Kickstart för högläsning för äldre ”Kul att vara i gång”

21 apr 2022 • 3 min

Arbetet med läsombud i Skåne började för tre år sedan, men pandemin kom i vägen. Nu är det äntligen dags att sätta fart på läsfrämjande för äldre.

– Förr gick bibliotekarierna ut i äldreomsorgen och läste högt, men de dagarna är över. Vi har sällan tid med det. Nu måste vi hitta andra sätt att jobba för det är viktigt med högläsning, säger Petra Romberg, bibliotekarie på Stadsbiblioteket i Lund.

– Om bibliotekspersonal har utrymme att högläsa på, till exempel, äldreboenden så är det naturligtvis jättebra men att hitta andra samverkansformer kan kanske leda till att vi på sikt når ut till fler.

Petra Romberg, bibliotekarie i Lund.

I stället ska läsombud utbildas i äldreomsorgen, så att personer som bor på äldreboenden kan ta del av bibliotekens tjänster. Och ett initiativ till detta drar i gång redan i vår.

– Det handlar i grund och botten om demokrati, om att alla har rätt till det skrivna ordet, kultur och information, säger Marcus Laurin, kultursamordnare i vård- och omsorgsförvaltningen i Eslöv.

För äldre personer med demenssjukdom eller med dålig syn kan högläsning betyda mycket.

– Man talar om kognitiv svikt och ett sätt att stimulera hjärnan att komma i gång är genom läsning, säger Marcus Laurin.

Högläsning kan också vara en social aktivitet att göra i grupp, eller bara fungera som ett bra sätt att komma ner i varv.

Malin Lundqvist, bibliotekarie i Lund.

Både bibliotek och kultursamordnare från flera skånska kommuner är representerade i arbetsgruppen som bjuder in till inspirationsdag i början av juni. Den ska senare följas av en kortare utbildning där omsorgspersonal lär sig hur man läser för personer med demenssjukdom, vilka medier som passar bra för högläsning och hur högläsning kan bli en del av verksamheten.

Tanken är att läsombuden bland omsorgspersonalen ansvarar för läsningen på äldreboenden. Men de kommer också att utgöra en viktig kontakt för biblioteken.

– Läsombuden har potential att vara en viktig kommunikationskanal för bibliotekens erbjudanden och tjänster. Vi har många erbjudanden och vet att det finns ett stort behov, men vi kanske inte alltid når ut, säger Malin Lundqvist, bibliotekarie i Lund.

Även chefer i äldreomsorgen är inbjudna till inspirationsdagen, då det är viktigt med kontinuitet. Petra Romberg förklarar det vore bra om det fanns läsombud på varje boende och att högläsningen inte bör vara beroende av enskilda individer som är engagerade.

– Det är verksamheter med stor personalomsättning och en sådan här verksamhet tar tid att bygga upp. Det optimala vore om varje chef bestämmer att det ska finnas läsombud.

Genom att utbilda läsombud inom äldreomsorgen, och på sikt även andra omsorger, kommer bibliotekens kunskaper och erbjudanden fler till del än om bibliotekarierna själva skulle gå ut och göra punktinsatser.

Marcus Laurin är kultursamordnare i vård- och omsorgsförvaltningen i Eslöv.

Utbildningen bekostas av Region Skåne och riktar sig till äldreomsorgspersonal i hela regionen, även om den inte kommer att täcka alla behov. Arbetsgruppen ser den snarare som en kickstart. Och planeringen började alltså redan för tre år sedan. När det var dags att sätta i gång hade det blivit pandemi och satsningen har skjutits upp flera gånger.

– Det känns jättekul att det äntligen blir av, säger Marcus Laurin.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min