblioteksbladet.

Även på Linköpings universitetsbibliotek har ungefär hälften av studieplatserna tagits bort och öppettiderna är fortsatt begränsade. Tidigare var planen att öppna biblioteket på kvällar och helger till tentaperioden i oktober, men universitetet planerar nu för en långsammare återgång till det normala än tidigare.

På Karolinska institutet i Stockholm får max 50 besökare gå in samtidigt. Övriga får vänta utanför tills det uppstår plats. På hela campus rekommenderas dessutom munskydd i situationer då det är svårt att hålla fysisk distans.

Max 50 personer får komma in på Karolinska institutets bibliotek i Flemingsberg. Dessutom rekommenderar rektorn ansiktsmask. Foto: Annika Clemens

Mittuniversitetets bibliotek i Sundsvall och Östersund har nästan återgått till ordinarie öppettider. Universitetet har, till skillnad från Uppsala och Göteborg, redan tidigare många utbildningar på distans.

I de större städerna tydliggjorde nedstängningen under pandemin betydelsen av universitetsbiblioteken som fysisk plats.

– Vi lever mycket på att vi är ett cityuniversitet och har undervisning på plats. Vi undervisar ganska traditionellt. För oss var det en ganska stor omställning att undervisa på distans, säger Erik Boström i Göteborg.

Lars Burman, överbibliotekarie på Uppsala universitet, berättar att han stärktes i sin uppfattning om vikten av biblioteket som fysisk plats i våras.

– Vi märkte mot slutet av terminen att fler och fler kom som behövde miljön för att bli färdiga med tentor och uppsatser. Vi kände tydligt att det fysiska biblioteksrummet är fortsatt viktigt, åtminstone i en stad som Uppsala.

Även om digitala alternativ är bra och viktiga för att bedriva en effektiv undervisning, kan de inte fullt ut ersätta de möten som sker på plats på ett universitet, säger Lars Burman.

– Det som gör universitet och högskolor alldeles speciella platser är att man i samspel med andra kan växa och få olika tankar, och då behövs den fysiska miljön.

I Dag Hammarskjöldbiblioteket finns Uppsala universitets juridiska bibliotek. Även det har begränsade öppettider.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min