Här håller biblioteken öppet in i det längsta

8 apr 2020 • 4 min

Många folkbibliotek trotsar pandemin och håller öppet så länge det går. ”Vi vill ha kvar en så normal vardag som möjligt för barn och unga”

Det är viktigt att försöka behålla en så normal verksamhet som möjligt på biblioteket, trots coronakrisen, tycker Catharina Thege Foto: Annika Clemens

– Jag tycker att det är jätteviktigt att biblioteket håller öppet så länge det går.

Bibliotekarien Catharina Thege står bakom lånedisken på Nyköpings bibliotek och tar emot papper som låntagare vill kopiera. För normalitetens skull är det viktigt för medborgarna att bibliotekspersonalen tar emot som vanligt, och utan munskydd, tycker hon.

– Att vi har öppet och verkar lugna. Vi visar vad vi kan erbjuda här och vi försöker att inte oroa.

Dessutom är bibliotekariernas kunskap om källkritik viktig i krissituationer, lägger kollegan Nina Statheus, bibliotekspedagog, till.

– Och för barn och unga vill vi ändå ha kvar en så normal vardag som möjligt.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) listar exempel på samhällsviktiga verksamheter nämns inte biblioteken. Listan har definierats för att peka ut vilken personal som ska ha rätt till ordnad barnomsorg även om skolor och förskolor skulle stänga till följd av coronasmittan.

Vissa vill läsa just om det här som händer och andra kanske om helt andra saker

Men MSB påpekar att listan bara redogör för exempel på verksamheter som ska räknas som samhällsviktiga.

– Notera dock att detta inte är en uttömmande lista, skriver Annika Elmgart, chef för enheten för försörjningsberedskap på MSB, i ett mejl till Biblioteksbladet.

I slutändan är det upp till varje arbetsgivare att bedöma om den verksamhet som bedrivs är samhällsviktig enligt föreskriften.

Även om folkbiblioteken har stängt i vissa svenska kommuner, anser många andra att det är viktigt att hålla öppet så länge det går. Exempelvis i Nyköping.

– Vi har öppet så länge vi inte får något annat direktiv från kommunledningen eller andra rekommendationer. Vi har inte sett någon anledning att fatta något annat beslut, säger Eva Rydén, chef för bibliotek och kultur i Nyköping.

Pontus Grönlund pluggar på distans under pandemin och uppskattar att biblioteket håller öppet. Foto: Annika Clemens

Längst inne i en hörna av Nyköpings stadsbibliotek sitter läkarstudenten Pontus Grönlund och pluggar. Han uppskattar att biblioteket är öppet när han är hemma hos familjen och Uppsalastudierna sker på distans.

– Det är bra att man har någonstans att gå. Det är en avvägning, men biblioteket bör hålla öppet, särskilt för dem som inte har det så bra hemma.

I Västerås har biblioteken redan pekats ut som samhällsviktig verksamhet. Där innebär det att om personalbortfallet är stort inom kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen ska personal dirigeras om till tre verksamheter: fritidsgårdar, fritidsklubbar och bibliotek.

– Vi landade i att det är de verksamheterna som behöver hålla i gång så mycket som möjligt, säger Niclas Lindberg, kulturchef.

– De är verksamheter som fångar upp ungdomar och människor som behöver ha någon plats för att angöra samhället. När de verksamheterna inte har varit i gång har det bidragit till ökad social oro ute i stadsdelarna och det har man så långt som det är möjligt velat undvika.

Däremot har kommunledningen i Västerås inte tagit ställning till om biblioteken ska anses samhällsviktiga enligt definitionen i MSB:s förordning. Det är alltså inte klart om bibliotekspersonal i Västerås skulle få rätt till barnomsorg om skolor och förskolor skulle stängas.

– Det har vi inte tagit ställning till, säger Niclas Lindberg.

– Det är inte aktuellt än. Det skulle kommunens krisledning ta ställning till i fall man befinner sig i den situationen.

Inte heller i Nyköping har frågan om biblioteken skulle klassas som samhällsviktiga om skolorna stänger varit uppe.

– Nej inte i samband med det här, säger Eva Rydén.

Däremot har bibliotekspersonalen fått anmäla sig som frivilliga till att hoppa in i vården, i det fall biblioteken skulle stänga.

Vilken roll biblioteken ska ha i krissituationer tycker Eva Rydén beror på vilken typ av kris det handlar om. Bibliotekets funktioner kan vara särskilt viktiga i vissa typer av kriser.

Isabelle Schröder studerar på Södertörn, men när det rekommenderas att inte resa till Stockholm går hon gärna till biblioteket i Nyköping. Foto: Annika Clemens

Och för studenten Isabell Schröder från Nyköping är det viktigt att biblioteket håller öppet.

– För mig är det jätteviktigt. Viss studentlitteratur är svår att få tag på annars.

Hon studerar till retorikkonsult på Södertörns högskola, men pluggar hemma under coronakrisen. Och just under kriser kan bibliotekets böcker betyda särskilt mycket, tror hon.

– Det är viktigt både med faktaböcker och skönlitteratur. Vissa vill läsa just om det här som händer och andra kanske om helt andra saker.

Catharina Thege, bibliotekarie i Nyköping tycker att det är bra att biblioteket håller öppet så mycket som möjligt. Foto: Annika Clemens

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min