Högre arbetslöshet bland utrikesfödda bibliotekarier

25 jan 2023 • < 1 min

Arbetslösheten är fyra gånger så hög bland bibliotekarier som är födda i utlandet än bland inrikesfödda. Det visar en granskning från Magasin K.

Det råder brist på bibliotekarier och arbetslösheten är låg. Bland inrikesfödda ligger den på 3,2 procent. Trots det är det svårt för utrikes födda att få jobb på bibliotek. En undersökning av arbetslöshetssiffror för bibliotekarier och arkivarier gjord av Magasin K visar att arbetslösheten bland dem som är födda i utlandet är hela 13,4 procent.

Motsvarande skillnad finns också på andra delar av arbetsmarknaden. Men gapet är större än för hela gruppen akademiker där arbetslöshetssiffrorna är 2,1 bland inrikesfödda och 10,7 för utrikesfödda.

En förklaring för skillnaden bland bibliotekarier kan vara språket, tror Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala Immigration Lab. Han utgår från att språket är särskilt viktigt för bibliotekarier.

– Både i Sverige och i många andra länder har man sett att språket har en större betydelse än man tidigare trott, säger han till Magasin K.

Han konstaterar också att en del av förklaringen finns i diskriminering.

– Det är inget snack om att det finns diskriminering på arbetsmarknaden, där människor sorteras bort utifrån sin bakgrund.

1 kommentarer

  1. Som jag förstår det ingår i gruppen ”bibliotekarier som är födda i utlandet” även sådana med utländsk utbildning. Det tänker jag mig kan vara en nog så viktig faktor, med tanke på att de är utbildade för att verka inom en helt annan bibliotekskontext. De flesta akademiska utbildningar är helt klart mindre kontextberoende.

Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min