Krishantering saknas i biblioteksplaner

18 feb 2022 • 2 min

Fler än nio av tio av kommunernas biblioteksrapporter antagna 2020 innehåller formuleringar om barn och unga, digital delaktighet och samverkan. De senaste nästan två årens enorma omställningar lyser ännu med sin frånvaro, konstaterar Kungliga biblioteket.

Kungliga biblioteket har granskat de biblioteksplaner som antogs 2020. Foto: Bernd Klutsch/Unsplash

2020 antogs biblioteksplaner i 78 kommuner. Kungliga biblioteket har granskat dem och sammanställt resultatet i rapporten Trender i planerna 2020 – Kommunala biblioteksplaner 2020.

Senast en sådan sammanställning gjordes var 2017 och som alltid går det att skymta trender och tendenser genom att jämföra resultaten från de två åren.

Stora händelser i omvärlden avspeglas i bibliotekens verksamhet. Exempelvis gav 2015 års stora mottagande av flyktingar avtryck i 2017 års biblioteksplaner, där 78 procent tog upp verksamhet för personer med annat modersmål än svenska och 56 procent verksamhet kopplad till integration.

2020 hade de siffrorna sjunkit till drygt 70 respektive 45 procent.

I stället hade man kunnat förvänta sig formuleringar kring ämnet krishantering, med tanke på att coronapandemin präglade större delen av året. Men faktum är att inga biblioteksplaner tar upp något om hur uppkomna kriser ska hanteras, trots de enorma förändringar och anpassningar som gjordes på biblioteken under året. KB konstaterar att det beror på att planerna antogs 2020 men utformades innan någon hört talas om covid -19.

Barn och unga är den av bibliotekslagens prioriterade grupper som oftast nämns i biblioteksplanerna. 95 procent av planerna tar upp verksamhet för barn och unga, och av dem är små barn och deras vuxna den grupp som oftast beskrivs. En bidragande faktor är Kulturrådets bidrag Bokstart, tror rapportförfattarna.

Agenda 2030 och hållbar utveckling är däremot sällsynta i biblioteksplanerna, vilket Biblioteksbladet skrivit om tidigare. Inte mer än var sjunde plan formulerar mål om social och miljömässig hållbarhet.

Mål och verksamheter i biblioteksplanerna – hela listan

 • Barn- och ungdomsverksamhet  95%
 • Digital delaktighet  90%
 • Samverkan med andra kommunala verksamheter 90%
 • Barnkonventionen  80%
 • Lärande och läsfrämjande  80%
 • Skolbibliotek  80%
 • Personer med annat modersmål än svenska  70%
 • Tillgänglighet  70%
 • Demokratisk roll  70%
 • Kulturverksamhet  70%
 • Nationella minoriteter 70% (av de 21 kommuner som är förvaltningskommuner för ett eller flera minoritetsspråk)
 • Läsnedsättning  65%
 • Kompetensutveckling personal 55%
 • MIK (medie- och informationskunskap)  50%
 • Äldre   50%
 • Lättläst  40%
 • Meröppet  40%
 • Mobil biblioteksverksamhet  30%
 • Antidiskriminerande arbete  20%
 • Klimat  10%
 • Folkhälsa 10%
 • Kvalitet 5%

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min