Lagar med mål att skrämma lärare och bibliotekarier

11 sep 2023 • < 1 min

En våg av statlig lagstiftning sveper över USA:s skolor. Målet är att skrämma lärare, bibliotekarier och administratörer till självcensur, menar Pen America i en ny rapport.

Rapporten Educational Intimidation: How “Parental Rights” Legislation Undermines the Freedom to Learn undersöker ökningen av det Pen America ser som lagförslag som är tänkta att påverka utbildningsväsendet genom indirekta mekanismer snarare än direkta påbud.

Mellan januari 2021 och juni 2023 handlar det om 392 fall och av dem har 39 lagförslag blivit till gällande lagar i 19 amerikanska stater. 377 av de 392 lagförslagen har lagts av republikaner.

Det rör sig om lagar som skulle tvinga lärare att lägga upp allt material på offentliga webbsidor, vilket i nästa steg gör det lätt för medborgare att ifrågasätta materialet. Det handlar också om att begränsa studenters tillgång till bibliotek eller om lagar som gör det lättare för enskilda föräldrar att få böcker bannlysta för alla studenter. Lärare ska också bli tvungna att rapportera studenters könsidentitet. Hittills i år har 45 procent av lagförslagen en anti-hbtqi-koppling.

1 kommentarer

  1. Återigen ges här en väldigt vinklad bild av vad som sker i USA. Så jag upprepar mig: Dessa lagar är i hög grad en reaktion på att många lärare och bibliotekarier frångått sina egentliga yrkesroller för att istället bedriva vänsteraktivism på arbetstid. Hade de inte gjort det hade inte högerlutande medborgare känt sig tvungna att gå lagstiftningsvägen för att få koll på vad deras barn egentligen har för sig i skolan. (Och ja, visst överdrivs vänsteraktivismen inom utbildningen av högermedia, men knappast mer än vad media i övrigt överdriver ”censurvågen” i fråga om såväl kvantitet som ingreppens natur.)

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min