Högre arbetslöshet bland utrikesfödda bibliotekarier

25 jan 2023 • < 1 min

Arbetslösheten är fyra gånger så hög bland bibliotekarier som är födda i utlandet än bland inrikesfödda. Det visar en granskning från Magasin K.

Det råder brist på bibliotekarier och arbetslösheten är låg. Bland inrikesfödda ligger den på 3,2 procent. Trots det är det svårt för utrikes födda att få jobb på bibliotek. En undersökning av arbetslöshetssiffror för bibliotekarier och arkivarier gjord av Magasin K visar att arbetslösheten bland dem som är födda i utlandet är hela 13,4 procent.

Motsvarande skillnad finns också på andra delar av arbetsmarknaden. Men gapet är större än för hela gruppen akademiker där arbetslöshetssiffrorna är 2,1 bland inrikesfödda och 10,7 för utrikesfödda.

En förklaring för skillnaden bland bibliotekarier kan vara språket, tror Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala Immigration Lab. Han utgår från att språket är särskilt viktigt för bibliotekarier.

– Både i Sverige och i många andra länder har man sett att språket har en större betydelse än man tidigare trott, säger han till Magasin K.

Han konstaterar också att en del av förklaringen finns i diskriminering.

– Det är inget snack om att det finns diskriminering på arbetsmarknaden, där människor sorteras bort utifrån sin bakgrund.

1 kommentarer

  1. Som jag förstår det ingår i gruppen ”bibliotekarier som är födda i utlandet” även sådana med utländsk utbildning. Det tänker jag mig kan vara en nog så viktig faktor, med tanke på att de är utbildade för att verka inom en helt annan bibliotekskontext. De flesta akademiska utbildningar är helt klart mindre kontextberoende.

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min