Högre arbetslöshet bland utrikesfödda bibliotekarier

25 jan 2023 • < 1 min

Arbetslösheten är fyra gånger så hög bland bibliotekarier som är födda i utlandet än bland inrikesfödda. Det visar en granskning från Magasin K.

Det råder brist på bibliotekarier och arbetslösheten är låg. Bland inrikesfödda ligger den på 3,2 procent. Trots det är det svårt för utrikes födda att få jobb på bibliotek. En undersökning av arbetslöshetssiffror för bibliotekarier och arkivarier gjord av Magasin K visar att arbetslösheten bland dem som är födda i utlandet är hela 13,4 procent.

Motsvarande skillnad finns också på andra delar av arbetsmarknaden. Men gapet är större än för hela gruppen akademiker där arbetslöshetssiffrorna är 2,1 bland inrikesfödda och 10,7 för utrikesfödda.

En förklaring för skillnaden bland bibliotekarier kan vara språket, tror Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala Immigration Lab. Han utgår från att språket är särskilt viktigt för bibliotekarier.

– Både i Sverige och i många andra länder har man sett att språket har en större betydelse än man tidigare trott, säger han till Magasin K.

Han konstaterar också att en del av förklaringen finns i diskriminering.

– Det är inget snack om att det finns diskriminering på arbetsmarknaden, där människor sorteras bort utifrån sin bakgrund.

1 kommentarer

  1. Som jag förstår det ingår i gruppen ”bibliotekarier som är födda i utlandet” även sådana med utländsk utbildning. Det tänker jag mig kan vara en nog så viktig faktor, med tanke på att de är utbildade för att verka inom en helt annan bibliotekskontext. De flesta akademiska utbildningar är helt klart mindre kontextberoende.

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min