Förslag: Gemensam e-boksutlåning i Norden

26 apr 2024 • 2 min

Ett digitalt folkbibliotek över nationsgränserna? Skulle de nordiska länderna kunna använda en gemensam lösning för digital utlåning? Det hoppas Nordisk kulturkontakt som föreslår hur det skulle kunna gå till i en ny rapport.

Biblioteken i de nordiska länderna har alla valt olika lösningar för digital utlåning. I ett försök att utveckla tillgången till nordisk litteratur presenterar Nordisk kulturkontakt (NKK) fyra alternativ för samordning. NKK är ett nordiskt kultursamarbete, som sorterar under Nordiska ministerrådet och som bland annat administrerar flera av ministerrådets stödprogram.

Till skillnad från fysiska bibliotek, som liknar varandra världen över, har alla länder sprungit åt olika håll när det gäller digital utlåning, konstaterar NKK. Även de nordiska länderna har valt olika vägar. I Danmark finns det som kanske är världens ledande e-utlåningssystem: eReolen, i Sverige har olika kommuner valt olika lösningar och i Island finns inte någon digital lånetjänst alls. I Norge, som använder tjänsten Bookbites, förhandlar biblioteken på regional nivå med olika förlag. Och Finland har byggt sin egen plattform: elibrary.

E-boksutlåningen har blivit föremål för lokala prioriteringar och marknadslogik, snarare än internationellt standardiserade lösningar, skriver NKK och kallar det ett marknadsmisslyckande att man som nordisk medborgare i ett annat nordiskt land kan beställa fysiska böcker på sitt hemspråk på biblioteket, men inte digitala.

NKK radar upp fyra förslag på hur en gemensam e-boksplattform skulle kunna skapas i Norden:

 1. Utveckla ett digitalt spridningsuniversum där länkar görs till titlar på de nordiska lånetjänsterna.
 2. Sponsra nordiskt innehåll på de nordiska lånetjänsterna.
 3. Etablera en egen lånetjänst via plattformen Overdrive (som används i vissa kommuner i Sverige samt i Danmark för engelskspråkigt material).
 4. Etablera en egen lånetjänst, något som skulle kräva större investeringar.

I samma rapport konstateras att det första alternativet är att föredra, då de tre följande medför stora utmaningar. En svårighet är att förlagen inte är skyldiga att tillhandahålla titlar för digitala lån.

För fysiska utlån har biblioteken utlåningsrättigheter, medan det saknas digitala utlåningsrättigheter. Det innebär att utlåningen kompliceras då allt måste förhandlas och det inte finns någon försörjningstrygghet från år till år. Detta är också förklaringen till att det finns olika lokala lösningar för e-lån.

NKK rekommenderar alltså att de nordiska länderna utvecklar ett digitalt spridningsuniversum och därefter för en dialog om lösningar på den begränsade tillgången till digital litteratur. Samarbetet länderna emellan skulle kunna ge en skjuts till processen, tror NKK.

Fakta Nordisk kulturkontakt

 • En nordisk kulturinstitution under Nordiska ministerrådet.
 • Håller till i Helsingfors.
 • Främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.
 • Administrerar flera av Nordiska ministerrådets stödprogram för kultur och samhälle.
 • Driver ett nordiskt bibliotek.
 • Arrangerar nordiska kulturevenemang i Helsingfors och runtom i Finland.

2 kommentarer

 1. Mycket god idé! Och ännu bättre om detta faktiskt kan leda till att biblioteken utvecklar en egen tjänst, istället för att köpa in. Vi har tappat kontrollen över både tjänsterna och villkoren, så när man ändå är igång kan man ju passa på att också ta kontroll över förhandlingarna kring avtalen, som idag tyvärr sköts mycket dåligt.

 2. Jag tror att det här är ett måste och jag tror också att det kommer att blir lite knepigare än vad man tror att skapa ett ”digitalt spridningsuniversum” då man skulle behöva ha dialog med aktörer som exempelvis bokus och storytell men även också netflix och amazon i framtiden.

  Jag tycker att det är en lite oroande trend att företag låser sina ”Intellectual property” till sina tjänster och det är egentligen bara en tidsfråga innan det börjar gälla böcker också. Dvs Amazon prime har hand om Tolkien. Disney Marvel etc….

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min