Inflationen leder till ökat behov av biblioteken

14 feb 2023 • 4 min

Ett ökat tryck på familjeaktiviteter och frågor om stipendier för utsatta familjer. Behovet av biblioteken ökar samtidigt som resurserna i praktiken minskar på många håll till följd av inflationen. "När människor får det tuffare borde man satsa mer på biblioteken".

I Arvika märker biblioteket av en ökad närvaro av barnfamiljer. Bibliotekspersonalen har på senare tid också fått frågor om fonder och stipendier för utsatta familjer. Fler än vanligt.

– Vi tror att det hänger ihop. Man kanske väljer gratis och lättillgängliga aktiviteter när det är dyrt med mat och elräkningar. Och jag tror att det kommer att öka, säger bibliotekschef Ulrika Svensson.

– Vanligtvis är bibliotek väldigt känsliga för den här typen av samhällsförändring. Det märks ganska fort hos oss.

Arvika bibliotek har dock, till skillnad från många andra bibliotek i landet, sluppit nedskärningar i budgeten och Ulrika Svensson bedömer att biblioteket kommer att klara av ett eventuellt ökat behov från invånarna.

Biblioteket som fysisk lokal kommer säkert att få en stigande betydelse, i takt med att folk får det sämre.

Ur Biblioteksbladets enkät.
Och det ökade behovet av biblioteken i ekonomiskt kärva tider lyfts på flera håll i landet. Något som framkom i den enkät som Biblioteksbladet skickade ut till landets bibliotekschefer.

– Man kan tycka att när människor får det tuffare borde man satsa mer på biblioteken. Det borde gå hand i hand, säger Johan Fransson, enhetschef för kultur- och fritidsförvaltningen i Tibro.

Biblioteken som öppen mötesplats kan bli särskilt viktiga i tider av ekonomisk kris.

– Det gäller allt från tillgång till bibliotekariernas kunskap – källkritiskt tänkande i tider när det lätt sprids en del ”sanningar” på sociala medier – till bibliotekens roll som utbildningsplattform när det blir svårare för många att ha råd att studera. Det kan handla om tillgång till kurslitteratur, studieplatser, datorer eller möjlighet att skriva ut.

Sagostund på biblioteket i Tibro. Allt fler kommer på bibliotekets evenemang, vilket kan hänga ihop med ekonomiskt tuffare tider, men delvis också med återgången till det normala efter pandemin, tror Johan Fransson. Foto: Tibro kommun

Inte heller biblioteket i Tibro har drabbats av ekonomiska åtstramningar i år. Tvärt om har resurserna till biblioteket ökat och det finns en känsla av medvind, berättar Johan Fransson. Något som alltså kanske behövs i dessa tider när många människor får det svårare ekonomiskt.

Trycket på bibliotekets tjänster kan öka i takt med att fler människor får det svårare ekonomiskt. Vi ser redan nu att ett större antal personer söker sig hit för värme, el, internet och en plats att vara på.

Ur Biblioteksbladets enkät.
– Inflationen gör ju att alla hushåll som har haft små marginaler nu plötsligt inte har någon marginal. Det måste ju kännas, säger Elisabet Viktorsson, interimschef på biblioteket i Åstorp.

Även i Åstorp har biblioteket klarat sig lindrigt undan i den allmänna ekonomiska nedgången.

– Inflationen urholkar också vårt anslag. Men vi har fått kompensation för ganska mycket och har det ganska okej jämfört med andra.

Och även om det inte går att slå fast orsaken med säkerhet har de redan sett ett ökat tryck på bibliotekets programverksamheter. Och effekterna av inflationen och lågkonjunkturen kommer att märkas lång tid framöver, konstaterar Elisabet Viktorsson.

– Vi kommer att behöva prioritera det kompensatoriska uppdraget. I synnerhet för de prioriterade grupperna i bibliotekslagen.

Biblioteket i Åstorp.

Hon berättar att debatten om försämrad läskunnighet lett till att politiker och kommunledning i Åstorp har insett och värderar bibliotekets insatser för läsfrämjande. Något som har bidragit till att biblioteken nu väntar ett uppdrag om ett läsprojekt. Men, säger hon, det som är verkligt oroande är att medel för Stärkta bibliotek minskar och på sikt kanske försvinner.

– Det som är ett bekymmer just nu är frågan om det finns möjlighet att ta del av projektbidrag. Tack vare Stärkta bibliotek har det varit en exceptionell utveckling.

Det kompensatoriska uppdraget ökar i betydelse. Prioriteringar i statsbudgeten påverkar också lokalt.

Ur Biblioteksbladets enkät.
Oron för hur biblioteken kommer att påverkas när stödet till Stärkta bibliotek försvinner finns på fler håll.

– Det är pengar som har varit oerhört viktiga. Det är det som har gjort att vi har kunnat utveckla verksamheten, säger Johan Anderung, bibliotekschef i Hudiksvall.

Johan Anderung, bibliotekschef Hudiksvall.

De höga bränslepriserna har gjort att kostnaderna för det mobila biblioteket har ökat så pass mycket att något måste göras. I övrigt märker Hudiksvalls bibliotek inte så mycket av den ekonomiska krisen. Än.

– Men nu väntar sju magra år. Det är det vi förbereder oss på. Vi har inte sett det i verksamheten än, men det kommer att komma, säger Johan Anderung.

Han konstaterar att kommunens invånare kommer att få det tuffare. De som tidigare har legat på gränsen kommer att få det ännu tuffare. Och det kommer att få effekt på biblioteket.

– Många har sämre hushållskassa och de kommer inte att ha råd att prenumerera på tidningar, många kommer att vilja låna datorer. Och några behöver komma hemifrån från en stökig miljö för att få studiero.

Medborgarnas behov av bibliotekets tjänster ökar i takt med krympande hushållsbudgetar.

Ur Biblioteksbladets enkät.
Ett sätt att möta de ökade behoven är installationen av självservice på flera håll. På så sätt får besökare tillgång till litteratur, studieplatser och även wifi, även på tider då inte bibliotekspersonalen är på plats.

– Vi försöker möta den ökade efterfrågan med de medel vi har. Med självservice blir vi mer tillgängliga. På vissa filialer har tillgängligheten ökat mycket med fler öppettimmar, från två dagar i veckan till sju dagar i veckan.

Hudiksvalls bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min