Karin Grönvall om strategin: ”Skönt med ett avstamp”

22 apr 2022 • 2 min

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och Erik Fichtelius, KB:s nationella samordnare av biblioteksstrategin, är båda positiva till kulturministerns besked på fredagsmorgonen.

På fredagsmorgonen presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter en nationell biblioteksstrategi med inriktning att stödja och stärka biblioteken på tre fokusområden: tillgänglighet och relevans, bidrag och följsamhet till samhällsutvecklingen samt biblioteksväsendets nationella infrastruktur.

Strategin välkomnas av riksbibliotekarie Karin Grönvall.

– Det är positivt att det nu finns en riktning att ta avstamp ifrån, säger hon.

Senvintern 2019 lade Kungliga biblioteket fram ett förslag till en strategi som sedan dess har legat hos regeringskansliet för beredning. Karin Grönvall säger att det är skönt att komma ut ur en lång tid av väntan.

– Den ickebeslutade strategin har legat lite i vägen.

Karin Grönvall tillägger dock att det är begripligt att pandemin har bidragit till att regeringens arbete har blivit försenat.

I KB:s strategi föreslogs digitalisering av det tryckta kulturarvet samt en nationell e-boksplattform, men i regeringens strategi finns det nu inga lösningar på dessa frågor – strategin omfattar överhuvudtaget få konkreta åtgärder.

Läs också ›› Johanna Hansson, Svensk biblioteksförening, om strategin: ”Magert resultat”

Strategin utgör en grund för nya satsningar, påpekar Karin Grönvall. Hon pekar på återstartsutredningens förslag om massdigitalisering av det tryckta kulturarvet som fortfarande bereds i regeringskansliet. Och när det gäller e-böcker kommer regeringen att ta initiativ till rundabordssamtal med berörda aktörer.

– Det är en komplex fråga och samhällets förvändningar har tagit stora steg framåt under de senaste tre åren. Det handlar om överväganden kring bland annat konkurrens och upphovsrätt och de frågorna är svåra at lösa nu. Men rundabordssamtalen måste snabbt leda fram till komplexa lösningar, säger Karin Grönvall.

Erik Fichtelius, utredare av en nationell biblioteksstrategi.

Erik Fichtelius som var KB:s nationella samordnare av biblioteksstrategin och häromveckan efterlyste besked från regeringen, är också positiv till Jeanette Gustafsdotters besked tidigare idag.

”Det här är en bra plattform för att börja göra nåt, för att gå från ord till handling”, skriver han i en kommentar till Biblioteksbladet.

”Ordet viktig finns på nästan varje sida, 46 gånger. Gör det som är viktigt på riktigt. Börja med bemannade skolbibliotek och storskalig digitalisering av kulturarvet!”

Fichtelius skriver vidare att strategin måste följas av pengar och reformer.

”Men nu har man gjort ett åtagande. Ett bra första steg. Att följa upp för kritiska journalister…”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min