Leif Mårtensson inte invald i Iflas styrelse

5 jul 2022 • < 1 min

De 505 rösterna på Leif Mårtensson räckte inte för en plats i Iflas styrelse. ”Ledsamt”, säger Karin Linder, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.

Leif Mårtensson

I stället valdes Jaap Naber från Nederländerna till ny treasurer med 683 röster. Svensk biblioteksförening nominerade Leif  Mårtensson till posten som blev vakant när den förre treasurer, Perry Moree, lämnade sin post hastigt med hänvisning till personliga skäl. Men Leif Mårtensson tar alltså inte plats i Iflas styrelse.

– Det är ledsamt. Vi ville vara med och ta ansvar och jobba för ökad transparens i Ifla, säger Karin Linder.

– Vi tycker att det behövs en extern granskning av arbetet och av vilken ton vi har när vi arbetar med varandra.

Posten som blivande ordförande, president elect, blev också hastigt vakant sedan Antonia Arahova lämnade posten samtidigt som Perry Moree. Den omröstningen vanns av Vicki McDonald från Australien, som vann knappt över Loida Garcia-Febo från USA, med rösterna 706-703.

– Den nya blivande ordförande kommer att behöva adressera de problem som har uppdagats. Man har förstått att det finns kritik inom organisationen, säger Karin Linder.

Båda som är nyinvalda till styrelsen börjar på sina uppdrag omedelbart.

Läs också ››
Allvarliga anklagelser mot Iflas ledning
Larm om trakasserier redan 2019
Ifla-personalens nödrop till ledningen ”Alla är i fara”

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Smart system delar bibliotekssektorn

För att frigöra tid och resurser införs intelligenta mediehanteringssystem på folk- och universitetsbibliotek. Det beskrivs som en vattendelare. ”Det är viktigt att vi lär oss hur vi kan arbeta med denna teknik", säger Lovisa Liljegren, bibliotekarie som skrivit en mastersuppsats om systemet.

8 aug 2022 • 4 min

Reportage

De vill påverka samtalet om källkritik

Det som lyfts fram som lösningen på spridningen av desinformation – källkritik – riskerar att användas i motsatt syfte av dem som vill sprida falska uppgifter. Forskarna Olof Sundin och Jutta Haider synar komplexiteten i sin nya bok.

2 aug 2022 • 5 min

Internationellt

Elefant i rummet – och få frågor besvarade

Efter några turbulenta månader av vittnesmål om den giftiga kulturen i Iflas ledning bad organisationens ordförande Barbara Lison om ursäkt när bibliotekens världskongress avslutades i Dublin på torsdagen. Men de som väntat sig grundliga förklaringar och en konstruktiv plan för vägen framåt fick inte mycket med sig från Irland.

29 jul 2022 • 2 min

Internationellt

Krav på oberoende utredning av Ifla

De missförhållanden som har uppdagats inom Iflas kansli och ledning har lett till att medlemmar kräver en oberoende utredning. Den europeiska sektionen har undertecknat skrivelsen, liksom Svensk biblioteksförening.

12 jul 2022 • 2 min