Karin Grönvall om strategin: ”Skönt med ett avstamp”

22 apr 2022 • 2 min

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och Erik Fichtelius, KB:s nationella samordnare av biblioteksstrategin, är båda positiva till kulturministerns besked på fredagsmorgonen.

På fredagsmorgonen presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter en nationell biblioteksstrategi med inriktning att stödja och stärka biblioteken på tre fokusområden: tillgänglighet och relevans, bidrag och följsamhet till samhällsutvecklingen samt biblioteksväsendets nationella infrastruktur.

Strategin välkomnas av riksbibliotekarie Karin Grönvall.

– Det är positivt att det nu finns en riktning att ta avstamp ifrån, säger hon.

Senvintern 2019 lade Kungliga biblioteket fram ett förslag till en strategi som sedan dess har legat hos regeringskansliet för beredning. Karin Grönvall säger att det är skönt att komma ut ur en lång tid av väntan.

– Den ickebeslutade strategin har legat lite i vägen.

Karin Grönvall tillägger dock att det är begripligt att pandemin har bidragit till att regeringens arbete har blivit försenat.

I KB:s strategi föreslogs digitalisering av det tryckta kulturarvet samt en nationell e-boksplattform, men i regeringens strategi finns det nu inga lösningar på dessa frågor – strategin omfattar överhuvudtaget få konkreta åtgärder.

Läs också ›› Johanna Hansson, Svensk biblioteksförening, om strategin: ”Magert resultat”

Strategin utgör en grund för nya satsningar, påpekar Karin Grönvall. Hon pekar på återstartsutredningens förslag om massdigitalisering av det tryckta kulturarvet som fortfarande bereds i regeringskansliet. Och när det gäller e-böcker kommer regeringen att ta initiativ till rundabordssamtal med berörda aktörer.

– Det är en komplex fråga och samhällets förvändningar har tagit stora steg framåt under de senaste tre åren. Det handlar om överväganden kring bland annat konkurrens och upphovsrätt och de frågorna är svåra at lösa nu. Men rundabordssamtalen måste snabbt leda fram till komplexa lösningar, säger Karin Grönvall.

Erik Fichtelius, utredare av en nationell biblioteksstrategi.

Erik Fichtelius som var KB:s nationella samordnare av biblioteksstrategin och häromveckan efterlyste besked från regeringen, är också positiv till Jeanette Gustafsdotters besked tidigare idag.

”Det här är en bra plattform för att börja göra nåt, för att gå från ord till handling”, skriver han i en kommentar till Biblioteksbladet.

”Ordet viktig finns på nästan varje sida, 46 gånger. Gör det som är viktigt på riktigt. Börja med bemannade skolbibliotek och storskalig digitalisering av kulturarvet!”

Fichtelius skriver vidare att strategin måste följas av pengar och reformer.

”Men nu har man gjort ett åtagande. Ett bra första steg. Att följa upp för kritiska journalister…”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min