Bibliotek kan ge värme i elkrisens tid

14 okt 2022 • 3 min

Vintern närmar sig och i ett krisande England förbereder biblioteken sig på att kunna ta emot frusna besökare under det som kallas för ”Cost of living crisis”. Hur ser det ut i Sverige?

Den brittiska välgörenhetsorganisationen Libraries Connected har, skriver The Guardian, gjort en stor undersökning bland bibliotekschefer. Enkäten visar att närmare 60 procent av de undersökta folkbiblioteken aktivt överväger att vara en del av en handlingsplan där man kommer att erbjuda värme och skydd mot väder och vind till sårbara och utsatta människor.

Samtidigt är det bara fyra procent av cheferna som förväntar sig att de kommer att få någon som helst ekonomiskt stöd för sin öppna famn.

The Guardian har också gjort en egen undersökning där det framkommer att allt fler bibliotek i England och Wales har tagit bort förseningsavgifterna, som ett sätt att både locka fler boklånare och för att minska den ekonomiska pressen på medborgarna.

Libraries Connecteds undersökning berättar att 61 procent av de mer än 50 tillfrågade bibliotekscheferna planerar att kunna tillhandahålla exempelvis spel för att kunna hålla besökarna aktiva en längre tid. 43 procent tänker servera varma drycker och 39 procent planerar att installera extra skrivbord och bekväma stolar för de besökare som använder biblioteken för att hålla sig varma.

Isobel Hunter, vd för Libraries Connected säger till The Guardian: “En relativt liten investering i biblioteksnätverket kan komma att betyda väldigt mycket genom att biblioteken får använda sig av lokalkännedom och sina kontakter för att kunna erbjuda riktat stöd i denna allvarliga kris”.

Organisationen ber nu om ekonomiskt stöd inför vintern.

Även i Sverige rapporteras dagligen om ökade kostnader för hushållen, inte minst vad gäller el, drivmedel och mat. Så hur tänker till exempel Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm?

Ska biblioteketet/biblioteken ta ansvar för att människor håller sig varma under vintern?

Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm.

– Utgångspunkten för verksamheten på Stockholms bibliotek är bibliotekslagen, vår biblioteksplan och de uppdrag som ges i budget. Jag tycker biblioteken i och med pandemin har visat på en god förmåga att anpassa sin verksamhet efter det omkringliggande samhällets behov, även i en kris. Om det blir politiska satsningar på att biblioteket skall anpassa sin verksamhet till en utdragen finans-, och energikris så kommer vi givetvis att inspireras av länder där man redan börjat ett sådant arbete, skriver Daniel Forsman i ett mail till Biblioteksbladet.

Han konstaterar att om biblioteken ska bli mer än de öppna mötesplatser dit människor kan gå för att läsa, lära och inspireras behövs det ytterligare politiska satsningar.

– Tillsammans med de andra förvaltningarna i kommunen har vi ett gemensamt uppdrag att hjälpa Stockholmarna. Det betyder inte att hjälpen måste utgå från biblioteken men vi behöver gemensamt veta vart vi skall hjälpa människor vidare. För det så krävs det mer samverkan inom kommunen och att verksamheterna resurssätts efter identifierade behov, konstaterar Daniel Forsman.

Helena Jannert, enhetschef på Göteborgs bibliotek och kulturhus.

I Göteborg är Helena Jannert enhetschef för utveckling och ledningsstöd på Göteborgs bibliotek och kulturhus. Hon konstaterar att det även tidigare vintrar, har varit fler som sökt sig in i värmen på biblioteken än under andra tider på året.

– Om vi går in i en lågkonjunktur, kriget i Ukraina fortsätter, det är höga el- och matpriser, så kommer det att drabba väldigt många. Samhället i stort, tillsammans, behöver genomföra åtgärder. Så vi på Göteborgs bibliotek behöver prata om det här med övriga förvaltningar i de forum som finns, säger Helena Jannert.

Hon poängterar att de inte har haft reservationsavgifter på många år, att de skrotade förseningsavgifterna under pandemin, att de har tre gratis utskrifter per dag och besökare, att de, som hon säger strävar efter att vara en utjämnande faktor i samhället.

– Men vi kan inte, som folkbibliotek, bära det på enbart våra axlar. Vi har ett tydligt uppdrag. Vi ska arbeta demokratiutvecklande och med läsfrämjande. Det måste vi klara av, understryker Helena Jannert.

Hon lägger till att det förstås är en tillgång för samhället att biblioteken kan tillhandahålla tak över huvudet och värme för invånarna, när behovet är stort, men Helena Jannert återkommer till vikten av att hela samhället hjälps åt.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min