Högre arbetslöshet bland utrikesfödda bibliotekarier

25 jan 2023 • < 1 min

Arbetslösheten är fyra gånger så hög bland bibliotekarier som är födda i utlandet än bland inrikesfödda. Det visar en granskning från Magasin K.

Det råder brist på bibliotekarier och arbetslösheten är låg. Bland inrikesfödda ligger den på 3,2 procent. Trots det är det svårt för utrikes födda att få jobb på bibliotek. En undersökning av arbetslöshetssiffror för bibliotekarier och arkivarier gjord av Magasin K visar att arbetslösheten bland dem som är födda i utlandet är hela 13,4 procent.

Motsvarande skillnad finns också på andra delar av arbetsmarknaden. Men gapet är större än för hela gruppen akademiker där arbetslöshetssiffrorna är 2,1 bland inrikesfödda och 10,7 för utrikesfödda.

En förklaring för skillnaden bland bibliotekarier kan vara språket, tror Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala Immigration Lab. Han utgår från att språket är särskilt viktigt för bibliotekarier.

– Både i Sverige och i många andra länder har man sett att språket har en större betydelse än man tidigare trott, säger han till Magasin K.

Han konstaterar också att en del av förklaringen finns i diskriminering.

– Det är inget snack om att det finns diskriminering på arbetsmarknaden, där människor sorteras bort utifrån sin bakgrund.

1 kommentarer

  1. Som jag förstår det ingår i gruppen ”bibliotekarier som är födda i utlandet” även sådana med utländsk utbildning. Det tänker jag mig kan vara en nog så viktig faktor, med tanke på att de är utbildade för att verka inom en helt annan bibliotekskontext. De flesta akademiska utbildningar är helt klart mindre kontextberoende.

Senaste nytt

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min