Kickstart för högläsning för äldre ”Kul att vara i gång”

21 apr 2022 • 3 min

Arbetet med läsombud i Skåne började för tre år sedan, men pandemin kom i vägen. Nu är det äntligen dags att sätta fart på läsfrämjande för äldre.

– Förr gick bibliotekarierna ut i äldreomsorgen och läste högt, men de dagarna är över. Vi har sällan tid med det. Nu måste vi hitta andra sätt att jobba för det är viktigt med högläsning, säger Petra Romberg, bibliotekarie på Stadsbiblioteket i Lund.

– Om bibliotekspersonal har utrymme att högläsa på, till exempel, äldreboenden så är det naturligtvis jättebra men att hitta andra samverkansformer kan kanske leda till att vi på sikt når ut till fler.

Petra Romberg, bibliotekarie i Lund.

I stället ska läsombud utbildas i äldreomsorgen, så att personer som bor på äldreboenden kan ta del av bibliotekens tjänster. Och ett initiativ till detta drar i gång redan i vår.

– Det handlar i grund och botten om demokrati, om att alla har rätt till det skrivna ordet, kultur och information, säger Marcus Laurin, kultursamordnare i vård- och omsorgsförvaltningen i Eslöv.

För äldre personer med demenssjukdom eller med dålig syn kan högläsning betyda mycket.

– Man talar om kognitiv svikt och ett sätt att stimulera hjärnan att komma i gång är genom läsning, säger Marcus Laurin.

Högläsning kan också vara en social aktivitet att göra i grupp, eller bara fungera som ett bra sätt att komma ner i varv.

Malin Lundqvist, bibliotekarie i Lund.

Både bibliotek och kultursamordnare från flera skånska kommuner är representerade i arbetsgruppen som bjuder in till inspirationsdag i början av juni. Den ska senare följas av en kortare utbildning där omsorgspersonal lär sig hur man läser för personer med demenssjukdom, vilka medier som passar bra för högläsning och hur högläsning kan bli en del av verksamheten.

Tanken är att läsombuden bland omsorgspersonalen ansvarar för läsningen på äldreboenden. Men de kommer också att utgöra en viktig kontakt för biblioteken.

– Läsombuden har potential att vara en viktig kommunikationskanal för bibliotekens erbjudanden och tjänster. Vi har många erbjudanden och vet att det finns ett stort behov, men vi kanske inte alltid når ut, säger Malin Lundqvist, bibliotekarie i Lund.

Även chefer i äldreomsorgen är inbjudna till inspirationsdagen, då det är viktigt med kontinuitet. Petra Romberg förklarar det vore bra om det fanns läsombud på varje boende och att högläsningen inte bör vara beroende av enskilda individer som är engagerade.

– Det är verksamheter med stor personalomsättning och en sådan här verksamhet tar tid att bygga upp. Det optimala vore om varje chef bestämmer att det ska finnas läsombud.

Genom att utbilda läsombud inom äldreomsorgen, och på sikt även andra omsorger, kommer bibliotekens kunskaper och erbjudanden fler till del än om bibliotekarierna själva skulle gå ut och göra punktinsatser.

Marcus Laurin är kultursamordnare i vård- och omsorgsförvaltningen i Eslöv.

Utbildningen bekostas av Region Skåne och riktar sig till äldreomsorgspersonal i hela regionen, även om den inte kommer att täcka alla behov. Arbetsgruppen ser den snarare som en kickstart. Och planeringen började alltså redan för tre år sedan. När det var dags att sätta i gång hade det blivit pandemi och satsningen har skjutits upp flera gånger.

– Det känns jättekul att det äntligen blir av, säger Marcus Laurin.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min