Karin Grönvall om strategin: ”Skönt med ett avstamp”

22 apr 2022 • 2 min

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och Erik Fichtelius, KB:s nationella samordnare av biblioteksstrategin, är båda positiva till kulturministerns besked på fredagsmorgonen.

På fredagsmorgonen presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter en nationell biblioteksstrategi med inriktning att stödja och stärka biblioteken på tre fokusområden: tillgänglighet och relevans, bidrag och följsamhet till samhällsutvecklingen samt biblioteksväsendets nationella infrastruktur.

Strategin välkomnas av riksbibliotekarie Karin Grönvall.

– Det är positivt att det nu finns en riktning att ta avstamp ifrån, säger hon.

Senvintern 2019 lade Kungliga biblioteket fram ett förslag till en strategi som sedan dess har legat hos regeringskansliet för beredning. Karin Grönvall säger att det är skönt att komma ut ur en lång tid av väntan.

– Den ickebeslutade strategin har legat lite i vägen.

Karin Grönvall tillägger dock att det är begripligt att pandemin har bidragit till att regeringens arbete har blivit försenat.

I KB:s strategi föreslogs digitalisering av det tryckta kulturarvet samt en nationell e-boksplattform, men i regeringens strategi finns det nu inga lösningar på dessa frågor – strategin omfattar överhuvudtaget få konkreta åtgärder.

Läs också ›› Johanna Hansson, Svensk biblioteksförening, om strategin: ”Magert resultat”

Strategin utgör en grund för nya satsningar, påpekar Karin Grönvall. Hon pekar på återstartsutredningens förslag om massdigitalisering av det tryckta kulturarvet som fortfarande bereds i regeringskansliet. Och när det gäller e-böcker kommer regeringen att ta initiativ till rundabordssamtal med berörda aktörer.

– Det är en komplex fråga och samhällets förvändningar har tagit stora steg framåt under de senaste tre åren. Det handlar om överväganden kring bland annat konkurrens och upphovsrätt och de frågorna är svåra at lösa nu. Men rundabordssamtalen måste snabbt leda fram till komplexa lösningar, säger Karin Grönvall.

Erik Fichtelius, utredare av en nationell biblioteksstrategi.

Erik Fichtelius som var KB:s nationella samordnare av biblioteksstrategin och häromveckan efterlyste besked från regeringen, är också positiv till Jeanette Gustafsdotters besked tidigare idag.

”Det här är en bra plattform för att börja göra nåt, för att gå från ord till handling”, skriver han i en kommentar till Biblioteksbladet.

”Ordet viktig finns på nästan varje sida, 46 gånger. Gör det som är viktigt på riktigt. Börja med bemannade skolbibliotek och storskalig digitalisering av kulturarvet!”

Fichtelius skriver vidare att strategin måste följas av pengar och reformer.

”Men nu har man gjort ett åtagande. Ett bra första steg. Att följa upp för kritiska journalister…”

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min