Inträdet i Nato får deras uppdrag att växa

12 apr 2024 • 3 min

Sveriges medlemskap i Nato innebär mycket nytt för Sjöstridsskolans bibliotek där två av Försvarsmaktens tre bibliotekarier jobbar. Ny information ska hanteras, nya arbetsuppgifter väntar, ny kompetens behövs.

Malin Pagels och Kim Björk är bibliotekarier på Sjöstridsskolan i Karlskona.

– Vårt uppdrag är både gentemot Sjöstridsskolan och hela marinen i Försvarsmakten. Vi informationsförsörjer hela marinen. Lokalt på skolan har vi även ett utbildningsuppdrag där vi jobbar i sektionen för lärandestöd och pedagogisk utveckling, säger Malin Pagels.

Malin Pagels, bibliotekarie på Sjöstridsskolan i Karlskona.

– Ibland, eftersom vi bara är tre bibliotekarier i Försvarsmakten, jobbar vi också en del mot de andra försvarsgrenarna, med exempelvis informationsförsörjning, förklarar Kim Björk.

Planen är att försvaret ska rekrytera ytterligare två bibliotekarier inom ett halvår, men fem bibliotekarier i hela Sverige är också alldeles för lite, menar Malin Pagels. Hon kom till biblioteket för fyra och ett halvt år sedan efter många år på folkbibliotek och konstaterar att organisationen är stor och att det är viktigt för bibliotekarierna att samarbeta med kommunikatörer och IKT-pedagoger. Redan tidigare har de vid övning haft tillgång till vissa Nato-dokument, men inte alls i den utsträckning som det kommer att bli nu.

– Försvarsmakten växer överallt och allt ska prioriteras samtidigt. Än så länge vet vi inte till hundra procent vad Nato-inträdet kommer att innebära för oss. Men som bibliotek kommer vi att behöva kompetenshöja oss, se över våra samlingar, vad våra användare behöver och hur vårt ansvar ser ut, säger Malin Pagels och fortsätter:

– Vad behöver vi ha för dokument? Vilka dokument kommer vi åt? Vad är hemligt och vem ska lämna ut dokument? Just nu försöker vi hitta en väg framåt, säger Malin Pagels.

Hennes kollega Kim Björk lägger till att informationsförsörjningsbehovet och därmed även rutinerna kommer att bli helt andra när Nato kommer in med sina riktlinjer, sina publikationer och sina säkerhetsklassningar. Hur får rätt individ rätt information?

– Kanske behöver vi också se på hur till exempel Nato-biblioteket i Bryssel jobbar och hur deras uppdrag ser ut. Vad kan vi göra av det de gör i Sverige? funderar Kim Björk som har arbetat på Sjöstridsskolans bibliotek sedan i september förra året.

Det har också blivit tydligt, inte minst under de större gemensamma militärövningarna, att behovet är stort av vissa typer av informationsresurser. Malin Pagels tror att de kommer att behöva, som hon uttrycker det, höja sig även på det området. Det kan handla om både digital och tryckt information. Båda ser det som sker just nu som en möjlighet, ett sätt att ta reda på vad bibliotekarieskrået faktiskt kan bidra med när Sverige nu är en del av Nato.

Kim Björk, bibliotekarie på Sjöstridsskolan.

– Det är klart att schemat kan bli ännu mer fullspäckat men i förlängningen tror jag att det här ger mer än det tar. Man får ta så mycket ansvar här, det får man alltid som bibliotekarie, men det är så mycket som är outforskat. Det gör att man får en chans att bygga en verksamhet långsiktigt och prova saker. För mig har det varit en resa till hur jag är som bibliotekarie, men kanske även som person, säger Malin Pagels.

– Tjänsten är väldigt utmanande. Eftersom vi inte är så många så får man ha fingrarna lite överallt. Man får bygga nätverk och visa vad man kan bidra med. Det kan vara mycket ibland, men det är väldigt utvecklande, menar Kim Björk.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min